den katolske kyrkja n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Den katolske kyrkja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Den katolske kyrkja - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Den katolske kyrkja. Universell kyrkje. Katolsk – tyder universell , for alle menneske Over 1 milliard katolikkar i verda . 3. Øvste leiar er paven i Roma. 4 kjenneteikn – felles for alle katolikkar. 1. Bibelen og trua på den treeinige Gud. (Felles med andre kristne).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Den katolske kyrkja' - ranit


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
universell kyrkje
Universell kyrkje
 • Katolsk – tyderuniversell, for allemenneske
 • Over 1 milliard katolikkariverda.

3. Øvsteleiarerpaveni Roma

4 kjenneteikn felles for alle katolikkar
4 kjenneteikn – felles for allekatolikkar
 • 1. Bibelen og trua på den treeinige Gud. (Felles med andre kristne).
 • 2. Oppbygginga av kyrkja. Uansett kvar i verda, blir den leidd av biskopar. Den fremste er paven.
 • 3. Dei 7 sakramenta. Sakrament tyder heilag handling.
 • 4. Messa – den katolske gudstenesta.
slide4

5. Jomfru Maria og helgenane

 • 6. Munkane og nonnene
 • 7. Fornyinga av kyrkja i 1960 åra.
oppbygginga til den katolske kyrkja
Oppbygginga til den katolske kyrkja
 • Oppgåve:
 • Les s. 34 – 35. Lag ein figur som viser korleis den katolske kyrkja er oppbygd, med paven på toppen. Skriv forklaring til figuren.
dei 7 sakramenta
Dei 7 sakramenta.
 • Dåp
 • Konfirmasjon
 • Nattverd
 • Skriftemålet
 • Ekteskapet
 • Presteinnviinga
 • Salvinga av sjuke
messa den katolske gudstenesta
Messa – den katolske gudstenesta
 • Alltidnattverd. Handling isentrum.
 • Aktivgudsteneste, bøyerkne.
 • Lovsongersentralt. (song somuttrykkjergledeogtakktilgud).
 • Kyrkjerommaervakkertutsmykka. Gudstenestaskalengasjereallesansar. Prosesjonar, røykjelse.
jomfru maria og helgenane
Jomfru Maria og helgenane
 • Heilage menn og kvinner er sentralt i den katolske kyrkja.
 • Jomfru Maria og apostlane er dei fremste.
 • Byar i katolske land er kall opp etter helgenar, bilete og statuar er vanlege. Folk feirar dei, ber dei gå i forbøn for dei hos Gud, og verna dei mot ulykker.
korleis bli ein helgen
Korleis bli ein helgen?
 • Gjennom sitt liv og døden har dei framheva Jesus på ein god måte.

1. Martyrdøden: Å bli drepen på grunn av trua si. Har gjennom historia våre ein viktig grunn til å bli æra som helgen.

2. Å leva eitheilagt liv: Som Frank av Assisi.

3. Ein person som har gjort eit mirakel.

jomfru maria
Jomfru Maria
 • Blant dei heilage menneska er ho i ei særstilling.
 • Lovprisingar og bøner til Maria er vanleg.
 • Mari ahar fleire gongar vist seg for truande mennesker. Bl.anna i Guadelope i Mexico i 1531, Loudres i Frankrike i 1858. Dette er populære pilgrimsmål for katolikkar.
munkar og nonner
Munkar og nonner
 • Munkeordenar og nonneordenar.
 • Folk som vel å gå i kloster må lova:
 • 1. Leva i livsvarig fattigdom, utan privat eigedom eller inntekt.
 • 2. Leve i sølibat.
 • 3. Leve i absolutt lynad overfor leiinga i klosteret.
kva driv ein med i klosteret
Kva driv ein med i klosteret?
 • 1. Bøn, stille og ro.
 • 2. Studiar, undervisning og vitskap
 • 3. Sosialt arbeid eller misjon
 • Kjenner du til kloster i Noreg?
fornyinga av kyrkja
Fornyinga av kyrkja
 • Det andre Vatikankonsilet.
 • Den katolske kyrkja møttest og vedtok fornyingar for kyrkja. Modernisera kyrkja.