Juridisk tenkning
Download
1 / 11

Juridisk tenkning - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Juridisk tenkning. Juridisk tenkning. Vi tar her opp hvordan man arbeider med Hva er juridiske spørsmål Juridiske begreper og metode Regler og regelanvendelse Rettskildelære. Hva er juss?. Juss handler om normer, ikke om atferd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Juridisk tenkning' - ranit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Juridisk tenkning1
Juridisk tenkning

Vi tar her opp hvordan man arbeider med

 • Hva er juridiske spørsmål

 • Juridiske begreper og metode

 • Regler og regelanvendelse

 • Rettskildelære


Hva er juss
Hva er juss?

 • Juss handler om normer, ikke om atferd.

 • Jussens gjenstand er hva rettssubjektene må gjøre og ikke må gjøre, hva de kan tillate seg, hva de kan beslutte.

 • Juss dreier seg om hva reglene går ut på.

 • Juss er lære om innholdet i de enkelte rettsregler.


Rett og rettsut velse
Rett og rettsutøvelse

 • Rett forteller oss om hva rettssubjektene kan og må foreta seg.

 • Rettsutøvelse sier hvordan retten blir praktisert.

 • Juss er å tolke og anvende retten.


Regelanvendelse
Regelanvendelse

 • Regelanvendelse er å løse rettsspørsmål ut fra rettsreglene.

 • Regelanvendelsen har tre ledd;

 • Tolkning

 • Bevisbedømmelse

 • Subsumsjon (anvende regelen på konkrete saksforhold).


Rettsanvender
Rettsanvender

En hver som anvender retten i sitt virke:

 • Dommere og jurister

 • Funksjonærer, tjenesteutøvere, selgere.

 • En ligningsfunksjonær som betaler hvor mye du skal betale i skatt

  • En bilselger som avgjør om salget av en bil må gå

   om igjen

 • Et sykehus som avgjør om innsyn i sykejournalen

  skal tillates


Regelanvendelse og skj nnsut velse
Regelanvendelse og skjønnsutøvelse.

I forbindelse med regelanvendelse vil det ofte

være behov for å anvende skjønn.

 • Regelanvendelse kommer alltid forut for en skjønnsutøvelse.

 • Skjønnsutøvelse vil si å velge innen for lovens rammer om og hvordan myndigheten skal brukes.

  Skjønnsutøvelse brukes i praksis mest om situasjoner

  der myndighetene står fritt innen for lovens rammer

  til å avgjøre hva en beslutning skal gå ut på.

  Det skilles mellom lovskjønn og forvaltningsskjønn.


Rett og makt
Rett og makt

Myndighet: Er et rettslig fenomen

Det angir evnen til å treffe beslutninger med bindende virkning for adressaten

Et annet ord for myndighet er kompetanse

I jussen betyr kompetanse om beslutningsmyndighet

Makt: Makt er et samfunnsvitenskaplig begrep

Referer til en faktisk tilstand, å ha innflytelse og muligheter til sanksjoner

Rett gir grunnlag for makt og til dels tvang, men å ha rett er ikke det samme som å få rett


Juss og andre fag
Juss og andre fag

Juss kan avgrenses i forhold til andre fag som:

 • Rettshistorie

 • Rettsfilosofi

 • Rettsøkonomi

 • Rettssosiologi

 • Kriminologi

 • Politikk


Rettskilder
Rettskilder

 • Loven

 • Lovgivers mening

 • Rettspraksis

 • Forvaltningspraksis

 • Sedvaner

 • Rettsoppfatninger

 • Rimelighetsbetraktninger


Domstoler
Domstoler

 • Forliksrådet

 • Tingretten

 • Lagmannsretten

 • Høyesterett

 • Høyesteretts kjæremålsutvalg

  Domsstolenes rettsanvendelse har en rettsskapende virkning