tempos verbais n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMPOS VERBAIS PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEMPOS VERBAIS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

TEMPOS VERBAIS - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

TEMPOS VERBAIS. Síntese gramatical. O VERBO. É unha palabra variable que expresa unha acción ou un estado . Componse de DÚAS partes: RAÍZ/LEXEMA + DESINENCIAS/MORFEMAS A raíz obtense quitando as terminacións ao infinitivo: Amar: am- Comer: com - Vivir: viv -. AS DESINENCIAS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TEMPOS VERBAIS' - raoul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tempos verbais

TEMPOS VERBAIS

Síntesegramatical

o verbo
O VERBO
 • Éunhapalabra variable queexpresaunhaacciónou un estado.
 • Componse de DÚAS partes:
 • RAÍZ/LEXEMA + DESINENCIAS/MORFEMAS
 • A raíz obtense quitando as terminaciónsao infinitivo:
 • Amar: am-
 • Comer: com-
 • Vivir: viv-
as desinencias
AS DESINENCIAS
 • As terminaciónsconteñennocións de:
 • Número: singular ou plural.
 • Persoa: primeira, segunda e terceira.
 • Tempo: presente, pretérito, copretérito/imperfecto, antepretérito, futuroe pospretérito
 • Modo: indicativo, subxuntivo e imperativo.
modos
modos
 • En galegoexistentresmodos:
 • INDICATIVO: modo da realidade. Ten seis tempos.
 • SUBXUNTIVO: modo da posibilidade/dúbida/desexo.
 • Ten tres tempos.
 • C) IMPERATIVO: expresaorde. Só ten presente.
modo de indicativo
Modo de indicativo
 • Presente: a acciónquepresentaocorre no mesmomomento en que se fala.
 • Pretérito: acciónspasadasxarematadas.
 • Copretérito: descrición das circunstancias no pasadooupresentaunhaacción en proceso.
 • Antepretérito: momento anterior a outrosituado no pasado.
 • Futuro: expresaacciónsqueainda non aconteceron.
 • Pospretérito = CONDICIONAL, un feitohipotético.
modo de subxuntivo
Modo de subxuntivo
 • Presente
 • Pretérito
 • Futuro
formas nominais
Formasnominais
 • Non teñenmorfema de persoa
 • INFINITIVO: Forma que dá nome ao verbo e que en galego pode terminar en –ar, -er ou -ir
 • XERUNDIO: Fórmasecoaterminación –ndo.
 • PARTICIPIO: Fórmasecoaterminación –ado (primeiraconxugación) e –ido (2ª e 3ª).
infinitivo conxugado
INFINITIVO CONXUGADO
 • Posúeflexión de número e persoa.
 • Adoitaempregarse en oraciónsquecomezan con preposición.
 • Ex: Voupolapelotaparaxogarmos.
 • E un dos trazosmaiscaracteristicos do galego.
 • O infinitivo conxugado fórmase engadindo ao infinitivo impersoal as desinencias:
 • cantar
 • cantares
 • cantar
 • cantarmos
 • cantardes
 • cantaren
lembra
Lembra!
 • En galego non existen as formas compostas.
 • En castelán:
 • -Esta mañana he desayunado un zumo de naranja y una taza de leche = PRETÉRITO PERFECTO COMPOSTO
 • - Ayer desayuné un café con tostadas = PRETÉRITO PERFECTO  SIMPLE
 • En galego= PRETÉRITO
 • - Esta mañáalmorcei un zume de laranxa e unhacunca de leite.
 • -Ontealmorcei un café con torradas. 
exercicio po er b v tiles e analizar os verbos
EXERCICIO: Poñer b/v, tiles e analizarosverbos
 • Agora podo lem…ralo todo ...i..iamosnas aforas de ..iena, nun dos distritos no…os, nunhaurbanizacion con esplendidas ...istasaoDanu...io. Non ha...iamoito tempo que nos mudaramos a unha casa de duas plantas, piscina propia, canchas de tenis comunitarias e todo en medio dunha ...eciñanza igual de selecta. O sol alumeando a fachada da casa rosada de enfronte trouxome esta maña a mente a imaxedunhafesta. Cele…ra…amos algo, non poderia concretar o que. Polo xardin ha...ia carpas para con...idados porque, coma sempre en ...iena, ameaza...a con cho...er arreo e euestouanoandomeunhagra...ata mentres fumo cuncoñecido. Lem...ro os trazos da sua cara, o nome non. Falamos e tomamos un aperiti…o, as copas estandispostas so…re as mesas regularmente, son ...rillantes, hixienicas, cristalinas, e locenunhaoli...a insertada nunescar...adentes. Estou contento, fumo e rio sen parar, o home que me acompaña fai comentarios luxuriosos so...re cada unha das mulleres que ...an entrando e desfilan aolonxe ante a nosa ...ista. Eu rio, ...exome desde fora de min mesmo…