slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kurs i terminologi og terminologiarbeid Tromsø, 21. november 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Kurs i terminologi og terminologiarbeid Tromsø, 21. november 2011 - PowerPoint PPT Presentation


  • 222 Views
  • Uploaded on

Kurs i terminologi og terminologiarbeid Tromsø, 21. november 2011. Riktige termer gir godt fagspråk. ... er statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kulturdepartementet. … har som mål at norsk skal være i bruk i alle deler av samfunnslivet også i framtida.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kurs i terminologi og terminologiarbeid Tromsø, 21. november 2011' - randall-randall


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Kurs i terminologi og terminologiarbeid

Tromsø, 21. november 2011

Riktige termer gir godt fagspråk

spr kr det
... er statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kulturdepartementet.

… har som mål at norsk skal være i bruk i alle deler av samfunnslivet også i framtida.

”Oppgavene” er beskrevet i ”Språkmeldingen”,

dvs.: St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og

meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk

Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011

Språkrådet …

Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel

arrang rer av kurset
Standard Norge

Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk – ”fagråd 4”

Språkrådets terminologitjeneste

Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011

Om kurset

Arrangører av kurset

Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel

litt mer om de tre arrang rene
Standard Norge

medlemsorganisasjon

opprettet 2003 og tok da opp i seg:

Norges standardiseringsforbund

Norsk allmennstandardisering

Norsk teknologistandardisering

Norges Byggstandardiseringsråd

Standardiseringen i Norge omfatter i dag ellers tre organisasjoner:

Standard Online AS – salgsselskap under SN

Norsk Elektroteknisk Komite – ”NEK” (elektroteknikk)

Post- og teletilsynet – ”PT” (teleteknikk og posttjenester)

Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011

Om kurset

Litt mer om de tre arrangørene

Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel

litt mer om de tre arrang rene1
Språkrådets fagråd 4

Tove Bjørneset, prosjektleiar ved UniComputing, Bergen, leiar

Sylvi Dysvik, seniorrådgjevar i Utanriksdepartementet

Sigbjørn Hjelmbrekke, forskar ved Telemarkforsking

Håvard Hjulstad, prosjektleiar i Standard Norge

Jan Hoel, seniorrådgjevar og koordinator i Språkrådet, fagrådssekretær

Knut Jonassen, prosjektleiar i Standard Norge

Ellen Ravna, lærer i Tana kommune

Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011

Om kurset

Litt mer om de tre arrangørene

Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel

litt mer om de tre arrang rene2

Kurs i terminologi og terminologiarbeid.Tromsø, 21. november 2011

Om kurset

Språkrådets terminologitjeneste: http://www.sprakradet.no/nb-no/Tema/Terminologi-og-fagspraak/Terminologitenesta-/

Opprettet høsten 2009

Består av tre hele stillinger:

  • Marianne Aasgaard
  • Jan Hoel
  • Ole Våge (fra 1.4.2011)

Oppdrag: være nasjonalt samordningsorgan for utvikling og tilgjengeliggjøring av norsk fagterminologi

Hovedmål: bidra til at mer norsk terminologi blir tilgjengelig for flest mulig

Litt mer om de tre arrangørene

Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel

form let med kurset
gi innføring i grunnleggende prinsipper og metoder i arbeidet med termer, begreper og definisjoner

vise eksempler på utarbeiding og bruk av terminologiske ressurser

vise erfaringer fra praktisk terminologiarbeid

Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011

Om kurset

Formålet med kurset?

Opplegg

  • kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser

Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel

vellykket fag kommunikasjon

Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011

Vellykket(fag)kommunikasjon?

Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel