Vad r social innovation
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Vad är social innovation?. Ett nytt begrepp för ett gammalt fenomen Välfärdsutveckling, demokratisering och social förnyelse Sociala innovationer skapar nya sätt att angripa växande klyftor, demokratiska underskott, arbetslöshet, hälsoproblem m.m. Med samhällsnyttan I fokus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rana-gamble


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vad r social innovation
Vad är social innovation?

 • Ett nytt begrepp för ett gammalt fenomen

 • Välfärdsutveckling, demokratisering och social förnyelse

 • Sociala innovationer skapar nya sätt att angripa växande klyftor, demokratiska underskott, arbetslöshet, hälsoproblem m.m.

 • Med samhällsnyttan I fokus

 • Sociala innovationer finns inom alla samhällssektorer


Ett f rs k till definition
Ett försök till definition

”Sociala innovationer är innovationer som är socialabåde vad gäller målsättning och medel, d.v.s. nya strategier, koncept eller idéer som samtidigt bemöterolika typer av påtagliga sociala behov bättre än tidigare alternativ (från arbetsförhållanden och utbildning till samhällsutveckling och hälsa) samt skapar eller utvecklar nya sociala relationer och samarbetsformer. Detta stärker och utvecklar samhället samt ökarsamhällets förmåga att agera, främst genom element som inte primärt motiveras ekonomiskt.”


I ett st rre perspektiv
I ett större perspektiv

 • Europa 2020: social innovation som ett sätt att bemöta befintliga såväl som framtida utmaningar, där behovet av nya perspektiv och nya lösningar är stort

 • Social Business Initiative: en handlingsplan från EU-kommissionens sida som syftar till att synliggöra den sociala ekonomins tillväxtpotential och underlätta sociala innovationer för att de inte ska hamna I skuggan av vinstmaximerande företag

 • Program for Social Change and Innovation: skapa förutsättningar för att hitta nya sätt att reformera arbetsmarknaden och välfärdssystemen.


Vad r vad
Vad är vad?

 • - Sociala innovationer – finns i alla sektorer (oftast i kombination mellan sektorer)

 • Social ekonomi – stiftelser, föreningar, kooperativ eller andra sammanslutningar som har samhällsintresse eller medlemsintresse, inte vinstintresse, som främsta drivkraft

 • Sociala företag – företag (oftast inom ramen för den sociala ekonomin) som har samhällsintresse, inte vinstintresse som främsta drivkraft

 • Arbetsintegrerande sociala företag – företag (nästan endast inom ramen för den sociala ekonomin) som har till främsta drivkraft att anställa människor långt från arbetsmarknaden


S tillbaka till sociala innovationer
Så tillbaka till sociala innovationer:

 • För 100 år sedan var den sociala ekonomin den enda reella kraften för välfärd och demokrati : Sociala innovationer då :

 • Sjuksköterskeutbildning 1866

 • Flygambulanser och sjuktransporter

 • Tandvård

 • Skoltandvård startade 1926

 • Förlossningshem

 • Hemtjänst


Vilka sociala innovationer beh vs idag
Vilka sociala innovationer behövs idag?

 • Demokratiska underskottet Macroregioner / lokala dialogen med civilsamhället / Jmf länder utan aktivt civilsamhälle

 • Folkhälsa Största offentlig utgift är ohälsorelaterad sjukdom / forskning visar på starkt föreningsliv skapar hälsosam befolkning / behov av att vara behövd

 • ArbetsmarknadASF ökar i vikt / vidgar arbetsmarknaden

 • Välfärd färre arbetar för fler / 2060 arbetar en europé för en bidragstagare


Brukarstyrd v lf rd offerdals h lsocentral
Brukarstyrd välfärdOfferdals hälsocentral

 • Ökade sparkrav i det offentliga, vinstmaximering i det privata, 1992 tog personalen över verksamheten

 • Personalen och patienterna, allas röster är lika viktiga

 • Medborgarkooperativ

 • Inga vinstkrav = mer tid åt varje patient – behovsstyrd vård


Nya typer av arbetsmarknads tg rder kooptj nst
Nya typer av arbetsmarknadsåtgärderKooptjänst

 • Rätten till arbete; en grundläggande mänsklig rättighet

 • Den sociala ekonomin inspirerar till arbetsintegrerande lösningar – närmare 300 ASF i Sverige

 • Kooptjänst: ett sätt för de anställda att själva bestämma över hur många timmar i veckan de orkar arbeta

 • På bara något år har 25 nya arbetstillfällen för personer med arbetsrelaterade problem skapats, 40 personer har fått arbete i andra verksamheter och 30 personer har börjat studera och gått vidare till andra jobb


Samverkan f r regional utveckling vasikkavuoma
Samverkan för regional utvecklingVasikkavuoma

 • Välfungerande samhällsstrukturer: en fråga om geografiskt läge

 • En slåttermyr i modern upplaga

 • Besöks årligen av 7000 människor, varav en del kommer från andra europeiska länder


Anpassade f retagsformer f r ungdomar combine
Anpassade företagsformer för ungdomarCombine

 • Ökande ungdomsarbetslöshet i Sverige och Europa

 • Nätverksföretagande och kooperativt företagande inspirerar unga till att driva företag

 • En kombination av företagande, kollektivism och nätverkande


Behovet att vara beh vd socialt volont rbyr n
Behovet att vara behövd – socialtVolontärbyrån

 • Med innovationer som grund för civilsamhällets och den frivilliga sektorns utveckling

 • Samordning av volontärer och utbildningsinsatser för frivilligorganisationerna

 • ”Företagen har börjat förstå att både de anställda och kunderna numera förväntar sig att företagen engagerar sig i samhällsfrågor” – Amelie Silfverstolpe, initiativtagare till Volontärbyrån


Innovativ integration yalla trappan
Innovativ integrationYalla trappan

 • En snabbare väg till ett Sverige präglat av mångfald och framgångsrik integration

 • Utbildning och praktik, möjligheter istället för hinder

 • November 2011 besöktes Yallatrappan av migrationsministern Tobias Billström, integrationsministern Erik Ullenhag och arbetsmarknadsministern Hillevi Engström


Sociala inkubatorer kuv ser och m tesplatser g teborgs f reningscenter
Sociala inkubatorer, kuvöser och mötesplatserGöteborgs FöreningsCenter

 • Göteborg: föreningslivets och det frivilliga arbetets högborg

 • Idéer skapas ur samverkan mellan organisationer som strävar mot samma mål

 • GFC har ca 90 medlemsorganisationer och fortsätter att växa

 • En demokratisk organisation med fokus på rättvisa


Tack f r er tid gordon hahn
Tack för er tid!Gordon Hahn