slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kính chào các thầy cô giáo và các em học sinh! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kính chào các thầy cô giáo và các em học sinh!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Kính chào các thầy cô giáo và các em học sinh! - PowerPoint PPT Presentation


  • 150 Views
  • Uploaded on

Kính chào các thầy cô giáo và các em học sinh!. Môn: TOÁN. LỚP 3A. GV : Phạm Thị Tâm. Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011. TOÁN. Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ : 1 giờ 25 phút. Dãy 1 : Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ : 3 giờ. Dãy 2 : Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ : 2 giờ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kính chào các thầy cô giáo và các em học sinh!' - rashad-adams


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kính chào các thầy cô giáo

và các em học sinh!

Môn: TOÁN

LỚP 3A

GV : Phạm Thị Tâm

slide2

Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011

TOÁN

Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ : 1 giờ 25 phút

Dãy 1 : Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ : 3 giờ

Dãy 2 : Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ : 2 giờ

Dãy 3 : Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ : 5 giờ

slide3

Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011

C

A

M

N

E

P

O

B

D

TOÁN

Góc vuông, góc không vuông

1) Làm quen với góc:

Hai kim đồng hồ tạo thành một góc.

2) Góc vuông, góc không vuông

Góc đỉnh O;

cạnh OA, OB

Góc đỉnh P;

cạnh PM, PN

Góc đỉnh E;

cạnh EC, ED

slide4

Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011

C

A

M

N

E

P

O

B

D

TOÁN

Góc vuông, góc không vuông

1) Làm quen với góc:

Hai kim đồng hồ tạo thành một góc.

2) Góc vuông, góc không vuông

Góc vuông

đỉnh O; cạnh OA, OB

Góc không vuông

đỉnh P; cạnh PM, PN

Góc không vuông

đỉnh E; cạnh EC, ED

slide5

Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011

TOÁN

Góc vuông, góc không vuông

3) Êke

- Tìm góc vuông của ê – ke.

H

- Đặt một cạnh góc vuông trong ê – ke trùng với một cạnh của góc cần kiểm tra.

- Nếu cạnh còn lại của ê-ke trùng với cạnh còn lại của góc cần kiểm tra thì góc đó là góc vuông. Nếu không trùng thì góc này là góc không vuông.

I

K

Cái Êke

Dùng êke để kiểm tra góc vuông.

Cách đặt êke chưa đúng.

slide6

Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011

A

M

N

P

O

B

TOÁN

Góc vuông, góc không vuông

3) Êke

- Tìm góc vuông của ê – ke.

H

- Đặt một cạnh góc vuông trong ê – ke trùng với một cạnh của góc cần kiểm tra.

- Nếu cạnh còn lại của ê-ke trùng với cạnh còn lại của góc cần kiểm tra thì góc đó là góc vuông. Nếu không trùng thì góc này là góc không vuông.

I

K

Cái Êke

Dùng êke để kiểm tra góc vuông.

C

E

D

slide7

Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011

1

a) Dùng êke để kiểm tra góc vuông

TOÁN

Góc vuông, góc không vuông

Hình chữ nhật có 4 góc vuông.

Trong thực tế, người ta thường sử dụng êke để làm gì ?

slide9

Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011

C

D

M

TOÁN

Góc vuông, góc không vuông

b) Dùng êke để vẽ :

- Góc vuông đỉnh O: Cạnh OA, OB.

- Góc vuông đỉnh M: Cạnh MC, MD.

C

A

M

D

O

B

slide10

Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011

D

I

G

2

Trong các hình dưới đây:

B

H

A

C

E

K

D

E

X

G

Q

N

M

Y

P

TOÁN

Góc vuông, góc không vuông

a) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc vuông

b) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông.

slide11

Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011

3

Trong hình tứ giác MNPQ:

TOÁN

Góc vuông, góc không vuông

- Góc nào là góc vuông ?

- Góc nào là góc không vuông ?

N

M

Q

P

slide12

Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011

3

Trong hình tứ giác MNPQ:

TOÁN

Góc vuông, góc không vuông

- Góc nào là góc vuông ?

- Góc nào là góc không vuông ?

N

M

Q

P

Trong hình tứ giác MNPQ có :

- Góc vuông đỉnh M; cạnh MN, MQ. Góc vuông đỉnh Q, cạnh QM, QP.

- Góc không vuông đỉnh N; cạnh NM, NP. Góc không vuông đỉnh P, cạnh PN, PQ.

slide13

Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011

4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

TOÁN

Góc vuông, góc không vuông

Số góc vuông trong hình bên là:

A. 1

C. 3

B. 2

D. 4

slide14

A

C

M

Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011

N

O

B

E

P

D

TOÁN

Góc vuông, góc không vuông

1) Làm quen với góc:

Hai kim đồng hồ tạo thành một góc.

2) Góc vuông, góc không vuông

Góc vuông

đỉnh O; cạnh OA, OB

Góc không vuông

đỉnh P; cạnh PM, PN

Góc không vuông

đỉnh E; cạnh EC, ED

slide15

Kính chuùc quyù thaày coâ söùc khoûe!

HỌC

CHÚC

CHĂM

CÁC

EM

GIỎI

NGOAN