Download
sakprosa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAKPROSA PowerPoint Presentation

SAKPROSA

349 Views Download Presentation
Download Presentation

SAKPROSA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SAKPROSA Leserinnlegg

  2. Sjangerkjenntegn • Et leserinnlegg er et skriftlig innlegg i en debatt, for eksempel i aviser • Kan handle om en sak du er spesielt opptatt av, eller noe du ergrer deg over • Du går ofte rett på sak og har et klart poeng. • Du kan skrive om en sak på en subjektiv måte • Det er tillatt å bruke ironi (skrive én ting, men mene det motsatte) • En spenstig og frisk overskrift er viktig for å fange leserens opp-merksomhet

  3. Språk og innhold • Tekstene er subjektive, dvs at du kommer med dine egne tanker, meninger og følelser • Språket er ofte personlig med bruk av dagligdagse ord og uttrykksmåter, og virkemidler som over- drivelser og gjentakelser er vanlig. • Tekstene er ofte engasjerte og preget av sterke følelser, men likevel skrevet i en saklig og nøktern tone • Leserinnlegg skal være informerende, du forteller om en sak eller hendelse • Du har anledning til å påvirke andre lesere ved å argumentere for dine synspunkter • Du kan appellere (oppfordre) andre til å følge opp i saken din

  4. Innledning • Sammenfatter ofte hovedpoenget i teksten • Kan henvise til andre debattinnlegg fra avis • Frisk innledning er viktig for å fange leserens interesse • Eksempel: Er ungdom en trussel? ”Vi voksne er så flinke til å klage over ungdommen. I et leserinnlegg torsdag 3. juli foreslår en irritert far å forby ungdom å samles utenfor kjøpesenteret. Det virker som han mener at unge mennesker er en slags trussel mot lov og orden, og at de helst bør sitte hjemme og samle på frimerker. Jeg vil derfor stille følgende spørsmål til denne faren: Er det de unge eller oss voksne som er en trussel?”

  5. Hoveddel og avslutning • I hoveddelen tar du med meningene og synspunktene dine • Uttrykk deg personlig • Språktonen kan være sint, glad, skuffet, takknemlig, ironisk eller vennlig • Tenk på hensikten med innlegget ditt når du argumenterer. Hvem skriver du for? Du må gjerne drøfte for og imot hvis du svarer på et innlegg andre har skrevet. • I avslutningen kan du komme med en oppfordring, for eksempel: ”Støtt arbeidet for ungdommen og tal deres sak!” • Avslutningen kan også være en oppsummering av hoved -poenget: ”Derfor mener jeg at ungdom må tas på alvor.” • Kan også avsluttes med en ironisk formulering: ”Stakkars oljenasjonen Norge som ikke engang har penger til å skaffe ungdommen et egnet sted å være!”

  6. Oppgave 1 Skriv et leserinnlegg der du svarer på påstandene nedenfor. Er det slik ungdommen er? Ungdommen nå for tiden foretrekker luksus. De har dårlige manerer, fornekter autoritet, har ingen respekt for eldre mennesker og prater når de egentlig burde arbeide. De unge reiser seg ikke opp lenger når eldre folk kommer inn i værelser. De motsier foreldrene sine, skryter i selskaper, sluker søtsaker når de sitter ved bordet, legger beina over hverandre og tyranniserer sine lærere. Sokrates (470-399 f.Kr)

  7. Oppgave 2 Velg ett av temaene under, og skriv et leserinnlegg. • Fritidstilbudet til unge der du bor • Lommepenger • Det å være fjortis • Er merkeklærne verdt prisen?