slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Viitteet (1) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Viitteet (1)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

Viitteet (1) - PowerPoint PPT Presentation

ramona
126 Views
Download Presentation

Viitteet (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Viitteet (1) >> Suurivirtauksinen happihoito verrattuna nenä-CPAP-hoitoon: > Kahdessa suuressa yhdysvaltalaisessa keskoshoitoon erikoistuneessa sairaalassa on voimakkaasti kehitetty suurivirtauksisen happihoidon (2,5 - 8 l/min) käyttöä. Samalla nenä-CPAP-hoidon käyttö on vähentynyt voimakkaasti kausien [2003-2004] ja [2004-2005] aikana. Näiden kausien aikana sairaaloissa hoidettin 1188 potilasta. > 200 keskosvauvan kliiniset tulokset on arvioitu (keskimääräinen syntymäikä = 27 viikkoa, keskimääräinen syntymäpaino = 950 g), ja näiden kahden kauden välillä ei todettu merkittäviä eroja. Ilmarintaa ei ole raportoitu suurivirtauksista hoitoa saaneilla potilailla. Bronkiaalinen dysplasiaa esiintyi yhtä paljon kummassakin ryhmässä. - Shoemaker, Wilford Hall USAF Medical Center, Lackland USA. High Flow Nasal Cannula vs Nasal CPAP for neonatal respiratory didease, a retrospective study – Journal of Perinatology, 2007.

  2. Viitteet (2) >> Kun puhdasta happea annetaan pienellä virtauksella, todellinen FiO2-arvo vaihtelee erittäin paljon. > FHO2 (hypofaryngeaalinen happipitoisuus) riippuu potilaan painosta, käytössä olevasta potilasliitännästä ja happivirtausasetuksesta. - Frey, Dept of Intensive Care and Neonatology, University Children’s hospital, Zürich, Switzerland. Oxygen administration in infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal, 2003.

  3. Viitteet (3) >> FiO2-arvon kontrolloiminen voi auttaa nopeuttamaan vieroitusta: > Kun potilaille on annettu puhdasta happea pienivirtauksisen nenäkanyylin kautta, FiO2-arvoa ei ole voitu kontrolloida. Tämän vuoksi hoitoa on turhaan jouduttu jatkamaan useita päiviä. Näistä potilaista 28 %:lla todellinen FiO2-arvo oli 21 – 23 %. Hoidon lopettaminen onnistui 72 %:lla kyseisistä potilaista. FiO2-arvon kontrolloiminen voi mahdollisesti auttaa nopeuttamaan vieroitusta ja vähentämään turhia happihoitopäiviä. - Walsh M, Case Western Reserve University, Cleveland, USA. Oxygen delivery through nasal cannulae to preterm infants : can practice be improved ? Pediatrics 2005. >> Syntymäpaino: suurivirtauksinen happihoito verrattuna nenä-CPAP-hoitoon: > Keskosvauvoille (<2 kg), joilla on lieviä hengitysvaikeuksia, suurivirtauksinen nenäkanyylin kautta annettu happihoito (3 - 5 l/min) tuottaa saman tuloksen kuin nenä-CPAP (paineen ollessa 6 mbar). Tämä koskee hengitystyötä, spontaania hengitystapaa (taajuutta, kertatilavuutta, rintakehän ja pallean synkroniaa). Suurten paineiden ei ole raportoitu aiheuttaneen pahoja haittavaikutuksia. - Saslow JG, Division of neonatology, Children’s regional hospital, Camden, USA. Work Of Breathing using high-flow nasal cannula in preterm infants. Journal of Perinatalogy 2006.

  4. Viitteet (4) potilaat < 1500 g PEEP-vaikutus saadaan aikaan suurilla virtauksilla, vaikka sitä on vaikea ennustaa. > PEEP-vaikutuksen taso riippuu annetusta virtauksesta, kanyylin ja sierainten välisestä vuodosta, siitä, onko potilaan suu auki vai kiinni, sekä potilaan painosta. PEEP-tasot ovat parhaiten ennustettavissa potilailla, joiden paino on yli 1 500 g ja joilla on suu kiinni hengityksen aikana. - Kubicka Z, depts of pediatrics,respiratory & Physiology, Dartmouth Medical School & Dartmouth-Hitchcock Medical center, Lebanon, New Hampshire. Pediatrics 2008. Maksimipaine (cmH2O) Ennustevälit patients > 1500 g potilaat > 1500 g Paino P = 0,00008 Virtaus P = 0,01746 Maksimipaine (cmH2O) Maksimipaine (cmH2O) Virtaus, l/min Paino (g)

  5. Viitteet (5) >> Nenän hengitysteiden merkitys: > Vastasyntyneet hengittävät enimmäkseen nenän kautta. Siksi nenän hengitysteiden toiminnalla on ratkaiseva merkitys vastasyntyneiden hengitystyössä. - Hall et al, Thorax 2002. >> Optimaalisen kostutuksen merkitys happihoidossa: > Ekstubaation jälkeisen suurivirtauksisella nenäkanyylillä annettavan happihoidon aikana aktiivinen kostutus auttaa ylläpitämään nenän limakalvojen toimintaa (estäen kuivuneiden eritteiden aiheuttamat tukokset, edeemat ja verenvuodot) ja minimoimaan hengitystyötä verrattuna ilman kostutusta annettuun hoitoon. Tämä pätee myös suurilla virtauksilla (3,1 l/min vs. 1,8 l/min). Aktiivisen kostutuksen ansiosta on myös voitu välttää joitakin uudelleenintubaatioita. - Woodhead DD, Intermountain Healthcare, McKay-Dee Hospital, Ogden, USA. Comparing 2 methods of delivering high-flow gas therapy by nasal cannula following endotracheal extubation. Journal of Perinatology 2006.