planiranje i upravljanje zalihama l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ZALIHAMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ZALIHAMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 1163 Views
 • Uploaded on

PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ZALIHAMA. Prof. Dr Dragan Domazet. Ključna pitanja. Šta su zalihe? Zašto su zalihe neophodne? Šta je nedostatak držanja zaliha? Koliko zaliha bi trebalo držati? Kada bi trebalo da se izvrši replaniranje zaliha? Kako se upravlja zalihama?. Uvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ZALIHAMA' - randi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
planiranje i upravljanje zalihama

PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ZALIHAMA

Prof. Dr Dragan Domazet

klju na pitanja
Ključna pitanja
 • Šta su zalihe?
 • Zašto su zalihe neophodne?
 • Šta je nedostatak držanja zaliha?
 • Koliko zaliha bi trebalo držati?
 • Kada bi trebalo da se izvrši replaniranje zaliha?
 • Kako se upravlja zalihama?
slide3
Uvod
 • Zalihe blokiraju kapital i rizikuju da roba zastari.
 • Dilema upravljanja zalihama:
  • Uprkos troškovima i drugih nedostataka držanja zaliha, one jednostavno usklađuju isporuku proizvoda i usluga sa njihovom tražnjom.
 • Zalihe postoje jer ne postoji harmonija tražnje i isporuke.
planiranje i upravljanje zalihama4
Planiranje i upravljanje zalihama

PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ZALIHAMA

Isporuka proizvoda i

usluga po zahtevu

Tržište

Potražnja

Poslovanje

Snabdevanje

Potreba za proizvodima i

uslugama u određenom

vremenu

Resursi poslovanja

Zahtevi kupaca

Planiranje i upravljanje zalihama kompenzuje razlike u vremenu između

isporuke proizvoda i usluga i njihove tražnje

ta je planiranje i upravljanje zalihama
Šta je planiranje i upravljanje zalihama?

Isporuka proizvoda i usluga

Tražnja proizvoda i usluga

PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ZALIHAMA

Kompenzacija razlika u vremenu između isporuke i tražnje materijalnih resursa

Resursi rada

Operacije kupaca

ta su zalihe
Šta su zalihe?
 • Zalihe su uskladišteni materijalni resursi u nekom sistemu transformisanja.
  • Npr., zalihe materijala, komponenata,...
 • Zalihe se drže iz niza pragmatičnih razloga ali se moraju dobro kontrolisati zbog minimizacije troškova rada.
 • Zalihe ne moraju da postoje ako je potpuno izvesna tražnja i usklađena isporuka u vremenu
  • Primer: proizvodnja automobila za poznatog kupca (just-in-time koncept)
zalihe kao kompenzacija vremenske razlike izme u tra nje i isporuke

Brzina snabdevanja iz ulaznog procesa

Brzina tražnje iz izlaznih procesa

Zalihe

Izlazni proces

Ulazni proces

Zalihe

Zalihe kao kompenzacija vremenske razlike između tražnje i isporuke
strate ka uloga zaliha
Strateška uloga zaliha
 • Strateška uloga zaliha je u podršci pet ciljnih performansi poslovanja:
  • Kvalitet
  • Brzina
  • Zavisnost
  • Fleksibilnost
  • Troškovi
 • Zbog negativnih efekata zaliha, one se vrlo strogo kontrolišu, tj.minimiziraju.
uticaj zaliha na ciljne performanse poslovanje
Uticaj zaliha na ciljne performanse poslovanje
 • Podrška kvalitetu
  • Konjak, viski, vino – dobijaju na kvalitetu kada su uskladišteni
  • Sivi liv, čelik – treba da odleže jedno vreme
  • Kupovina najboljih materijala kada je to moguće (kafa, koža, višnje,...)
  • Roba na zalihama se bolje kontroliše
 • Podrška brzini poslovanja
  • Potrebni materijali su odmah rapoloživi
  • Primer: benzinske stanice, bolnice, radnje
uticaj zaliha na ciljne performanse poslovanje11
Uticaj zaliha na ciljne performanse poslovanje
 • Podrška zavisnostima u poslovanju
  • Ulazne zalihe su za neke poslove neophodni
   • Primer: auto servis, aerodromi,
  • Zalihe su osiguranje od iznenadne tražnje
 • Podrška fleksibilnosti poslovanja
  • Zalihe povećavaju obim,mešavinu ili raznolikost isporuke koje proces proizvodnje ne može da obezbedi
   • Primer: roba se priprema za Božićne praznike, sklapanje modula PC po dobijanju zahteva, hrana
 • Podrška snižavanju troškova poslovanja
  • Kupovina materijala na veliko, kad je najeftiniji
nedostaci dr anja zaliha
Nedostaci držanja zaliha
 • Zalihe vezuju novac, tj. operativni kapital koji se ne može koristiti za druge namene
 • Zalihe ne dodaju vrednost proizvodu
 • Nedostaci držanja zaliha:
  • Roba na zalihama može da zastari
  • Može biti oštećena ili da se pokvari
  • Može da se izgubi i da se zagubi
  • Može biti rizično da se uskladišti
  • Može zahtevati puno prostora
  • Duplira se uskladišćenje na više mesta
  • Povećava troškove administriranja i osiguranja
tipovi zaliha

Isporući A

Isporući B

Isporući C

Isporući A

Isporući B

Isporući C

Tipovi zaliha
 • Privremene zalihe (buffer inventory)
  • Kompenzuje neočekivanu tražnju ili neizvesnost u snabdevanju (primer: supermarketi)
 • Ciklične zalihe
  • Javljaju se kada neke operacije u procesu ne mogu da isporuče sve proizvode simultano (primer: pekara i različito pecivo)

Napravi B

Napravi C

Napravi A

Napravi B

Napravi C

Napravi A

Nivo zaliha

Time

tipovi zaliha14
Tipovi zaliha
 • Zalihe u procesu (de-coupling inventory)
  • Privremene zalihe nezavršene proizvodnje u delovima procesa proizvodnje kojim se posebno upravlja (lokalno optimizovano) i koji rade posebnim brzinama
 • Planirane zalihe (anticipation inventory)
  • Predvidiva sezonska tražnja, a kontinualna godišnja proizvodnja
 • Zalihe u cevovodima (pipline inventory)
  • Slućaj kada se materijal ne može trenutno prebaciti iz proizvodnje kupcu. Roba u transportu i u privremenim skladištima u toku isporuke.
polo aj zaliha
Položaj zaliha
 • Neravnoteža tražnje i isporuke nalazi se u različitim fazama nekog procesa poslovanja.
 • Zato postoje različite forme sistema zaliha:
  • Sa jednom fazom
  • Sa dve faze
  • Sa više faza uskladišćenja
  • Sa višestepenim zalihama
jednofazni i dvofazni sistem zaliha
Jednofazni i dvofazni sistem zaliha

(a)

Jednofazni sistem zaliha

(b)

Dvofazni sistem zaliha

Zaliha

Prodaja

Lokalna

tačka distribucije

Distribucija

Prodaja

Centralno skladište

Snabdevači

Primer: Prodaja auto delova

Primer: Prodavnica

vi efazni sistem zaliha
Višefazni sistem zaliha

(c)

Višefazni sistem zaliha

WIP = Work-In-Process ili nezavršeni proizvodi

Ulazno skladište

Faza 3

WIP

Faza

2

WIP

Faza 1

Skladište gotove robe

Primer: Proizvodnja televizora

vi estepeni sistem zaliha
Višestepeni sistem zaliha

(d)

Višestepeni sistem zaliha

Proivođači konfekcije

Proivođači odeće

Regionalna skladišta

Procesi

Proizvođači tkanine

Prodavnice

Zalihe

dono enje dnevnih odluka u vezi zaliha
Donošenje dnevnih odluka u vezi zaliha
 • U upravljnaju sistemom, menadžeri poslovanja da odluče tri stvari:
  • Koliko da naruče?
  • Kada da naruče?
  • Kako da kontrološu sistem:
   • Koje procedure primeniti pri donošewu odluka?
   • Da li primeniti različite prioritete za različite robe na zalihama?
prva dilema koliko naru iti
Prva dilema: Koliko naručiti?

Troškovi

naručivanja

Troškovi držanja

zaliha

Koliko

naručiti?

na i optimalnu koli inu
Naći optimalnu količinu

Ukupni

troškovi

Troškovi

držanja zaliha

Troškovi

Troškovi

naručivanja

EOQ

Količina koja se nabavlja

druga dilema
Druga dilema

Naručiti

isuviše kasno

Naručiti

Isuviše rano

Kada

naručiti?

tro kovi dr anja zaliha
Troškovi držanja zaliha
 • Trošak naručivanja
 • Popust na cenu kod većih narudžbina
 • Trošak nedostatka robe za isporku (gubitak kupca)
 • Trošak angažovanja obrtnih sredstava
 • Trošak uskladišćenja robe
 • Trošak gubitka vrednosti uskladišćenje robe zbog stajanja (promena mode, kvarenje robe)
 • Troškovi neefikasne proizvodnje (visoke zalihe sakrivaju neefikasnosti u proizvodnji)
profil zaliha
Profil zaliha
 • Snabdevači mogu da drže svoj kontigent roba u skladištu kupca
  • Prodaju ga kupcu tek kada ga on koristi
 • Profil zaliha:
  • Vizualna prezentacija nivoa zaliha tokom vremena
  • Q = količina robe koja se naručuje (broj jedinica)
  • D = Stalna i predvidljiva tražnja (jedinica/mesečno)
  • Srednji nivo zaliha: Q/2
  • Vreme između dve isporuke: Q/D
  • Frekvencija isporučivanja: D/Q
profil zaliha25
Profil zaliha

Količina za naručivanje

Q

Stalna i predvidljiva tražnja (D)

Nagib = brzina tražnje

Srednji nivo zaliha

=

Q

2

Nivo zaliha

Vreme

Q

D

D

Q

Isporuka roba u periodima određeni izrazom

odre ivanje ekonomi ne koli ine robe za naru ivanje
Određivanje ekonomične količine robe za naručivanje
 • EOQ = Economic Order Quantity
 • Traži se najbolja ravnoteža između prednosti i nedostataka držanja zaliha
 • Primer:
  • Plan A: naručuje se QA=400 jedinica tražnja je DA= 1000 jedinica/godišnje
  • Plan B: naručuje se QB=100 jedinica tražnja je ista kao i slučaju A
dva alternativna plana nabavke
Dva alternativna plana nabavke

Tražnja (D) = 1000 jedinica godišnje

400

Plan A

Q = 400

Nivo zaliha

Prosečan nivo zaliha za plan A = 200

Plan B

Q = 100

Prosečan nivo zaliha za plan B = 50

100

vreme

0.1 god.

0.4 god.

odre ibanje ekonomi ne koli ine robe za naru ivanje
Određibanje ekonomične količine robe za naručivanje
 • Potrebne informacije:
  • Ukupni trošak uskladišćenja jedinice proizvoda u periodu vremena: Ch
  • Ukupan trošak naručivanja: Co
 • Ukupni trošak uskladišćenja se dobija sabiranjem troškova:
  • Angažovanog obrtnog kapitala
  • Troškova skladišta (npr. 1.5 € godišnje po jedinici robe)
  • Troškova rizika od zastarevanja robe
 • Ukupni trošak naručivanja se obračunava uzimajući u obzir sledeće troškove:
  • Trošak ispostavljanja naruđbenice (uključujući i transportne troškove robe) (npr. 30 € po naruđbenici)
  • Cena popusta na količinu naručene robe
prora un tro kova zaliha
Proračun troškova zaliha
 • Troškovi zaliha = trošak uskladišćenja/jedinici x prosečna zaliha

= Ch x Q/2

 • Trošak naručivanja = trošak naruđbenice x broj naloga u periodu

= Co x D/Q

 • Ukupni trošak: Ct = Ch x Q/2 + Co x D/Q
  • EOQ se određuje određivanjem Q za min Ct
odre ivanje ekonomi ne koli ine za naru ivanje eoq

400

350

300

250

Ukupni troškovi

200

Troškovi

150

Troškovi zaliha

100

Troškovi naručivanja

50

Ekonomična količina za naručivanje (EOQ)

100

300

50

200

400

250

150

350

Količina za naručivanje

Određivanje ekonomične količine za naručivanje EOQ
odre ivanje ekonomi ne koli ine za naru ivanje eoq31
Određivanje ekonomične količine za naručivanje EOQ

Minimizirati: Ct = Ch x Q/2 + Co x D/Q

CoD

dCt

Ch

Qo =EOQ

-

= 0

=

2

Q2

dQ

 • Vreme naručivanja
 • = EOQ/D
 • Učestanost naručivanja
 • = D/EOQ po periodu

Qo =EOQ = 

2CoD

Ch

postepeno udopunjavanje zaliha
Postepeno udopunjavanje zaliha
 • Popuna zaliha često nije trenutna, već postepena
  • npr. novi delovi se proizvode na u nekom vremenu
 • P = brzina punjenja zaliha
 • D = brzina pražnjenja zaliha (tražnja)

Količina za naručivanje

Q

Nagib = P - D

Nagib = D

Nivo zaliha

M

Vreme

Q

P

model ekonomi ne serije ebq
Model ekonomične serije (EBQ)
 • EBQ = Economic Batch Quantity ili Economic Manufacturing Quantuty (EMQ) ili Production Order Quantity (POQ)
 • Maksimalni novo zaliha = M
 • Nagib krive rasta zaliha = P – D = =
 • Prema tome je maksimalni nivo zaliha:

MP

M

Q/P

Q

Q(P – D)

M =

P

model ekonomi ne serije ebq34
Model ekonomične serije (EBQ)

Q(P – D)

M

Srednji nivo zaliha:

=

2

2P

Ukupni trošak = trošak zaliha + trošak naručivanja

ChQ(P – D)

CoD

ChM

CoD

+

Ct =

+

=

2P

Q

2

Q

Ch(P – D)

CoD

dCt

= 0  Qo = EBQ

-

=

Q2

dQ

2P

EBQ = 

2CoD

Ch(1 – (D/P))

kritike eoq
Kritike EOQ
 • Četri kategorije kritičkih komentara
  • Predpostavke uključene u proračun EOQ modela su isuviše uprošćene
  • Stvarni troškovi zaliha nisu onakvi kakvi su pretpostavljeni kod EOQ model
  • Modeli su opisni i ne mogubiti korišćeni za određivawe kvantitativnih pokazatelja
  • Minimizacija troška nije odgovarajuća funkcija cilja u upravljanju zalihama.
odgovor na kritike eoq
Odgovor na kritike EOQ
 • Učinjene pretpostavke:
  • Stabilnost tražnje (u stvarnosti je slučajne prirode)
  • Postojanje fiksnih i indetifikovanih troškova nabavke
  • Izražavanje trškova uskladišćenja kao linearne funkcije
  • Troškovi nedostatka zaliha se mogu utvrditi
 • Kriva ukupnih troškova ima relativno ravni minimum, te male greške u podacime ne utiću značajno na rezultat.
realnije sagledavanje tro kova dr anja zaliha
Realnije sagledavanje troškova držanja zaliha
 • Nije isto regilarno naručivati više različite robe i pojedinačno i neregularno naručiti samo jednu vrstu robe.
 • Nije relno uzimati fiksni % cene robe za pokrivanje troškova uskladišćenja
  • Značajnije angažovanje obrtnog kapitala nego dodatni troškovi za veće troškovi uskladišćenja
 • Pri primeni EOQ formule moraju se proveriti da li se učenjene predpostavke mogu primeniti u konkretnom slučaju.
uticaj realnijih tro kova uskladi enja na eoq
Uticaj realnijih troškova uskladišćenja na EOQ

400

Revidirani ukupni troškovi

350

Revidirani troškovi naručivanja

300

250

Privobitni ukupni troškovi

Troškovi

200

150

Prvobitni troškovi naručivanja

100

Troškovi naručivanja

50

Prvobitni EOQ

Revidiran EOQ

100

300

50

200

400

250

150

350

Količina za naručivanje

400

uticaj smanjenja tro kova naru ivanja na eoq
Uticaj smanjenja troškova naručivanja na EOQ

400

Revidirana kriva ukupnih troškova

350

Revidirani troškovi uskladišćenja

300

250

Prvobitna kriva ukupnih troškova

200

Costs

Prvobitni troškovi uskladišćenja

150

100

Prvobitni tročkovi naručivanja

50

Revidirani EOQ

Revidirani troškovi naručivanja

Prvobitni EOQ

100

300

50

200

400

250

150

350

Order quantity

da li je uvek cilj da se minimiziraju tro kovi zaliha
Da li je uvek cilj da se minimiziraju troškovi zaliha?
 • Supermarketi i skladišta žele da zarade na zalihama.
  • Žele da maksimalno iskoriste raspoloživi prostor
  • EOQ se ne odnosi na takve slučajeve
 • Često se roba isporučuje grupno, bez obzira što je naručen apojedinačno
  • Npr. nedeljna isporuka robe
kada naru iti
Kada naručiti?
 • Ako je isporuka trenutna po naručivanju, i ako je tražnja stalna i predvidljiva, onda je lako odrediti vreme naručivanja – tako da ne dođe do nedostatka robe na zalihama.
 • Ako se nova roba ne isporučuje trenutno, već sa zakašnjenjem u odnosu na naruđbenicu, onda se vreme računa kao na sledećoj slici.
 • ROP = Re-order Point – vreme kada su zalihe na kritičnom nivou i treba naručiti novu isporuku
 • ROL = Re-order Level – nivo zaliha kada se vrši naručivanje nove količine.
odre ivanje rol i rop
Određivanje ROL i ROP

Tražnja (D) = 100 stavki nedeljno

400

Nivo naručivanja

300

Tačka naručivanja

Nivo zaliha

200

ROL

100

ROP

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Vreme

Vreme naručivanja

naru ivanje pre vremena
Naručivanje pre vremena
 • Međutim, tražnja i vreme naručivanja nisu uvek predvidljivi.
 • Zbog togam neke naruđbine se moraju praviti ranije.
  • Nova roba stiže pre nego što je zaliha prethodne pošiljke utrošena
 • Upotrebljava se distribuciona kriva vremena naručivanja
  • Promena vremena naručivanja i brzine tražnje za vreme od naručivanja.
stvaranje sigurnosne zalihe usled neizvesnosti tra nje ili isporuke
Stvaranje sigurnosne zalihe usled neizvesnosti tražnje ili isporuke

Nivo naručivanja (ROL)

Distribucija korišćenih vremena naručivanja

Q

Vivo zaiha

d1

d2

S

t2

t1

Vreme

kontinualno i periodi no pra enje zaliha
Kontinualno i periodično praćenje zaliha
 • Kontinualno praćenje zaliha
  • zalihe se stalno prate
  • naruđbenica se izdaje kada se dostigne određeni nivo zaliha
  • Količina za naručivanje (Q) je konstantna, te može biti EOQ
 • Periodično praćenje zaliha
  • Fiksirano je vreme naručivanja
  • Količina za naručivanje nije fiksna, već zavisna od nivoa zaliha u vreme naručivanja
periodi no pra enje zaliha u slu aju stohasti ke tra nje i isporuke
Periodično praćenje zaliha u slučaju stohastičke tražnje i isporuke

\

Qm

Q1

Q2

Q3

Nivo zaliha

To

T1

T2

T3

Vreme

t1

t2

t3

tf

tf

tf

odre ivanje vremenskog intervala naru ivanja
Određivanje vremenskog intervala naručivanja
 • Primer:
  • Tražnja je 2000 stavki godišnje
  • Trošak naručivanja je 25€
  • Trošak držanja zaliha je 0.5€ po stavci godišnje

= 

EOQ = 

2x2000x25

2CoD

= 447

0,5

Ch

Optimalno vreme naručivanja:

EOQ

447

tf =

=

= 2,68 meseci

D

2000

analiza zaliha i sistemi upravljanja zalihama
Analiza zaliha i sistemi upravljanja zalihama
 • Zbog velikog broja različite robena zalihama, sa različitim značajem, potrebno je izvršiti njihovu klasifikaciju da bi se primenili različiti pristupi upravljanja njihovim zalihama.
  • To je primena tzv. ABC sistema (Pareto dijagram)
 • Proizvodi klase A: 20% najskuplje robe
 • Proizvodi klase B: roba srednje vrednosti (često oko 30% roba, a učestuje u vrednosti sa 10%)
 • Proizvodi klase C: roba niske vrednosti (često obuhvata 50% roba, učestvije u vrednosti 10%)
abc sistem upravljanja zalihama
ABC sistem upravljanja zalihama

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Kumulativni % ukupne vrednosti zaliha

Klasa

C

Klasa

A

Klasa

B

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% od svih stavki na zalihama

klasifikacija zaliha
Klasifikacija zaliha

Klasa B:

Sledećih oko 30% robe

srednje vrednosti koja

čini oko 10% ukupne

vrednosti zaliha

Klasa A:

Oko 20% najvrednije

robe koja čini oko 80%

svih zaliha

Klasa C:

Ostalih oko 50%

malo vrednih zaliha

koje čine oko 10%

vrednosti ukupnih

zaliha

mogu se koristiti i drugi kriterijumi za klasifikaciju stavki na zalihama
Mogu se koristiti i drugi kriterijumi za klasifikaciju stavki na zalihama
 • Posledice nedostatak robe na zalihama:
  • Prioritet dati robi čiji nedostatak ugrožava isporuku proizvoda ili ometa druge poslove
 • Neizvesnost nabavke:
  • Iako manje vrednosti, neizvesnost u nabavci može privući posebnu pažnju
 • Visok rizik gubljenja vrednosti u toku uskladišćenja
  • Promena mode (odeća), ili roba se kvari (hrana)
 • Kritačka opaska: Stavke klase C često prave i najveće probleme u isporuci proivoda, te se ne mogu zanemarivati. Njihova vrednost je mala, ali posledice na poslovanje mogu biti velike.
merenje zaliha
Merenje zaliha
 • Ukupna vrednost zaliha se utvrđuje sabiranjem svih količine svih vrsta robe pomnoženih sa njihovom cenom.
  • Ne daje informaciju koliko je to u odnosu na vrednost ukupnog poslovanja
 • Zato se mora uzeti i u obzir brzina korišćenja zaliha, na dva načina:
  • Iskazuje se vreme trajanja zaliha
  • Iskazuje se koliko puta se godišnje mora obnoviti zaliha
informacioni sistemi za upravljanje zalihama
Informacioni sistemi za upravljanje zalihama
 • Računarski sistemi prate ulaz/izlaz i stanje zaliha.
 • Svaka transakcija u vezi zaliha se evidentira i baza podataka se ažurira.
 • Generisanje naloga
  • Koliko i kada naručiti – određuje IS primenom algoritma za naručivanje
 • Generisanje izveštaja
  • Vrednost zaliha za svaku robu na zalihama se prikazuje
  • Takođe, nedostatak robe za isporuku, nezavršene naruđbenice i dr.
 • Prognoziranje
  • Nužnost prognozirati buduću tražnju
  • IS vrši upoređenje stvarne i prognoziranje tražnje i automatski koriguje prognoziranu tražnju.
esti problemi sistema za upravljanje zalihama
Česti problemi sistema za upravljanje zalihama
 • Rade sa sledećim predpostavkama:
  • Sa relativno tačnom procenom troškova
  • Sa tačnom informacijom o stvarnom nivou zaliha i nivou prodaje.
 • Međutim, često se radi sa netačnim podacima.
  • Stanje magacija se automatski ažurira po formuli:

Zatečeni nivo zaliha+primljena roba-otpremljena roba = nivo zaliha

  • Samo fizički popis može da pruži realno stanje zaliha
  • Česte greške: pri unosu podataka (kod proizvoda), unos pogrešnog broja, neregistrovana oštećena roba, isporuka pogrešne robe (bez korekcije po povrtku), kašnjenje registrovanja transakcija, ukradena roba