Lesgeven met methode – los van het schoolboek Coky de Valk (SG Mencia de Mendoza Breda) & Uwe Krause (Fontys Lerar - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lesgeven met methode – los van het schoolboek Coky de Valk (SG Mencia de Mendoza Breda) & Uwe Krause (Fontys Lerar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lesgeven met methode – los van het schoolboek Coky de Valk (SG Mencia de Mendoza Breda) & Uwe Krause (Fontys Lerar

play fullscreen
1 / 27
Lesgeven met methode – los van het schoolboek Coky de Valk (SG Mencia de Mendoza Breda) & Uwe Krause (Fontys Lerar
144 Views
Download Presentation
randilyn
Download Presentation

Lesgeven met methode – los van het schoolboek Coky de Valk (SG Mencia de Mendoza Breda) & Uwe Krause (Fontys Lerar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lesgeven met methode – los van het schoolboek Coky de Valk (SG Mencia de Mendoza Breda) & Uwe Krause (Fontys Lerarenopleiding Tilburg)

 2. Doelen & Uitgangspunten Theoretische, algemene en vakdidactische inzichten over een goede les

 3. Doelen & Uitgangspunten Theoretische, algemene en vakdidactische inzichten over een goede les • Waarom? • Professionele standaarden (beroepsethos) • Verantwoording t. o. v. maatschappij, ouders en leerlingen Helmke (2010), 3.5, I. Pauw in Handboek vakdidactiek H4

 4. Doelen & Uitgangspunten Theoretische, algemene en vakdidactische inzichten over een goede les • Probleem? • Handelingskennis is trage kennis • Leraren beschikken reeds over declaratieve en procedurele kennis  • 2 opslagplaatsen in hersenen: nieuwe kennis niet meteen concreet handelen! Helmke (2010), 3.3

 5. Aanpak • Betekenis van reflectie en zelfobservatie en coöperatief leren • Praktijkoriëntatie (ingaan op wensen van docent; gebruiken van verschillende werkvormen en werkwijzen; relateren aan tweede fase stof; observaties; feedback activiteiten) Helmke, p. 307

 6. Theoretisch Kader:Implicatiesamenhang H. Meyer (2005)

 7. Inhoudelijke structuur Fontys Hogescholen

 8. Theoretisch Kader:Wat is belangrijk? Sleutelvraagstukken W. Schmidt-Wulffen & W. Schramke, (1999), opleiding AA Tilburg

 9. Theoretisch Kader:Hoe kunnen we lessen geografisch vakdidactisch vormgeven? Key Concepts L. Taylor (2011), Key concepts in de aardrijkskundeles, in: Geografie 06

 10. Theoretisch Kader:Waar gaat geografie over? Ruimte? Zo ja, wat is ruimte? D. Massey, For Space, (2005), in Anderson

 11. Theoretisch Kader:Waar gaat geografie over? Ruimte? Zo ja, wat is ruimte? Europa: §1 Mañana Cultuur §1 Bosbranden §1 Falend beleid in Griekenland §1 Landslides in Italië §1 Smog in Europese steden §1 Varkenspest en intensive veeteelt in NL §1 Waar zijn de huizen in Aquila? §1 Poolse boeren en globalisering? §1 Fabrieken sluiten in de steden §1 Amsterdam en Reuzel: 2 snelheden §1 Conflicten: Moslims §1 Basken en dergelijke §1 EU – wordt het nog wat? §1 Examentraining

 12. Theoretisch Kader:Waar gaat geografie over? Ruimte? Zo ja, wat is ruimte? Europa: §1 Mañana Cultuur §1 Bosbranden §1 Falend beleid in Griekenland §1 Landslides in Italië §1 Smog in Europese steden §1 Varkenspest en intensive veeteelt in NL §1 Waar zijn de huizen in Aquila? §1 Poolse boeren en globalisering? §1 Fabrieken sluiten in de steden §1 Amsterdam en Reuzel: 2 snelheden §1 Conflicten: Moslims §1 Basken en dergelijke §1 EU – wordt het nog wat? §1 Examentraining Zuid –Oost Azië: §1 Tempo doeloe §1 Soms is de natuur een ramp §1 Natuurrampen en beleid §1 Ontbossing §1 Luchtverontreiniging §1 Vogelgriep en bodem- en waterverontreiniging §1 Menselijke rampen en beleid §1 Globalisering op het platteland §1 Globalisering in de stad §1 Ontwikkeling in verschillende snelheden §1 Conflicten: Chinezen §1 Binnenlandse territoriale conflicten §1 Van ASEAN tot Oost-Aziatische Unie? §1 Examentraining

 13. Theoretisch Kader:Waar gaat geografie over? Ruimte? Zo ja, wat is ruimte? Europa: §1 Mañana Cultuur §2 Bosbranden §3 Falend beleid in Griekenland §4 Landslides in Italië §5 Smog in Europese steden §6 Varkenspest en intensive veeteelt in NL §7 Waar zijn de huizen in Aquila? §8 Poolse boeren en globalisering? §9 Fabrieken sluiten in de steden §10 Amsterdam en Reuzel: 2 snelheden §11 Conflicten: Moslims §12 Basken en dergelijke §13 EU – wordt het nog wat? §14 Examentraining

 14. Theoretisch Kader:Waar gaat geografie over? Ruimte? Zo ja, wat is ruimte? Europa: §1 Mañana Cultuur §2 Bosbranden §3 Falend beleid in Griekenland §4 Landslides in Italië §5 Smog in Europese steden §6 Varkenspest en intensive veeteelt in NL §7 Waar zijn de huizen in Aquila? §8 Poolse boeren en globalisering? §9 Fabrieken sluiten in de steden §10 Amsterdam en Reuzel: 2 snelheden §11 Conflicten: Moslims §12 Basken en dergelijke §13 EU – wordt het nog wat? §14 Examentraining Zuid –Oost Azië: §1 Tempo doeloe §2 Soms is de natuur een ramp §3 Natuurrampen en beleid §4 Ontbossing §5 Luchtverontreiniging §6 Vogelgriep en bodem- en waterverontreiniging §7 Menselijke rampen en beleid §8 Globalisering op het platteland §9 Globalisering in de stad §10 Ontwikkeling in verschillende snelheden §10 Conflicten: Chinezen §12 Binnenlandse territoriale conflicten §13 Van ASEAN tot Oost-Aziatische Unie? §14 Examentraining

 15. Theoretisch Kader:Hoe kunnen we goed les geven? Afwisseling in werkvormen Meyer, Helmke, Brophy, Hoogeveen & Swinkels, www.atlasofeuropeanvalues.eu (EVE werkvormen) en vele anderen

 16. Theoretisch Kader:Intelligent oefenen? Mogelijkheden en onmogelijkheden van het schoolboek Bloom, Marzano, e.a.

 17. Theoretisch Kader:Het Centraal Examen: een vak apart

 18. Doelen Coky de Valk • Losser van de methode • Meerdere werkvormen toepassen • Verder komen dan kennis, inzicht, toepassing

 19. Methode Buitenland • Hst 1 Endogene en exogene processen • Hst 2 Globalisering • Hst 3 Zuidoost-Azië • Hst 4 Stedelijke gebieden

 20. Globaal het hoofdstuk doornemen • Passende werkvormen daarbij zoeken • Uitgaande van mijn wensen/doelen

 21. Hst 1: Endogene en exogene processen • Zelfstandigheid van de leerling bevorderen • In groepjes aan een thema werken • Aardbevingen • Vulkanisme • Verwering en erosie • Sedimentatie • Onderzoeken de hoofdvraag: Welke invloed (positieve en negatieve) hebben geofysische processen op het leven van de mens in verschillende gebieden? • Presentatie i.v.v. een les • Essay

 22. Hst 2: Globalisering • Meerdere werkvormen toepassen • Conceptmap maken a.h.v. de key concepts van Taylor: • Change • Interaction • Diversity • Perception • N.a.v. de conceptmap deelvragen formuleren, die de hoofdvraag beantwoorden: Hoe beïnvloedt globalisering het leven van de mens?

 23. Werkvormen: • Living maps • Traffic Light game • Waardenkompas

 24. Hst 3: Zuidoost-Azië • Mix van werkvormen en ‘frontaal les’ • Werkvormen: • Snowball • Diamond ranking • Croquis • Silent debate • Fish ball • Frontaal les i.v.v PPT’s

 25. Hst 4: Stedelijke gebieden • Zelfstandig werken bevorderen • Schema’s: • Stad • Randstad • Beleid en Inrichting • Posters • Toekomstvisie op één van de thema’s • Presentatie

 26. Conclusie • Ik ben enthousiast, wil sommige dingen uitdiepen: • Hoofd- en deelvragen vasthouden • Taylor meer integreren • Soms ontbreekt de evaluatie van een les (Wat is er geleerd?) • Duidelijker verband naar de proefwerken • Leerlingen over het algemeen ook enthousiast: • Soms bang dat ze slechts een deel van de stof kennen. • Worden ze wel goed voorbereid op het examen? • Houden van de afwisseling. • Zien soms wel, soms niet de meerwaarde. • Willen hogere punten.

 27. Vragen? Fontys Hogescholen