Click to add subtitle
Download
1 / 15

Click to add subtitle - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TANIMLAR. Click to add subtitle. FİRMA ADI. OHSAS 18001- 2007. 1. Kapsam Bu standart, kuruluşun İSG performansını arttırmak ve İSG risklerini kontrol altında tutmak için İSG yönetim sisteminin şartlarını tanımlar. Spesifik İSG performans kriterlerini vermez.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Click to add subtitle' - ramona-may


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Click to add subtitle

OHSAS 18001

YÖNETİM SİSTEMİ

TANIMLAR

Click to add subtitle

FİRMA ADI


Ohsas 18001 2007
OHSAS 18001- 2007

1. Kapsam

 • Bu standart, kuruluşun İSG performansını arttırmak ve İSG risklerini kontrol altında tutmak için İSG yönetim sisteminin şartlarını tanımlar.

 • Spesifik İSG performans kriterlerini vermez.

 • Yönetim sisteminin tasarımına yönelik detaylı tanımlar vermez.


Ohsas 18001 20071
OHSAS 18001- 2007

1. Kapsam

Bu standart aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşta uygulanabilir.

 • Kurulusun faaliyetlerden kaynaklana, İSG tehlikelerine maruz kalabilecek çalışanlar ve diğer ilgili taraflar için riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek üzere İSG yönetim sistemi oluşturmak.

  b) Bir İSG yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek.

  c) Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence vermek.


Ohsas 18001 20072
OHSAS 18001- 2007

1. Kapsam

Bu standarda uyumu göstermek;

 • Kendi kendine karar verip ilan ederek,

 • İlgili tarafların (müşteri gibi) uygunluk onayını alarak,

 • Bir dış kuruluşun uygunluk beyanı ile,

 • Bir belgelendirme kuruluşu tarafından İSG yönetim sisteminin belgelendirilmesi ile gerçekleşir.


Ohsas 18001
OHSAS 18001

OHSAS 18002’ye göre OHSAS spesifikasyonu, aşağıdakileri yapmak isteyen her kuruluşa uygulanabilir:

 • Faaliyetleriyle ilişkili olarak İS&G risklerine maruz kalabilecek çalışmaları ve diğer ilgili taraflar üzerindeki riski bertaraf etmek üzere en aza indirmek amacıyla bir İS&G yönetim sistemi oluşturmak;

 • Bir İS&G Yönetim sistemini uygulamak, muhafaza etmek ve sürekli iyileştirmek;

 • Kendisinin belirlediği İS&G politikasına kendisinin uyduğundan emin olmak;

 • Böyle bir uygunluğu başkalarına göstermek;

 • İS&G yönetim sisteminin dışardan bir kuruluşça belgelendirilmesini / tescilini istemek:

 • veya

 • Bu OHSAS spesifikasyonuna uygunluğu kendi kendine tespit ve beyan etmek isteyen kuruluşlar için uygundur.Tanimlar
TANIMLAR

 • KAZA :Ölüme, hastalığa veya yaralanmaya sebebiyet veren olay.

 • TEHLİKE : İnsan yaralanması ya da hastalığına neden olabilecek kaynak, faaliyet veya durum.

 • OLAY: İş ile ilgili olan; ölüme, hastalığa, yaralanmaya yol açan veya açabilecek durum.

 • OHSAS 18002’ye göre; hiçbir sağlık bozulması sakatlanma, hasar veya başka kaybın olmadığı bir olay ayrıca "yakın -ıskalama" olarak da adlandırılır. "Olay" terimi "yakın - ıskalama"yı da kapsar.


Tanimlar1
TANIMLAR

 • HASTALIK: Yapılan iş sonucu ve/veya iş ile ilgili durumlardan kaynaklı fiziksel ve zihinsel olarak tanımlanabilir ters durum.

 • RİSK :Tehlikeli bir olayın veya maruz kalmanın meydana gelme olasılığı ve sonuçlarının bileşimi.

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ :Çalışanların, geçici isçilerin, müteahhit personelinin, ziyaretçilerin ve iş sahasındaki diğer tüm insanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek faktör ve koşullar.


Tanimlar2
TANIMLAR

 • RİSK DEĞERLENDİRME:Riskin büyüklüğünü mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak, belirleme ve riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme işleminin tamamı.

 • TETKİK:Faaliyetlerin ve ilgili sonuçlarının planlanmış düzenlemelere uygunluğunu, bu düzenlemelerin etkili bir biçimde uygulandığını ve politika ile hedefleri gerçekleştirmek için uygun olduğunu belirlemek amacıyla yapılan sistematik bir değerlendirme.

 • İSG HEDEFLERİ :Kuruluşun kendisi için başarmak üzere koyduğu İSG performansı türünden amaçlar.


Tanimlar3
TANIMLAR

 • SÜREKLİ İYİLEŞTİRME :Kuruluşun İSG politikasına uyumlu olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek için is sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini geliştirme (tekrarlanan) süreci.

 • NOT: İyileştirme sürecinin aynı anda tüm faaliyet alanlarında gerçekleşmesi gerekmez.


Tanimlar4
TANIMLAR

 • TEHLİKE TANIMLANMASI:Bir tehlikenin varlığını anlama veya özelliklerini tarif etme süreci.

 • OHSAS 18002’ye göre Tehlike Tanımlaması;bir tehlikenin var olduğunun tanınması ve bunun karakteristiklerinin tanımlanması.


Tanimlar5
TANIMLAR

 • UYGUNSUZLUK:Doğrudan ya da dolaylı olarak insan yaralanması ya da hastalığı, malın hasar görmesi, iş yeri çevresinin zarar görmesi ya da bunların kombinasyonuna neden olabilecek iş standartları, pratikler, prosedürler, kurallar, yönetim sistemi performansı ve benzerlerinden, herhangi bir sapma.

 • İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ:Kuruluşun yönetim sisteminin, faaliyet alanı ile ilgili İSG risklerini yönetmek için kullanılan parçası. Bu sistem, kuruluşun yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, iş pratiklerini, prosedürleri, süreçleri ve İSG sisteminin geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, gözden geçirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için kaynakları kapsar.


Tanimlar6
TANIMLAR

 • KABUL EDİLEBİLİR RİSK: Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve kendi İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk.

 • KAYBA RAMAK KALMA: Yaralanma, hastalık veya ölüm yaşanmayan olay.


Tanimlar7
TANIMLAR

 • OHSAS 18002 NOT:BS 8800 dahil; bazı referans dokümanlar, tehlike tanımlanması, risk belirlenmesi ve uygun risk azaltma veya risk kontrol önlemlerinin seçimiyle ilgili prosesin tamamını kapsayacak şekilde "risk değerlendirmesi" ifadesini kullanmaktadır. OHSAS 18001 ve OHSAS 18002 bu prosesin her elemanına aynı olarak atıf yapmaktadır ve "risk değerlendirmesi" ifadesini adımların ikincisine, yani riskin belirlenmesine atıfta bulunmak için kullanmaktadır.

 • İLGİLİ TARAFLAR:Bir kuruluşun İS&G performansıyla alakali olan veya bu performanstan etkilenen kişi veya grup

 • UYGUNSUZLUK:Olduğundan veya dolaylı olarak sakatlanmaya, hastalığa, mülke zarara, işyeri ortamına veya bunların bazılarına veya hepsine yol açabilecek şekilde çalışma standartlarından, uygulamalardan, prosedürlerden, düzenleyici kuralardan, yönetim sistemi performansından v.s. herhangi sapma.