Trendy v oblasti investi n ho ivotn ho poistenia ubom r dorociak mana r vzdel vania
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Trendy v oblasti investičného životného poistenia Ľubomír Dorociak, manažér vzdelávania. Niektoré faktory určujúce súčasné trendy v IŽP. Zvyšuje sa informovanosť klienta Zvyšuje sa erudovanosť poradcov Klienti získavajú skúsenosti s investičnými produktmi na vlastných peniazoch

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rance


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Trendy v oblasti investi n ho ivotn ho poistenia ubom r dorociak mana r vzdel vania

Trendy v oblasti investičného životného poisteniaĽubomír Dorociak, manažér vzdelávania


Niektor faktory ur uj ce s asn trendy v i p
Niektoré faktory určujúce súčasné trendy v IŽP

 • Zvyšuje sa informovanosť klienta

 • Zvyšuje sa erudovanosť poradcov

 • Klienti získavajú skúsenosti s investičnými produktmi na vlastných peniazoch

 • IŽP sa stalo „normálnym“ produktom životného poistenia

 • IŽP získava významný podiel na celkovej produkcii ŽP


Nov trendy v i p
Nové trendy v IŽP

 • Prelínanie s klasickým ŽP

 • Širší rozsah poistenia

 • Vyššia variabilita pri-poistení

 • Jednorazové produkty

 • Tlak na transparentnosť

 • Nové distribučné kanály

  • EDK

  • Bankopoistenie


Nov trendy v i p1
Nové trendy v IŽP

 • Požiadavka bezpečnejších investičných stratégií

 • Aktívne riadené investičné stratégie

 • Otvorená fondová platforma

 • Garantované fondy

 • Indexové certifikáty


Garantovan fondy
Garantované fondy

 • Požiadavka bezpečnejších investičných stratégií

 • Investičné stratégie navrhnuté na dosiahnutie konkrétneho investičného cieľa v konkrétnom čase

 • Klasické garantované fondy

 • CPPI zaistené fondy


Garantovan fondy1
Garantované fondy

Statická garantovaná schéma

 • Jednoduchosť

 • Priehľadnosť

 • Vysoká cena

 • Nízka likvidita

Opcie

Opcie

Dlhopisy

Dlhopisy

Doba zaistenia


Garantovan fondy2
Garantované fondy

Dynamické garantované schémy CPPI

 • Vyššia likvidita – open end architektúra

 • Aktívne riadenie – prínos PTF manažéra

 • Vyššie náklady na správu - TER

Základné nastavenie

CPPI nastavenie

V čase rastu akcií

V čase poklesu akcií

Akcie

Akcie

Akcie

Akcie

Dlhopisy

Akcie

Akcie

Akcie

Dlhopisy

Dlhopisy

Dlhopisy


Garantovan fondy3
Garantované fondy

 • Porovnanie TAM Conservative Fund a TAM Zaistený Fond I.

 • 28.2.2007 – 29.1.2008

 • TER TAM CSF 0,60% TAM ZFI. 0,90% (+0,30%)

 • PERF TAM CSF -1,66% TAM ZFI. +1,84% (+3,50%)

Zdroj: Tatra Asset Management, spr.s.p.f; a.s.


Flexibilita i p
Flexibilita IŽP

Je dôležité ponúkať klientom možnosť zmien poistiek, mimoriadne vklady a výbery, či prerušenie platenia poistného?

 • Obchodník – ÁNO

 • Aktuár – RADŠEJ NIE

 • CFO – ÁNO, ale len vklady

 • Zmeny vs. Ciele?

  Zníženie platby, čiastočný odkup ohrozujú ciele klienta

  Zvýšenie platby, mimoriadny vklad reflektujú zvýšené ciele

 • Zmeny vs. Zrušenie?

  Zhoršenie finančnej situácie nemusí znamenať zrušenie zmluvy


Transparentnos produktov i p
Transparentnosť produktov IŽP

Transparentnosť v oblasti finančných produktov je základnou hodnotou zodpovedných poskytovateľov

 • Legislatíva zatiaľ nepožaduje

 • Etický kódex čiastočne požaduje

 • Finančný poradca by mal požadovať

 • Klient má právo

  Čo skrýva ten, kto nie je transparentný?


Transparentnos produktov i p1
Transparentnosť produktov IŽP

Charakteristika transparentného IŽP?

 • Zrozumiteľné VPP a OPP

 • Jasne definované výluky

 • Prehľadne definovaná štruktúra poplatkov

 • Jasne a prístupne komunikovaná výška poplatkov

 • Pravidelné a zrozumiteľné informovanie počas trvania zmluvy


Aegon z kladn finan n produkty
AEGON Základné finančné produkty

Univerzal

Invest = IŽP

Kapitalizácia

Sporenie

Poistenie

 • Premium

 • Premium MOVE

 • Partner

 • 3D

 • Tretí dôchodok

 • Benefit

 • Penzia +

 • ZFP Renta

 • Garant

 • Profi Invest

 • Juventus

 • Invest

 • SDS

 • DDS


Produkty i p aegon p slovensko
Produkty IŽP AEGON ŽP Slovensko

 • Osobné konto = vysoká transparentnosť a flexibilita

 • Každý produkt so sporivou zložkou môže byť IŽP

 • Vysoký podiel IŽP – 85%+

 • Variabilný rozsah a šírka poistnej ochrany

 • Otvorená architektúra fondov

 • Vlastné portfóliá

 • Priame nákupy OPF


Aegon invest
AEGON INVEST

 • Jednorazovo platené

 • Úplná transparentnosť

 • Priamy nákup OPF

 • Daňové výhody

 • Mimoriadne poistné

 • Čiastočné odkupy


Aegon invest1
AEGON INVEST

 • Dožitie

  • Hodnota podielových jednotiek

 • Úmrtie

  • Garancia vložených prostriedkov

  • Hodnota podielových jednotiek alebo čistá hodnota investície


Aegon invest2
AEGON INVEST

 • Min. platba 100.000 Sk

 • Poplatky jednorazové

  • 0% – 3% počiatočný

  • 2% administratívny

  • 300 Sk za odkup

 • Poplatky pravidelné

  • 0,108% p.m. správa


Aegon invest3
AEGON INVEST

 • OPF – otvorená architektúra

 • Tatra Asset Management

  • Conservative Fund

  • Harmonic Fund

  • Strategic Fund

 • Pioneer Investments

  • Euro Strategic Bond SKK

  • Core European Equity SKK

  • U.S. Pioneer Fund EUR

 • 12 x switch v cene správy


Aegon invest4
AEGON INVEST

Výhody a benefity

 • Daňové výhody

  • Odpočet 12.000 Sk

  • Zdanenie výnosov na konci poistenia*

  • V prípade úmrtia sa výnos nezdaní

 • Žiadne upisovanie rizika

 • Rozširovanie ponuky fondov

 • Investičné poradenstvo