sa vad bas pamati n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SA vadības pamati

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

SA vadības pamati - PowerPoint PPT Presentation


 • 295 Views
 • Uploaded on

SA vadības pamati. 1.kurss, 1.semestris Atvēlēto stundu skaits – 32 Lektore mg., Jekaterina Vozņuka Rēzekne 2008. Eksāmens. Rakstiskais tests – maks.7 Praktiskie uzdevumi lekciju laikā – maks.2 Seminārs – maks.1. PR darbības neatkarības atgūšanas periodā.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SA vadības pamati' - rashad


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sa vad bas pamati

SA vadības pamati

1.kurss, 1.semestris

Atvēlēto stundu skaits – 32

Lektore mg., Jekaterina Vozņuka

Rēzekne 2008

eks mens
Eksāmens
 • Rakstiskais tests – maks.7
 • Praktiskie uzdevumi lekciju laikā – maks.2
 • Seminārs – maks.1
semin ra jaut jumi pr att st ba asv
PR darbības neatkarības atgūšanas periodā.

PR metožu izmantošana konstitūcijas radīšanas laikā.

Kas izmantoja terminu „Public Relations” pirmo reizi?

Ar ko nodarbojās Amoss Kendals pie prezidenta Endrju Džeksona laikā?

Ar ko ir slavens Pineas T.Barnums PR attīstības vēsturē?

Kāpēc PR darbība kļūst īpaši pieprasīta rūpniecības attīstības laikā?

Aivi Li loma PR attīstība.

Ar ko ir slavens E.Berneizs PR attīstībā?

Kādu jēdzienu ieviesa Uolters Lipmans?

Kādi Artura Peidža piedāvāti PR principi biznesā ir saglabājuši savu nozīmi līdz mūsdienām?

Опыт PR в период борьбы за независимость

Использование методов PR во время создания Конституции

Кто впервые употребил термин «Public Relations»?

Чем занимался Амос Кендалл при президенте Эндрю Джексоне?

Чем известен в истории Пинеас Т.Барнум?

Почему PR-деятельность становится особо востребованной во время роста крупной промышленности?

Роль Айви Ли в становлении PR.

Чем известен Эвард Бернайз в развитии PR?

Какое понятие ввёл Уолтер Липпман?

Какие принципы PR в бизнесе, предложенные Артуром Пейджом, сохранили свою значимость до наших дней?

Semināra jautājumiPR attīstība ASV
1 temats pr priek mets
PR jēga

PR definīcijas

R-A-C-E pieeja

PR un citas disciplīnas

PR mārketinga komunikācijas sistēmā

PR attīstības faktori

Смысл PR

PR определения

R-A-C-E- подход

PR и сопутствующие дисциплины

PR в системе маркетинговых коммуникаций

Факторы развития PR

1.temats. PR priekšmets
public relations j dziens un t b t ba
“Public Relations”: jēdziens un tā būtība

Public Relations

= (tulkojumā)

Sabiedriskās attiecības

Общественные отношения

public relations defin cijas
Public Relations: definīcijas

Edward Bernays (1923)

 • Sabiedrības pārliecināšana; organizācijas un sabiedrības grupu mijiedarbības uzlabošana
 • Убеждение общественности; улучшение взаимодействия с группами общественности
public relations defin cijas1
Public Relations: definīcijas

Žurnāls “Fortune” (1939)

 • PR vienlaicīgi apzīmē gan priekšmetu, gan īpašas metodes darbībā, ko realizē gan individuāli uzņēmēji, gan organizācijas, lai nodrošinātu investoriem peļņu
 • PR одновременно обозначает и предмет и методы особой деятельности, которая реализуется как индивидуальными предпринимателями, так и организациями, чтобы обеспечить прибыль для инвесторов
public relations defin cijas2
Public Relations: definīcijas

Lielbritānijas enciklopēdijā:

 • darbība kādas informācijas izplatīšanā, lai radītu labvēlīgu attieksmi pret cilvēku, organizācijām utt
 • Распространение информации о чём-то с целью создать благоприятное отношение к человеку, организациям и т.д.
public relations defin cijas3
Public Relations: definīcijas

R.Harlow (1976)

 • vadības funkcijа, balstoties uz jēdzieniem komunikācija ar apkārtējo vidi un tās atgriezeniskā saite
 • функция управления через понятия коммуникации и обратной связи с общественностью
r a c e pieeja j marston
Izpēte(research – R)

Iedarbība(action – A)

Komunikācija(communication – C)

Novērtēšana(evaluation – E)

Исследование

Воздействие

Коммуникация

Оценка

R-A-C-E pieeja (J.Marston)
slide11
PR и сопутствующие дисциплины
 • Propaganda ir politikas un sociālās kontroles instruments. Tās galvenais mērķis ir piesaistīt sev sekotājus un noturēt tos ierindā. Propagandas uzdevums ir aptvert katru cilvēka darbības sfēru, lai katra cilvēka apkārtējā vide izmainītos un pieņemtu mūsu vispasaules kustības uzskatus
 • Пропаганда – это инструмент политици и соц.контроля. Её цель – привлекать к себе последователей и удерживать их в строю. Задача – охватить каждую из сфер человеческой деятельности для того, чтобы окружение человека изменилась и приняло взгляды нашего всемирного движения
pr un l dz gas discipl nas

atrast situāciju

aprakstīt to

nopublicēt

PR un līdzīgas disciplīnas

Žurnālistikas darbības shēma

 • PR speciālista uzdevums ir runāt mazāk, nekā viņš zina
 • Задача PR специалиста – говорить меньше, чем он знает
 • Žurnālista uzdevums – zināt par visu
 • Задача журналиста – узнать обо всём
slide13
PR и сопутствующие дисциплины
 • Reklāma pārliecina patērētāju par nepieciešamību iegādāties noteiktu preci
 • Реклама убеждаетпотребителя в необходимости покупки определённого товара
slide14
PR и маркетинг

“4 P”

 • Product – produkts (ko ražot?);
 • Price – cena (par cik pārdot?);
 • Place – vieta (kur un kam pārdot?);
 • Promotion – virzība (kur un kā reklamēt?)

=

Mārketinga komunikācija (sinonīmi!!!)

slide15
PR в системе маркетинговых коммуникаций

Mārketinga komunikācija (virzīšana, promotion):

 • Informācijas apmaiņas process starp firmu un mērķgrupām ar mērķi:
   • Izveidot zināšanas,
   • Izveidot attieksmi,
   • Izveidot pārliecību,
   • Veicināt pirkumu utt.
pr m rketinga komunik cijas sist m

Reklāma

Advertising

Реклама

Public Relations

Personīgā pārdošana

Личные продажи

Personal selling

Noieta stimulēšana(pārdošanas veicinašana)

Стимулирование сбыта

Sales promotion

Tiešais mārketings

Прямой маркетинг

Direct marketing

PR mārketinga komunikācijas sistēmā

Mārketinga komunikācija (virzīšana)

Маркетинговые коммуникации (продвижение)

Promotion-Mix

slide17
Organizācijas kļuva sarežģītākas

Daudzveidības pieaugums un pārmaiņu paātrināšanās

Cilvēku informētības pieaugums

Организации становятся сложнее

Рост разнообразия и ускорение изменений

Рост информированности людей

Факторы ускоренного развития PR