telest rningsn mnden tsn l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Telestörningsnämnden TSN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Telestörningsnämnden TSN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Telestörningsnämnden TSN - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

Telestörningsnämnden TSN. MÄTNING AV MARKPOTENTIALER i närheten av transformatorstationer och kraftledningar. Telestörningsnämnden TSN. Mätning av markpotentialer, stationer - Spänningstratt för jordtag. G. A. V. Spänningsmätledning. Telestörningsnämnden TSN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Telestörningsnämnden TSN' - raleigh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
telest rningsn mnden tsn
TelestörningsnämndenTSN

MÄTNING

AV

MARKPOTENTIALER

i närheten av transformatorstationer och kraftledningar

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

telest rningsn mnden tsn2
TelestörningsnämndenTSN

Mätning av markpotentialer, stationer

- Spänningstratt för jordtag

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

telest rningsn mnden tsn3

G

A

V

Spänningsmätledning

TelestörningsnämndenTSN

Mätning av markpotentialer, stationer

- Starkströmsmetoden

Strömmätledning

 • Strömmätledning, kraftledning > 10 km
 • Spänningsmätledning, tele- eller kraftledning > 10 km
 • För att minimera induktion mellan spännings- och strömmätledning bör vinkeln mellan ledningarna inte understiga 90o
 • Strömgenerator med annan frekvens än 50 Hz, t ex 40 Hz
 • Selektiv voltmeter

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

telest rningsn mnden tsn4
TelestörningsnämndenTSN

Mätning av markpotentialer, stationer

- Voltampere- och Wattmetermetoden

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

telest rningsn mnden tsn5
TelestörningsnämndenTSN

Mätning av markpotentialer, stationer

- Sammanfattning

 • Jordtagsmotstånd i stationen
  • Zj (Voltamperemetoden)
  • Rj (Wattmetermetoden)
 • Spänningssättning i stationen
  • Beröringsspänningar
  • Stegspänningar
 • Spänningssättning i stationens närhet
  • Lågspänningsnät
  • Telenät (Skanova och Trafikverket)
 • För att bestämma spänningssättningen måste spänningssättande ström vara känd.

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

telest rningsn mnden tsn6
TelestörningsnämndenTSN

Mätning av markpotentialer, stationer

- Spänningssättande ström

Den ström som spänningssätter marken vid ett jordfel i en station är summan av bidragen från de till stationen anslutna ledningarna. Detta gäller oavsett spänningsnivå, dvs. varje bidrag räknas vid sin egen spänningsnivå.

Jordfelströmbidrag i en direktjordad/impedansjordad transformatorstation.

Isp= Ij2

Jordfelströmbidrag i en transformatorstation där båda sidor är direktjordade.

Isp= Ij – IjT = I’j1 + Ij2

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

telest rningsn mnden tsn7
TelestörningsnämndenTSN

Mätning av markpotentialer, kraftledningsstolpe

- Principen för en mätkrets

Ip = provström

If = aktuell felström

Uu = uppmätt spänning

Uv = den vid verkligt jordfel uppträdande spänningen

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

telest rningsn mnden tsn8
TelestörningsnämndenTSN

Mätning av markpotentialer, kraftledningsstolpe

- Obelastat och belastat värde

Enligt ELSÄK-FS 2008:1 5 kap, 8 §, Allmänna råd anses markpotentialen vara utjämnad om det belastade värdet inte överstiger 600 V

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

telest rningsn mnden tsn9
TelestörningsnämndenTSN

Mätning av markpotentialer

- Jordtagens betydelse

Spänningen V som uppmäts vid hus 1 beror av jordtagets storlek.

Uppmätt spänning

R1 och R2 >> R3 V1

R1 och R3 >> R2 V2

R2 och R3 >> R1 V3

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

telest rningsn mnden tsn10
TelestörningsnämndenTSN

Mätning av markpotentialer

- Kartläggning av spänningar

V0 = uppmätt spänningen mellan stolpens jordtag och lågspänningsnätets nolla

V1 = uppmätt spänning hus 1, lsp nolla-mark

V2 = V0 – V1 uppmätt spänning stolpe – mark

V3 = uppmätt spänning vid hus 2 mellan nolla – mark.

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

telest rningsn mnden tsn11
TelestörningsnämndenTSN

Mätning av markpotentialer

- Åtgärder om höga spänningar uppmätts

 • Störande ledning eller station
 • Minska spänningssättningen genom att förbättra jordtag
 • Förhindra jordfel på trästolpledningar genom att
  • Ta bort nedledare, hackspettnät av metall
  • Byta ut stag av metall mot icke ledande
 • Stört nät
 • Åtgärda lsp- och hspnätet
  • Balansera jordtag
  • Isolera delar av nätet (isolertransformator 0,4/0,4 eller 10/0,4 el 20/0,4 nättransformator). OBS! Samjordas inte!

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

telest rningsn mnden tsn12
TelestörningsnämndenTSN

Mätning av markpotentialer

- Åtgärder om höga spänningar uppmätts,

förbättra jordtag

Jordtagsresistans (Rj) för marklina ansluten i en ända, som funktion av linlängd och markresistivitet

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

telest rningsn mnden tsn13
TelestörningsnämndenTSN

Mätning av markpotentialer

- Mätning i och omkring transformatorstationen Naum

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

telest rningsn mnden tsn14
TelestörningsnämndenTSN

Mätning av markpotentialer

- Mätning i och omkring transformatorstationen Naum

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

telest rningsn mnden tsn15
TelestörningsnämndenTSN

Mätning av markpotentialer

- Mätning i och omkring transformatorstationen Naum

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

telest rningsn mnden tsn16
TelestörningsnämndenTSN

Mätning av markpotentialer

- Mätning i och omkring transformatorstationen Naum

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB

telest rningsn mnden tsn17
TelestörningsnämndenTSN

Mätning av markpotentialer

- Mätning i och omkring transformatorstationen Naum

Per Erik Lindberg, Vattenfall Eldistribution AB