a 12 sz zad s a magyar biz nc i ellent tek
Download
Skip this Video
Download Presentation
A 12. század és a magyar-bizánc i ellentétek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

A 12. század és a magyar-bizánc i ellentétek - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

69. A 12. század és a magyar-bizánc i ellentétek. Dr. Mészáros Zoltán. A 6. és a k özépiskola 2. osztályában használható. A korszak általános jellemzői M agyarorsz á gon. Aktív külpolitika Magyarország a balkáni tényező lesz (M é g Szent L ászló hódította meg Horvátországot).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A 12. század és a magyar-bizánc i ellentétek' - raphael-park


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a 12 sz zad s a magyar biz nc i ellent tek
69.

A 12. századés a magyar-bizánci ellentétek

Dr. Mészáros Zoltán

A 6. és a középiskola 2.

osztályában használható

a korszak ltal nos jellemz i m agyarorsz gon
A korszak általános jellemzőiMagyarországon
 • Aktív külpolitika
 • Magyarország a balkáni tényező lesz (Még Szent László hódította meg Horvátországot).
 • Könyves Kálmán Horvát Király lesz 1102, Zadar 1105-ben behódol, és más dalmát városok is.
 • Dalmácia miatt elhúzódó konfliktus alakul ki a Velencei köztársasággal.
 • A 12. században Magyarország területeket szerez a Szávától Délre is.
 • Az országban tovább fejlődött a nyugati típusú feudalizmus.
 • Kálmán halálát követően (1116) fél évszázadig folytonos trónviszályok és belső harcok következtek.
 • A várkatonaságot és a paraszti fegyveres erőket lassan felváltja a páncélos lovagok alkotta hadjáratokra alkalmas sereg.
biz nc a 11 12 sz zadban
Bizánc a 11-12. században
 • Bizánc viszonylag szilárdan tartja Kis-Ázsia jelentős részét, a szeldzsuk törökök veszélyeztetik, de nem törik meg.
 • A Balkán-félszigeten a 11. század végétől ismét megerősödik.
 • Sikeres hadseregreform megvalósulása (a próniák létrehozása - katonai szolgálatért cserébe adományozott birtok).
 • Tehetséges és sikeres uralkodó, I. Mánuel (1143-1180) .
 • 1204-1261 a szétszabdalt Bizánc

Egyes vélemények szerint a magyar-bizánci ellentétek meghatározzák az egész korszakot, mások szerint ezek a konfliktusok fontosak, de nem ilyen jelentősek.

velence
Velence
 • Gazdag köztársaság kiterjedt birtokokkal.
 • Annak idején az Adriai tengert Velencei öbölnek (Mos veneticum nevezték).
 • A Doge (A velence ügyeit intéző fő magisztrátus) hatalma akkora volt, hogy kereszteshadjáratokat tudott pénzelni.
 • A keresztesek a velenceiek érdekeit szolgálják ki, amikor pl. a magyaroktól elveszik Zára (Zadar) 1202-ben, vagy amikor elfoglalják Konstantinápolyt 1204-ben.
a tr nvisz lyok magyarorsz gon
A trónviszályok Magyarországon
 • Noha gyakoriak voltak nem ingatták meg az ország stabilitását.
 • István és Borisz (Akit apja Kálmán nem ismert el).
 • II (Vak) Béla és II. Géza küzdelme.
 • II. László és IV. István (II. Géza testvérei)

Komnénosz Mánuel III. István ellen II.Lászlót (1162), majd IV. Istvánt (1163) támogatta.

 • III. István és III. Béla (II. Géza gyerekei).
 • III. István halála (1172) után trónviszály a két testvér, Géza és Béla között, végül Béla győz.
magyarorsz g uralkod i a 12 sz zadban
Magyarország uralkodói a 12. században
 • Könyves Kálmán (1095-1116)
 • II. István (1116-1131)
 • II. Vak Béla (1131-1141)
 • II. Géza (1141-1161)
 • III. István (1162-1172)
 • II. László (1162-1163) ellenkirály II. Béla fia
 • III. Béla (1172-1196)
 • Imre (1196-1204)

Sajnos nincsenek ill. nagyon ritkák a hitelesnek tekinthető ábrázolások.

biz nci magyar dinasztikus kapcsolatok
Bizánci-magyar dinasztikus kapcsolatok
 • 1104. Szent László lánya, Priszka (Piroska) Eiriné néven bizánci császárné, Alexiosz fia, Komnénosz János felesége, Mánuel anyja.

- A dinasztikus kapcsolatok, szövetség miatt jött létre a házasság.

- Eiriné nem feledte magyarországi származását.

- Kolostort és ispotályt („kórházat”) alapított.

 • Mivel a későbbi császár anyai ágon Szent László leszármazotta volt, ezért igényt támaszthatott Magyarországra.
 • István, Géza testvére Mánuel bizánci császár unokahúgát vette feleségül, ezért őt támogatták Géza fiai ellenében.
 • III. Béla Bizánci első felesége Mánuel feleségének féltestvére Châtillon Anna lett.
biz nc s magyarorsz g rdek tk z sei a balk non
Bizánc és Magyarország érdekütközései a Balkánon
 • Bosznia és Raška elvben bizánci területnek számítottak a bizánci felfogás szerint.
 • Dalmáciában, a Száva és a Duna mentén voltak vitatott területeik.
 • A bizánciak Szerémséget tekintették saját területnek, de hadjáratokat vezettek északabbra is (Bácsot fosztogatták).
 • Raška fejedelme önállóságra törekszik, és a majdani középkori Szerbia alapjait teremti meg. A Nemanja dinszatia kezdei.
 • A bizánci uralkodó 1162 és 1165 között Magyarországot vazallus állammá akarta tenni, de ez sem de iure sem de facto nem sikerült.
a magyar biz nci konfliktus esem nyt rt nete i m nuel el tt
A magyar-bizánci konfliktus eseménytörténete I. Mánuel előtt
 • 1127-1129 magyar támadás és bizánci ellentémadás, Álmos az esetleges trónkövetelő is Bizáncban volt.
 • Borisz is bizánci támogatást kapott.
 • II. Béla megszerzi „Rámát” (A mai Bosznia középső részét),
 • 1149. szerb lázadás Bizánc ellen amit a magyar király támogat, a normannokkal szövetségben harcoltak bizánc ellen, ugyanis a német és a bizánci császár Itália felosztására készült, amit a normannok, a franciák elleneztek.
 • II. Géza támogatta a Welfeket a Hoenstaufen császárok ellen, és a Kijevi Russzal is háborúzott. Egy időben Andronikosz trónkövetelőt is Mánuel ellenében támogatta. Balkáni területeket foglal el.
komn nosz m nuel s a magyarok
Komnénosz Mánuel és a magyarok
 • Mánuel elfoglalta a Magyarországhoz tartozó Zimonyt, Szerémséget kifosztotta
 • 1155-ben 5 éves béke II. Géza és I. Mánuel között
 • 1160. körül Borić bán a Bizánciak ellen harcol.
 • Mánuel bizánci császár célja a területek visszaszerzése, amit nagy erővel el is kezd.
 • III. István ellenében először II.Lászlót (1162), majd IV. Istvánt (1163) támogatta, formailag egyik király sem lett bizánci hűbéres
 • 1162 II. Lászlót sikerül a magyar trónra juttatnia Mánuel bizánci császárnak (noha eredetileg Istvánt akarta)
 • 1163 után amikor III. István legyőzte IV. Istvánt Mánuel támadásba kezd, de meggondolja magát, és inkább tárgyal a balkáni területek visszavételére koncentrál és bizáncba viszi Bélát István öccsét, akit eljegyez a lányával, de később alacsonyabb rangú családtaggal nősül, és III. István sem akarja átengedni bizáncnak a területeket
 • 1165 Mánuel nagyerejű támadása, és a területek visszaszerzése, Horvátországot, Dalmáciát, Boszniát és Szerémséget Bizánc birtokba vette III. István sikertelen válaszlépései
 • 1172. Mánuel segíti trónra III. Bélát, aki a szofiai esküben kötelezi magát, hogy nem lép fel a bizánciak ellen.
 • Mánuel 1180-as halála után Béla visszaszerzi Magyarország pozícióit a Balkánon.
 • 1180-1204 Kulin bán és a bogumilizmus, Imre király feladata megfékezni az eretnekséget.
egy b magyar k lpolitikai t rekv sek
Egyéb magyar külpolitikai törekvések
 • A magyarországon átvonuló keresztes hadakkal egyre jobb az együttműködés.
 • II. Géza jól feltalálta magát a két császár és a francia normann (dél-itáliai) szövetségben, Magyarország a térség vezető hatalma.
 • Hadjáratok Halics ellen, nem hoznak sikert.
a korszak legjelents sebb uralkod ja iii b la
A korszak legjelentsősebb uralkodója III. Béla
 • 1163-tól Bizáncban élt, 1165-ben a deszpotész rangot kapja, aza a császár mögött a második a birodalomban, a bizánci trón várományosa.
 • 1170-ben Mánuelnek fia született, így Béla szerepe módosul.
 • 1172-ban feleségével hazatért Magyarországra.
 • III. Sándor pápa és I. Mánuel császár is egyetértett hatalomra jutásával.
 • Nem lett bizánci vazallus, de a térség bizánci orientációja megerősödött.
 • Belviszonyokban semmiféle bizánci befolyás nem érvényesült
 • 1180. Mánuel halála után nagy területeket hódít Bizánctól. (dalmáciai, horvátországot, Száva és Duna menti városokat szerez vissza (Sirmium, Nándorvehérvár (Belgrád), Barancs (Braničevo))
 • 1185-ben a normannok szövetségese Izsák császár ellenében.
 • 1186-1187 között a Bolgár Bizánci konfliktusban semleges.
 • 1188 halicsi hadjárat
 • 1189. keresztesek, Barbarossa Frigyes vonul át az országon, a következő évben közvetít a keresztesek és a bizánciak között.
 • 1191. Tárgyalásokat folytat a bizánci császárral II. Izsákkal.
 • 1192-1193 Szerb területeket hódoltat.
iii b la uralm nak jelent s ge
III. Béla uralmának jelentősége
 • Az ő idejében készül el egy összeírás a jövedelmeiről, ami mélyebb betekintést ad az ország életébe.
 • Elékészül a Halotti beszédet tartalmazó kódex.
 • Bevezeti az írásban történő ügyintézést.
 • 1192. Szentté avattatja I. László királyt.
 • Magyarországot balkáni hatalommá teszi.
slide18
„Minthogy az emberi természet gyarlósága

következtében s az idő előrehaladtával

a letűnt dolgok emlékezetét könnyen

elragadja a feledés, illő az írás erejével

megerősíteni azt, amiben a szerződő felek

egymás között megállapodtak”

Az írásbeliség elrendelése ( III. Béla 1181. évi okleveléből )

felhaszn lt irodalom
Felhasznált irodalom
 • Romsics Ignác (szerk): Magyarország története. Akadémiai kiadó, Budapest, 2007.
 • Rade Mihaljčić: Történelem az általános iskolák hatodik osztálya számára. Zavod za udžbenike, Beograd, 2003. (A magyarokra vonatkozó rész szerzője Dr. Csehák Kálmán)

Képek:

 • Komnénosz Mánuel: http://www.medievalists.net/2011/05/07/manuel-i-komnenos-and-michael-glycas-a-twelfth-century-defense-and-refutation-of-astrology/
 • Bizánc Komnénosz Mánuel halálakor 1180-ban: http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Biz%C3%A1nc1180.png
 • III. Béla az Árpád-házi zászlóval: http://www.lovagok.hu/tortenelem/iii_bela_a_lovagkiraly.html
 • Angelosz Izsák pénze: http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:IsaacIIAnge.jpg&filetimestamp=20071206201443
ad