ve k franc zska revol cia
Download
Skip this Video
Download Presentation
VEĽKÁ FRANCÚZSKA REVOLÚCIA .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

VEĽKÁ FRANCÚZSKA REVOLÚCIA . - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

VEĽKÁ FRANCÚZSKA REVOLÚCIA. VFR ( 1789 – 1799 ) – bola revolúciou, ktorá zmenila európske myslenie ľudí. Vychádzala z myšlienok osvietenstva. v roku 1793 sa však zvrhla do jakobínskeho teroru odstránila feudalizmus zaviedla republikánske zriadenie vo Franc.,. Príčiny vypuknutia VFR:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VEĽKÁ FRANCÚZSKA REVOLÚCIA .' - ray


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
VFR ( 1789 – 1799 ) – bola revolúciou, ktorá zmenila európske myslenie ľudí. Vychádzala z myšlienok osvietenstva.
 • v roku 1793 sa však zvrhla do jakobínskeho teroru
 • odstránila feudalizmus
 • zaviedla republikánske zriadenie vo Franc., ... .
pr iny vypuknutia vfr
Príčiny vypuknutia VFR:
 • prepych dvora – spôsobil finančnú krízu, zadlžovanie sa Franc.
 • katastrofická neúroda v roku 1789 –najviac postihla vidiek, roľníkov, poddaných, ...
slide4
5. mája 1789: kráľ ĽUDOVÍT XVI. – zasadnutie generálnych stavov do Versailles:
 • Boli 3. generálne stavy, a to:
  • duchovenstvo ( privilegovaný stav )
  • šľachta ( privilegovaný stav )
  • buržoázia ( neprivilegovaný stav ) – tento stav žiadal rovnocenné postavenie s predchádzajúcimi dvoma. To však duchovenstvo a šľachta – odmietli.
 • –► preto 3. stav opustil rokovanie a vyhlásil sa za – Národné zhromaždenie – a za jediného zástupcu ľudu.
slide5
14. júla 1789: nespokojnosť prerástla do prvých ozbrojených zrážok – bola dobytá Bastila – symbol kráľovskej moci => 14. júl 1789 – sa považuje za začiatok VFR
mala 4 f zy
Mala 4. fázy:
 • 1). 1789 – september 1791: je obdobím Ústavodarného národného zhromaždenia – až po prijatie Ústavy
 • 2). 1791 – 1792: je obdobím Zákonodarného národného zhromaždenia – končí vyhlásením republiky.
 • 3). 1792 – 1795: je obdobím Národného konventu ( predtým ZNZ ), patrí sem aj obdobie jakobínskeho teroru ( 1793 – 1794 ) a termidorské obdobie ( od 27. júla 1794 – 9. termidora – od popravy Maximiliena ROBESPIERRA ).
 • 4). 1795 – 1799: je obdobím direktória – až po nástup Napoleona
1 f za
1.fáza:
 • začala dobytím Bastily: 14. júla 1789
 • v aug. 1789: bola prijatá – Deklarácia práv človeka a občana – ktorá zaručovala politické a ľudské práva a rušila feudalizmus – hlásila: „Všetci ľudia sú si pred zákonom rovní“ – kráľ ju odmietol podpísať.
 • heslom revolúcie sa stal výrok: Sloboda, rovnosť, bratstvo.
slide8
5. okt. 1789: revolucionári zaútočili na Versailles – vnikli dovnútra, kráľa donútili podpísať Deklaráciu. Kráľ bol dokonca donútený opustiť Versailles a presťahovať sa do Paríža ( do mesta ), aby bol pod dohľadom. V roku 1791: sa kráľovi i jeho rodine podarilo utiecť, ale zajali ho a bol prinútený vrátiť sa späť do Paríža ako zajatec => tento útek obrátil verejnú mienku v prospech vytvorenia republiky.
slide9
V septembri 1791: Ústavodarné národné zhromaždenie prijalo – 1. francúzsku Ústavu ( a vzápätí sa ÚNZ premenovalo na Zákonodarné národné zhromaždenie = ZNZ – zač. 2. fázy VFR ). Ústava – vychádzala z ústavy USA, bolo v nej zakotvené demokratické štátne zriadenie.
2 f za
2. fáza:
 • je obdobím Zákonodarného národného zhromaždenia – končí vyhlásením republiky.
3 f za
3. fáza:
 • táto fáza je poznačená bojom medzi 2 politickými klubmi, a to: jakobínmi ( ľavica ) – hl. predstaviteľ: M. ROBESPIERR a kordeliérmi ( pravica, umiernení monarchisti ) – hl. predstavitelia: DANTON a MARAT.
 • V roku 1792: Anglicko, Nizozemsko, Prusko, Nemecké kniežatstvá, Španielsko =>vytvorili, tzv. protifrancúzsku koalíciu – ktorá bola proti šíreniu myšlienok VFR ( obávali sa, že by v ich krajinách padla monarchia ).
slide12
v apríli 1792: vyhlásilo Franc. – vojnu Rakúsku: spočiatku mala franc. armáda neúspechy, ale:
  • v roku 1792: Francúzi – v bitke pri Valmy – porazili protifrancúzsku koalíciu.
slide13
okrem vonkajšieho nepriateľa mala Franc. revolúcia aj vnútorných nepriateľov
 • 21. januára 1793: bol popravený franc. kráľ – ĽUDOVÍT XVI.
 • 16. okt. 1793: bola popravená aj kráľovná – Mária ANTOINNETA.
slide14
po jej poprave vypuklo množstvo monarchistických povstaní. Konvent v obave z nepriateľov zriadil – Výbor pre verejné blaho: ktorý mal chrániť republiku – ovládol ho M. ROBESPIERRE - > v priebehu 1793 – 1794: Výbor – zlikvidoval monarchistov. Nakoniec však odporcovia teroru 27. júla 1794 ( podľa nového kalendára = 9. termidora ) –zvrhli: M Robespierra a 28. júla 1794: bol popravený.
4 f za
4.fáza:
 • Konvent bol nahradený – Direktóriom: malo výkonnú moc ( 5. členov )
 • zákonodarnú moc – mal: parlament – mal 2. komory: Radu 500 a Radu starších ( mala 250 členov )
 • v rokoch 1796 – 1797: vypukla vojna proti Rakúsku – na čele franc. armády stál – Napoleon BONAPARTE -> výsledok:Francúzi Rakušanov porazili v sev. Tal.
 • a pôsobenia direktória sa situácia vo Franc. stabilizovala.
ad