1 4 ontleedbare stoffen samengestelde ionen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1.4 Ontleedbare stoffen: Samengestelde ionen PowerPoint Presentation
Download Presentation
1.4 Ontleedbare stoffen: Samengestelde ionen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
raven-barker

1.4 Ontleedbare stoffen: Samengestelde ionen - PowerPoint PPT Presentation

198 Views
Download Presentation
1.4 Ontleedbare stoffen: Samengestelde ionen
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1.4 Ontleedbare stoffen: Samengestelde ionen 4T Nask2 Hoofdstuk 1 Stoffen en deeltjes

 2. Ionen • Enkelvoudig: bestaat uit één atoomsoort met een lading (tabel 4). • Samengesteld: bestaat uit meerdere atoomsoorten met samen één lading (tabel 5). • Beide tabellen moet je kennen !!

 3. Zouten • Ionaire verbindingen. Hebben ionbinding. • Alle zouten zijn vast bij kamertemperatuur. • Zouten hebben GEEN molecuulformule. • Zouten hebben een verhoudingsformule.

 4. Verhoudingsformule • In een verhoudingsformule is de totale lading van de positieve en negatieve ionen samen 0.

 5. Opzetten verhoudingsformule • Methode in boek vind ik onduidelijk. • Ander stappenplan: • Naam noteren • Ion onder naam zetten • Lading eronder zetten • Aanvullen tot nul (omkeren lading) • Neerzetten index • Vereenvoudigen

 6. Formules van ionaire stoffen

 7. Maak je keuze voor een voorbeeld Zout met alleen enkelvoudige ionen Zout met één samengestelde ion Zout met twee samengestelde ionen

 8. Enkelvoudige ionen

 9. Stap 1: Schrijf de naam van het zout op Calciumchloride

 10. Stap 2: zet de ionen los van elkaar eronder Calciumchloride Ca2+ Cl-

 11. Stap 3: zet de lading eronder Calciumchloride Ca2+ Cl- 1- 2+ Lading samen 1+

 12. Stap 4: ion aanvullen tot de lading 0 is Calciumchloride Ca2+ Cl- Cl- 2- 2+ Lading samen 0

 13. Stap 5: Zet de index op de juiste plaats Calciumchloride Ca2+ Cl- Cl- (Ca2+)(Cl-)2

 14. Stap 6: vereenvoudigen (overtollige haakjes en lading weg) Calciumchloride Ca2+ Cl- Cl- CaCl2

 15. Samengestelde ionen Voorbeeld 1

 16. Stap 1: Schrijf de naam van het zout op natriumcarbonaat

 17. Stap 2: Zet de ionen los van elkaar eronder natriumcarbonaat CO32- Na+

 18. Stap 3: Zet de lading eronder natriumcarbonaat CO32- Na+ 2- 1+ Lading samen 1-

 19. Stap 4: ion aanvullen tot de lading 0 is natriumcarbonaat CO32- Na+ Na+ 2- 2+ Lading samen 0

 20. Stap 5: Zet de index op de juiste plaats natriumcarbonaat Na+ CO32- Na+ (Na+)2(CO32-)

 21. Stap 6: Vereenvoudigen natriumcarbonaat Na+ CO32- Na+ Na2CO3

 22. Samengestelde ionen Voorbeeld 2

 23. Stap 1: Schrijf de naam van het zout op ammoniumcarbonaat

 24. Stap 2: Zet de ionen los van elkaar eronder ammoniumcarbonaat NH4+ CO32-

 25. Stap 3: Zet de lading eronder ammoniumcarbonaat NH4+ CO32- 2- 1+ Lading samen 1-

 26. Stap 4: ion aanvullen tot de lading 0 is ammoniumcarbonaat NH4+ CO32- NH4+ 2- 2+ Lading samen 0

 27. Stap 5: Zet de index op de juiste plaats ammoniumcarbonaat NH4+ CO32- NH4+ (NH4+)2(CO32-)

 28. Stap 6: Vereenvoudigen ammoniumcarbonaat NH4+ CO32- NH4+ (NH4)2CO3 NIET ALLE HAAKJES MOGEN WEG

 29. Dit kun je alleen maar goed onder de knie krijgen wanneer je de ionen kent en veel oefent. • Binas als hulpmiddel … een volgende keer