medikoteknisk afdeling
Download
Skip this Video
Download Presentation
Medikoteknisk Afdeling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Medikoteknisk Afdeling - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Medikoteknisk Afdeling. Historie. 1996 etablering af kvalitetshåndbog for MTA i relation til ISO 9000 1997 implementering af kvalitetshåndbog 1998 arbejdet med implementeringen af kvalitetshåndbogen stoppes pga. mangel på ressourcer. Historie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Medikoteknisk Afdeling' - oded


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
historie
Historie
 • 1996 etablering af kvalitetshåndbog for MTA i relation til ISO 9000
 • 1997 implementering af kvalitetshåndbog
 • 1998 arbejdet med implementeringen af kvalitetshåndbogen stoppes pga. mangel på ressourcer
historie1
Historie
 • 1998 1th edition af NORDMEDTEK Nordic Guidelines for Clinical Engineering Departsments
 • 1999 Akkreditering af det samlede H:S præsenteres
 • 2002 4th edition af Nordic Guidelines for Clinical Engineering Departsments
 • www.nordmedtek.org
 • 2002 Akkreditering af H:S gennemføres
forventninger fra sundhedsmyndighederne
Forventninger fra sundhedsmyndighederne
 • Gode og effektive patientforløb
 • Åbenhed vedrørende indsats og resultater
 • Ensartet kvalitetsniveau ved behov
 • Variationer i praksis begrundes
 • Brugere medinddrages
 • Ny viden forbedring af praksis
 • Praksis overvåges, dokumenteres og forbedres ved behov
joint commission
Joint Commission
 • Joint Commission International Accreditation
 • Standards for Hospitals

Second Edition

 • 368 standarder
 • Opfyldelse af 197 standarder

ved Re-akkreditering, 2005

in god we trust all others must use data

In God we trustall others must use data

D. O’Leary

Past President of Joint Commission

h s beslutning
H:S Beslutning
 • Arbejde videre mhp. Akkreditering primo 2002
 • Supplerer med vurdering af specialespecifik kvalitet
 • Standarderne tilpasses
 • Selvevalueringsmodul udvikles
 • Samlede merudgifter i perioden 10-12 mio.kr.
indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse

ADGANGEN TIL BEHANDLING OG SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB (AD/ACC)……………………………………..4

PATIENT OG FAMILIERETTIGHEDER (RE/PER)……………………………………………………………………………………20

VURDERING AF PATIENTEN (VU/AOP)………………………………………………………………………………………………41

BEHANDLING AF PATIENTEN (BE/COP)…………………………………………………………………………………….………65

VEJLEDNING AF PATIENT OG PÅRØRENDE I (VE/PFE)………………………………………………………………………..….91

KVALITETSSTYRING OG KVALITETSUDVIKLING (KU/QMI)………………………………………………………………….…99

FOREBYGGELSE OG KONTROL AF INFEKTIONER (FI/PCI)………………………………………………………………..…….113

BESTYRELSE, DIREKTION OG LEDELSE (LE/GLD)………………………………………………………………………………..122

SIKKERHED, FYSISKE RAMMER OG FORSYNINGER (SI/FMS)…………………………………………………………………..136

PERSONALETS KVALIFIKATIONER OG UDDANNELSE (PE/SQE)…………………………….………………...……………….151

DATASTYRING (DA/MOI)…………………………………..…………………………………………………………………………166

FORSKNING (FO)………………………………………………………………………………………………………………………..179

INDEX……………………………………………………………………………………………………………………………………..188

tidsplan for task force arbejdet
Tidsplan for Task Force arbejdet
 • Foranalyse december 1999
 • 1. Morck Survey maj 2001
 • 2. Morck Survey november 2001
 • Akkreditering marts 2002
 • Re akkreditering februar 2005
akkreditering af medikoteknisk afdeling
Akkreditering af Medikoteknisk afdeling
 • Tiltag i Medikoteknisk afdeling:
 • Nedsættelse af Task Force gruppe
 • Kvalitetskoordinator
 • Apparatur-registrering
 • Forebyggende vedligehold
 • Registrering af ydelser
neds ttelse af task force gruppe
Nedsættelse af Task Force gruppe
 • Repræsentanter fra alle sektioner som medlemmer af gruppen
 • Regelmæssige møder
 • Opgavefordeling
 • Tidsplan
 • Udarbejdelse af procedurevejledninger
kvalitetskoordinatoren
Kvalitetskoordinatoren
 • En person med akkreditering og kvalitetssikring som hovedopgave
 • Medførte ændring af organisationen
apparatur registering
Apparatur-registering
 • Forbedring af kvaliteten i apparaturregistreringen
 • Vurdering af nødvendige rapporter
 • Sikring af data – data diciplin
 • Indsamling af data
planlagt vedligehold
Planlagt Vedligehold
 • Opdeling af medikoteknisk udstyr i 3 grupper:

Gruppe 1: Livs opretholdende udstyr

Gruppe 2: Udstyr omfattet af lovgivning

Gruppe 3: Andet medikoteknisk udstyr

program for planlagt vedligehold
Program for Planlagt Vedligehold
 • Gennemførsel af Planlagt Vedligehold på et udstyr mærkes ved påføring af denne mærkat:
modtagekontrol
Modtagekontrol
 • Ved modtagelsen af et udstyr foretages følgende:

KONTROL – REGISTRERING – MÆRKNING

RH-registreringsnummer påføres

Netdrevet udstyr sikkerhedsmåles

risikovurdering
Risikovurdering
 • Medlem af Nordiske databaser
 • Erfaringsudveksling
 • Medlem af ECRI
 • Oprettelse af ”brevkasse” for medikoteknikere til erfaringsudveksling
 • Skriftlige risikovurderinger på registreret udstyr
opf lgning p tiltag
Opfølgning på tiltag
 • Koordineret H:S indikatorprojekt med rapportering af indikatorer 2 gange årligt
 • Selvevaluering for status på opfyldelse af standarderne – på klinikniveau til Centerledelserne
konklusion
Konklusion
 • Bedre kvalitet af apparaturdata
 • Bedre dokumentation af den personlige indsats
 • Procedure og vejledninger på plads
 • Prioritering af ydelser og samarbejdsaftaler
 • Ændret fokus
ad