juridisk grundkurs 747g62 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Juridisk Grundkurs (747G62) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Juridisk Grundkurs (747G62)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8
stan

Juridisk Grundkurs (747G62) - PowerPoint PPT Presentation

148 Views
Download Presentation
Juridisk Grundkurs (747G62)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Juridisk Grundkurs(747G62)

  2. Fordringsrätt (föreläsning 2013-07-17) • Begreppet fordran • Lån: försträckning – saklån • Se HB 11 kap ”Om lån” • Se HB 9 kap 5 §

  3. SKULDEBREV Begreppet Skuldebrevslagen (1936:81) Tillämpningsområde Enkla skuldebrev (3:26) Löpande skuldebrev (2:11) 1 KAPITLET Allmänna bestämmelser Betalningsplikt (1:1) Solidariskt ansvar (1:2) Regressrätt (1:2) Betalning (1:3, 1:5)

  4. LÖPANDE SKULDEBREV 2:15, 2:17 Invändningsrätt 2:13 Formell legitima- tion 2:19 Betalning 2:21 Presentations- papper 2:22 Överlämnande ger skydd

  5. ENKLA SKULDEBREV 3:26 Överlåtbar ? 3:27 Verkan 3:29 Betalning 3:31 Meddelande om övertag ger skydd 3:31 Överlåtelse till flera FÖRKOMNA SKULDEBREV Verkan- enkelt skuldebrev- löpande skuldebrev Lag (1927:85) om dödande av förkommen handling

  6. RÄNTA • Räntelagen (1975:635) • Tillämpningsområde • Dispositiv • Ränta - enligt avtal - pga dröjsmål med betalning • När ? (3 §, 4 §) • Storlek ? (6 §, 7 §) • Jfr ocker (BrB 9:5, Avtalslagen 3:31)

  7. PRESKRIPTION Begreppet ”upphörande av rätt till fordran” Preskriptionslagen(1981:130) Tillämpningsområde Verkan (8 §) Tid ? (2 §) Preskriptions-avbrott (5 §) Vissa rättigheter kvarstår, t ex kvittning, panträtt(10-11 §§)

  8. PREKLUSION Begreppet ”rätt till en fordran upphör efter ett visst offentligt kallelseförfarande” Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer Tillämpningsområde Ansökan (4 §)- hos KRM- hos Bolagsverket Utfärdar kallelse- föreläggande till borgenärer att anmäla fordringar inom 6 månader- annonsering i Post och Inrikes tidningar Verkan (6 §) Vissa rättigheter kvarstår (8-9 §§)(ÖVNINGSUPPGIFTER)