els virus robots biol gics en la frontera de la vida n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Els Virus: Robots biològics en la frontera de la vida PowerPoint Presentation
Download Presentation
Els Virus: Robots biològics en la frontera de la vida

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Els Virus: Robots biològics en la frontera de la vida - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Els Virus: Robots biològics en la frontera de la vida. II. CICLE VIRAL 4. Cicle viral i dinàmica de processos (1). 4. Cicle Viral. Cicle viral i dinàmica de processos (1) Generalitats Adsorció i penetració. Esta dividit en 5 fases: Adsorció : la infecció pròpiament dita Penetració

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Els Virus: Robots biològics en la frontera de la vida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
els virus robots biol gics en la frontera de la vida

Els Virus: Robots biològics en la frontera de la vida

II. CICLE VIRAL

4. Cicle viral i dinàmica de processos (1)

4 cicle viral
4. Cicle Viral
 • Cicle viral i dinàmica de processos (1)
  • Generalitats
  • Adsorció i penetració
cicle viral generalitats
Esta dividit en 5 fases:

Adsorció: la infecció pròpiament dita

Penetració

àcid nucleic (bacteriòfags)

nucleocàpside (virus d’Eucariotes)

Expressió, regulació i síntesi: la fase més complexa. Inclou tots els processos de control i expressió gènica, síntesi de proteïnes virals i replicació del genoma.

Acoblament: maduració dels virions dins l’hoste.

Alliberament: per diferents mecanismes depenent del virus.

Cicle Viral: Generalitats
cicle viral generalitats4
Cicle Viral: Generalitats

Atenuats: capaços de lisogenitzar l’hoste. Estat de profag. Inducció>llisi o alliberament continuat.

VIRUS

Lítics obligats: cicle lític més o menys virulent.

No Atenuats

Crònics: alliberament continuat de virions sense lisar l’hoste.

cicle viral generalitats6
Cicle Viral: Generalitats
 • Cicle lític: punts clau
  • desconnexió hoste
  • transcripció gens virals
  • replicació massiva del genoma viral
  • síntesi massiva de proteïnes estructurals
  • acoblament i maduració dels virions
  • alliberament
 • Cicle lisogènic: punts clau
  • integració al genoma de l’hoste
  • evitar l’expressió dels gens lítics
  • estabilització: control estricte de l’expressió gènica
  • inducció: desintegració del genoma
  • processos lítics (a dalt)
cicle viral adsorci i penetraci
Cicle Viral: Adsorció i penetració
 • Fase I: Adsorció (infecció)
  • Rang d’hostes
  • Especificitat: depèn de:
   • Reconeixement entre els receptors virals i els cel·lulars (procés físico-químic)
   • Eficàcia de l’adsorció
    • Col·lisió fortuïta (moviment Brownià, orientació correcta)
    • Estructura dels receptors
    • Concentració iònica del medi, pH, etc.
    • Relació virions/cèl·lula (moi)
    • Densitat de receptors en la membrana
cicle viral adsorci i penetraci1
Cicle Viral: Adsorció i penetració

Condicions iòniques per a un correcte reconeixement

cicle viral adsorci i penetraci2
Cicle Viral: Adsorció i penetració
 • Bacteriòfags
   • Lipopolisacàrids de la membrana externa (Gramnegatius)
   • Àcids teicoics (Grampositius)
   • Lipoproteïnes i glucoproteïnes de membrana o paret
   • Porines de transport de diferents substàncies
cicle viral adsorci i penetraci3
Cicle Viral: Adsorció i penetració
 • Adsorció en Bacteriòfags: l’exemple del T4
  • Diferents fases:
   • Fasereversible: fibres de la cua (3 de 6)
   • Fase irreversible: fibres de la placa basal (6 de 6)
   • Contracció i injecció: de la cua i injecció del aa.nn.
  • l: fibra cua (porina LamB)
  • P22: proteïnes P9 de la placa basal. Enllaços Gal-Man del antigen O del LPS. Activitat lítica.
cicle viral adsorci i penetraci5
Cicle Viral: Adsorció i penetració

http://www.mansfield.ohio-state.edu/~sabedon/beg_phage_images.htm

http://www.cellsalive.com

cicle viral adsorci i penetraci7
Cicle Viral: Adsorció i penetració

Adsorció irreversible  canvi conformacional

Hexàgon  Estel

Cua T4: paper cabdal en la injecció. Té una estructura helicoidal (hexagonal en el tall transversal). Constituïda per 144 còpies d’una única proteïna (gp18).

Conformació estesa: 24 anells de sis subunitats (24×6).

Conformació en contracció: de 24×6 a 12×12

cicle viral adsorci i penetraci8
Cicle Viral: Adsorció i penetració

http://www.sb.fsu.edu/~caspar/animation/

cicle viral adsorci i penetraci9
Cicle Viral: Adsorció i penetració

Structure of the cell-puncturing device of bacteriophage T4

Kanamaru et al.,

Nature, Vol 451, 553–557 (2002)

cicle viral adsorci i penetraci10
Cicle Viral: Adsorció i penetració
 • Adsorció en virus d’animals
  • Gran diversitat de molècules receptores.
  • Sovint apareixen co-receptors
  • Entrada de la nucleocàpside sencera, mai l’aa.nn. sol!
cicle viral adsorci i penetraci12
Cicle Viral: Adsorció i penetració

Adsorció en virus d’animals

cicle viral adsorci i penetraci13
Cicle Viral: Adsorció i penetració

els pèptids de fusió

(Paramyxovirus)

cicle viral adsorci i penetraci14
Cicle Viral: Adsorció i penetració

els pèptids de fusió

(Orthomyxovirus)

cicle viral adsorci i penetraci16
Cicle Viral: Adsorció i penetració
 • Adsorció en virus de plantes
  • Normalment l’entrada és directa al citoplasma sense travessar la paret cel·lular (massa rígida). Tenim diferents alternatives:
   • Lesions en la cutícula o abrasions
   • Pol·len o llavors (planta prèviament infectada)
   • Vegetativa (per estolons, rizomes)
   • Rizosfera
   • Artificial: esqueixos, empelts (de planta infectada)
   • Vectors: Insectes, Nemàtodes o fongs paràsits. Els insectes poden infectar directament el teixit vascular mitjançant el fibló. Moviment vascular (2,5 cm/min)