Wijzigingen overgang po vo
Download
1 / 20

Wijzigingen overgang PO-VO - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Wijzigingen overgang PO-VO. Sharida Wazir Jiska Riphagen Rosanne Mulder. Inhoud. Toelichting wijzigingen wet- en regelgeving Verplichte eindtoets Schooladvies Toelating VO Zorgplicht i.r.t. overgang po-vo Toelaatbaarheidsverklaring. Verplichte eindtoets.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wijzigingen overgang PO-VO' - rashad-joyner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wijzigingen overgang po vo

Wijzigingen overgang PO-VO

Sharida Wazir

Jiska Riphagen

Rosanne Mulder


Inhoud
Inhoud

Toelichting wijzigingen wet- en regelgeving

 • Verplichte eindtoets

 • Schooladvies

 • Toelating VO

 • Zorgplicht i.r.t. overgang po-vo

 • Toelaatbaarheidsverklaring


Verplichte eindtoets
Verplichte eindtoets

Verplicht toetsen taal en rekenvaardigheden

 • Vanaf 2015/2016 rapportage referentieniveaus leesvaardigheid, taalverzorging en algemene rekenvaardigheid

  Alle leerlingen doen mee

  Afnamemoment: half april/half mei (Centrale eindtoets in praktijk rond 20 april)

  Keuze voor toets van één toetsaanbieder

  Vóór 31 januari inschrijven


Overgangsjaar 14 15
Overgangsjaar 14/15

Welke toetsen zijn mogelijk?

Centrale eindtoets

Andere door de minister toegelaten eindtoetsen

Toetsen uit regeling Leerresultaten PO

 • Drempelonderzoek 678

 • LVS-toetsen rekenen-wiskunde en begrijpend lezen Cito

 • Toets begrijpend lezen 678 onderwijsadvisering


2015 2016 en verder
2015-2016 en verder

Welke toetsen zijn mogelijk?

Centrale eindtoets

Andere door de minister toegelaten eindtoetsen


Ontheffingsgronden deelname
Ontheffingsgronden deelname

Leerlingen die niet mee hoeven doen:

minder dan 4 jaar in Nederland onvoldoende Nederlands spreken

Een ontwikkelingsperspectief met uitstroomprofiel vso arbeidsmarktgericht of dagbesteding

Een IQ<70 (& ontwikkeling niet verder dan eind groep 5)

Deze leerlingen mogen wel meedoen

Leerlingen die wel meedoen:

Leerlingen die uitstromen naar pro

Leerlingen die uitstomen naar vmbo met lwoo


Toezicht eindopbrengsten
Toezicht eindopbrengsten

Dat leerlingen meedoen met de toets betekent nog niet dat de inspectie hun resultaat betrekt bij het toezicht op de leerresultaten

Leerlingen buiten beschouwing in berekening inspectie:

 • Leerlingen met een ontheffingsgrond

 • Kort in NL verblijven en NL onvoldoende beheersen

 • Toelaatbaar PrO of VSO

 • Leerlingen met eigen leerlijn voor taal en rekenen én met een indicatie lgf, so, sbo/extra ondersteuning swv

 • Instroom in groep 7 of 8

  Dus een bredere groep dan de ontheffingsgronden


Schooladvies po
Schooladvies PO

Verstrekken vóór 1 maart

 • Uiterlijk 15 maart opnemen in BRON

  Maximaal twee schoolsoorten

  Bij hogere score eindtoets heroverwegen verplicht

  Schooladvies en score eindtoets onderdeel OKR

  In regio afspraken mogelijk over opstellen schooladvies en gegevensoverdracht


Toelating tot vo
Toelating tot VO

Wat verandert?

Schooladvies leidend

Eindtoetsscore mag niet doorslaggevend zijn voor toelating

VO mag ook geen andere gegevens vragen of eisen als tweede gegeven

Ook toelaten op basis van bijgestelde schooladviezen na heroverwegingen

Wat verandert niet?

Toelatingsbeleid o.b.v. grondslag

Aanvullende eisen voor profielklassen mogelijk (TTO)

Toetsgegevens worden nog wel gebruikt voor lwoo of pro indicaties bij RVC-VO.

Eigen regionaal plaatsingsbeleid mogelijk


Aandachtspunten
Aandachtspunten

Vraagt om goede afspraken/maatwerk

Vraagt om goede afstemming en dialoog tussen PO- en VO-school

Niet alles zal van een leien dakje gaan

Daarom: actieve monitoring tot 2018


Lokale regionale povo procedures
Lokale/regionale POVO-procedures

Noodzakelijke aanpassingen

Procedure baseert toelating op schooladvies

Kwaliteit schooladvies op orde

Inbouwen ruimte voor bijgestelde schooladviezen

 • Want overgroot deel leerlingen definitief geplaatst vóór eindtoets


Onderbouwrendement vo
Onderbouwrendement VO

(oorspronkelijk) schooladvies uitgangspunt voor vaststelling onderbouwrendement

Geen grote mate overadvisering verwacht

 • Dit wordt gemonitord tot 2018


Zorgplicht
Zorgplicht

Leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning

Hoe werkt dat?

1. Schriftelijk aanmelden = zorgplicht

2. Zorgplicht = passende plek zoeken (hoeft niet op eigen school)

3. School van voorkeur

Stroomschema’s


Toelaatbaarheidsverklaring
Toelaatbaarheidsverklaring

Nodig bij verwijzing naar (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs

School met zorgplicht vraagt aan bij het samenwerkingsverband

Principes: Wie vraagt aan en wie betaalt?

Verwijzende school vraagt aan

Geen verwijzende school? Aanmeldschool vraagt aan

Wisseling van sectoren = nieuwe aanmelding

Swv van verwijzende school geeft tlv af

Geen verwijzende school? Swv waar de leerling woont

Verlenging: terug naar swv waar tlv is afgegeven


Aanvraag tlv bij overgang po vo
Aanvraag tlv bij overgang PO-VO

Wisseling van sector: nieuwe tlv

Ook bij overgang so vso: nieuwe tlv nodig

School waar leerling wordt aangemeld vraagt aan..

.. Bij het swv waar de leerling woont

Leerlingen uit een

 • Jusititiele jeugdinrichting

 • Gesloten jeugdzorginstelling

  = nieuwe aanmelding (instelling ‘verwijst’ niet)


Let op overgangssituatie voor tlv
Let op: overgangssituatie voor tlv

Leerling zit met CvI-indicatie op het (v)so

Leerlingen die op 1 augustus 2014 staan ingeschreven op een (v)so-school, kunnen tot uiterlijk 1 augustus 2016 ingeschreven blijven zonder dat zij een tlv nodig hebben. Dit geldt alleen voor deze school.

SWV kan eerder her-arrangeren als ouders akkoord gaan.

Verhuizen of naar andere school = nieuwe tlv aanvragen bij het swv waar de leerling op 1-8-2014 woonde.


Wettelijk kader
Wettelijk kader

Wetswijziging Eindtoetsing PO

Toetsbesluit PO

Inrichtingsbesluit VO

Wet- en regelgeving passend onderwijs


Meer informatie
Meer informatie

Rijksoverheid.nl

www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl

Voor passend onderwijs:

www.passendonderwijs.nl