html5-img
1 / 9

Teplota - měření

Teplota - měření. Anotace: Žáci se seznámí s různými typy teploměrů a jejich použitím. K měření teploty používáme teploměry Dělíme je podle použití a podle konstrukce Důležité hodnoty na Celsiově stupnici jsou:. 0 °C 100 °C. teplota tání ledu teplota varu vody.

raya-berg
Download Presentation

Teplota - měření

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Teplota - měření Anotace: Žáci se seznámí s různými typy teploměrů a jejich použitím

  2. K měření teploty používáme teploměry • Dělíme je podle použití a podle konstrukce • Důležité hodnoty na Celsiově stupnici jsou: 0 °C 100 °C teplota tání ledu teplota varu vody

  3. Typy teploměrů podle použití: Pokojový Venkovní

  4. Laboratorní Zavařovací

  5. Lékařský teploměr • Rozsah: 35,5 – 42 °C • Jeden dílek = 0,1 °C • Naměřená teplota zůstává – musí se setřepat

  6. Typy teploměrů podle konstrukce: Kapalinové rtuťové lihové Digitální Bimetalové

  7. Otázky: 1) Čím se měří teplota ? 2) Vyjmenuj druhy teploměrů podle konstrukce. 3) Vyjmenuj druhy teploměrů podle použití. 4) Čím se liší lékařský teploměr od ostatních?

  8. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech ZŠ. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.Zdroje: • http://www.meteoobchod.cz/data/blob/shop_products-image_jpeg-20101119123059-9440-121030.jpg.thumb • http://www.dufakotle.cz/shops/6124/images-goods/V5BOL102867as.jpg • http://www.vltava2009.cz/shops/10066/images-goods/teplomerskleneny.jpg • http://www.potrebydodomu.cz/pic_zbozi/9111.jpg • http://www.microlife.cz/images/digitalni-teplomer-mt1931gt.jpg • http://www.caslavsko.net/image/galplus/200909102154100_KImg_kuserid1__teplomery.jpg • http://www.3zscheb.unas.cz/e-learning/fyzika%20web/teplota/bimetalovy%20teplomer2.jpg

More Related