inkluderingsh ndbogen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inkluderingshåndbogen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inkluderingshåndbogen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Inkluderingshåndbogen - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Inkluderingshåndbogen. Et arbejdsredskab. Inkluderingshåndbog i 4 dele. Del 1: En inkluderende indfaldsvinkel til skoleudvikling Del 2: Gangen i inkluderingsarbejdet Del 3: Indeks for inkludering Del 4: Eksempler på spørgeskemaer Litteratur – danske eksempler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inkluderingshåndbogen' - ravi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inkluderingsh ndbogen

Inkluderingshåndbogen

Et arbejdsredskab

inkluderingsh ndbog i 4 dele
Inkluderingshåndbog i 4 dele
 • Del 1: En inkluderende indfaldsvinkel til

skoleudvikling

 • Del 2: Gangen i inkluderingsarbejdet
 • Del 3: Indeks for inkludering
 • Del 4: Eksempler på spørgeskemaer
 • Litteratur – danske eksempler
en inkluderende indfaldsvinkel til skoleudvikling 1
En inkluderende indfaldsvinkel til skoleudvikling (1)
 • Hele skolen deltager
 • At samle og systematisere al eksisterende viden om skolen
 • Håndbogen er procesorienteret
en inkluderende indfaldsvinkel til skoleudvikling 2
En inkluderende indfaldsvinkel til skoleudvikling (2)
 • Mål for arbejdet:

Eleverne øger deres faglige, sociale og kulturelle deltagelse i skolen

Refleksioner over, hvad inkludering betyder, på denne skole

en fasemodel for skoleudvikling
En fasemodel for skoleudvikling
 • Fase 1: At sætte i gang
 • Fase 2: At kortlægge
 • Fase 3: At lægge en inkluderende

virksomhedsplan

 • Fase 4: At gennemføre
 • Fase 5: At vurdere
hovedomr de a skolekultur
Hovedområde A: SKOLEKULTUR
 • Et trygt, accepterende, samarbejdende og stimulerende fællesskab

Alle er værdsat

Alle får mulighed for at yde deres bedste

 • Den inkluderende kultur er styrende for alle afgørelser
hovedomr de b strategier
Hovedområde B: STRATEGIER
 • Princippet om inkludering er kernen i skolens udvikling
 • Det skal præge skolens planlægning og rutiner
 • Mangfoldigheden i elevgruppen er udgangspunktet
 • Al tilrettelæggelse vurderes ud fra elevens behov
hovedomr de c praksis
Hovedområde C: PRAKSIS
 • Praksis skal tilrettelægges, så alle elever kan bruge kundskaber og erfaringer fra deres hjemmemiljø
 • Støtteforanstaltninger skal integreres med den øvrige undervisning, så den udgør en helhed
et sprog for inkludering 1
Et sprog for inkludering (1)
 • Undervisning tilpasset elevens forudsætninger
 • Særlige tiltag for grupper og enkeltelever er eksempler på, hvordan man prøver at tilpasse undervisningen, så alle elever har udbytte af den
et sprog for inkludering 2
Et sprog for inkludering (2)
 • Fra:

Elever med særlige behov

 • Til:

Hindringer for læring og deltagelse

fase 1 s tte i gang
Fase 1: Sætte i gang
 • Vælge koordineringsgruppe
 • Koordineringsgruppen forbereder sig
 • Koordineringsgruppen forbereder hele skolemiljøet på arbejdet
fase 2 kortl gge
Fase 2: Kortlægge
 • Kortlægge = Indsamle viden

Medarbejderne

Eleverne

Forældre – lokalsamfund – andre

 • Vælge satsningsområder
fase 3 udarbejde en inkluderende virksomhedsplan
Fase 3: Udarbejde en inkluderende virksomhedsplan
 • Planlægge forandringer eller nye tiltag inden for satsningsområderne
 • Indarbejde dem i skolens virksomhedsplan
 • Fase 1, 2 og 3 tager et skoleår
fase 4 gennemf re
Fase 4: Gennemføre
 • Sætte i gang
 • Holde motivationen oppe
 • Registrere forandringer
fase 5 vurdere processen
Fase 5: Vurdere processen
 • Vurdere resultater af tiltag
 • Vurdere arbejdet med håndbogen
 • Fortsætte processen
 • Fase 4 og 5 begynder i år 2
indeks for inkludering
Indeks for inkludering
 • At arbejde med tre områder på samme tid
 • A: Inkluderende skolekultur
 • B: Inkluderende strategier
 • C: Inkluderende praksis
omr der indikatorer sp rgsm l
Områder, indikatorer, spørgsmål
 • En indikator er en hensigtserklæring
 • Spørgsmålene er en hjælp til at pege på handlinger, der realiserer hensigterne
 • Den enkelte skole tilpasser spørgsmålene til sin inkluderingsforståelse
a inkluderende skolekultur
A: Inkluderende skolekultur
 • Opbygge inkluderende fællesskaber

Alle føler sig velkomne på skolen (A.1.1)

Alle behandler hinanden med respekt (A.1.4)

 • At etablere inkluderende værdier

Store forventninger til eleverne (A.2.1)

At fjerne hindringer for læring og deltagelse (A.2.5)

b strategier
B: Strategier
 • Udvikle en skole for alle

Sammensætte grupper og klasser, så alle føler sig lige meget værd (B.1.5)

 • Tilrettelægge ud fra et mangfoldighedsperspektiv

Specialundervisning bygger på inkludering (B.2.3)

AKT-spørgsmål ses i relation til uv-planer og støtte til læring (B.2.6)

c praksis
C: Praksis
 • Organisere undervisning ud fra et læringsperspektiv

Undervisningen fremmer deltagelse for alle elever

Støttelærerne er optaget af at styrke læring og deltagelse for alle elever

 • Mobilisere ressourcer
kortl gning
Kortlægning
 • Omfatter alle hovedområder og indikatorer
 • Skolen kan vælge at inddrage utrolig mange informanter eller udvælge fokusgrupper
 • Arbejdet kan både omfatte skriftlig og mundtlig indsamling af viden
 • Viden må dokumenteres
 • Spørgeskemaer er en mulighed
et stort arbejde et rigt billede
Et stort arbejde – et rigt billede
 • Et billede med mange nuancer og facetter
 • Skolen har selv ejerskab til billedet
 • Billedet kan bruges som grundlag for at handle
 • Vigtigt at huske på:

Det er nødvendigt at vælge – og at tage overskuelige skridt

andre muligheder
Andre muligheder
 • Bruge dele af håndbogen
 • Kombinere med skolens egne udviklingsredskaber
grundsp rgsm lene
Grundspørgsmålene
 • Hvad er barriererne for deltagelse og læring, sådan som eleverne oplever det?
 • Hvilke tiltag kan hjælpe til at overvinde disse barrierer?
 • I hvilken udstrækning forbedrer disse tiltag elevernes læringsresultater?
 • Hvordan kan sådanne tiltag blive opmuntret og understøttet inden for kommunerne og de enkelte skoler?
vigersted skoles v rdier
Vigersted skoles værdier

Gruppedrøftelse:

 • Sammenlign værdierne fra Undervisning og menneskelig udvikling og Skolens fællesskab med indikatorerne A.1.2: Eleverne hjælper hinanden og A.2.2
 • Hvilke forskelle og ligheder finder I?