slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kravspecifikations-processen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kravspecifikations-processen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 2

Kravspecifikations-processen - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Kravspecifikation. Formål: Sikre at vi får den rigtige kravspecifikation til tiden samt guidelines til hvordan processen kan gøres effektiv. Hvad er kravspecifikation?. 1. Kravspecifikations-processen. Kravspecifikations-processen. 5. 9.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kravspecifikations-processen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kravspecifikation

Formål: Sikre at vi får den rigtige kravspecifikation til tiden samt guidelines til hvordan processen kan gøres effektiv

Hvad er kravspecifikation?

1

Kravspecifikations-processen

Kravspecifikations-processen

5

9

 • En kravspecifikation indeholder de krav, som vores kunder stiller til det produkt, der skal udvikles. Kravspecifikationen er en af de primære forudsætninger for, at vi kan udvikle et produkt, som rammer markedsbehovet.
 • Udover kundekravene indeholder en god kravspecifikation også hvad kundekravene betyder for konstruktionen (konstruktionskrav) og derudover også hvordan vi vil teste/eftervise disse krav.
 • Ved kravspecifikation har vi fokus på to områder:
 • Selve dokumentationen og kommunikationen af kravene. Det er vigtig at: Kravene er grundig bearbejdet, forstået af de aktører, som skal udvikle ud fra dem samt dokumenteret i et klart og tydeligt sprog
 • Vi skal også sikre, at processen med at udarbejde kravspecifikationen, forløber effektivitet
 • Step 1: Kick off møde hvor projektkontrakten gennemgås og gennemgang af kravspecifikations-processen. Opgaver til den første kravspecifikations-event gennemgås:
 • PL: Undersøge patenter
 • MK: markeds succeskriterier, markeds potentiale, costpris, stk. tal, konkurrent analyse, lovkrav samt påbegynd at udfylde produktkravene i kravspecifikationstemplaten
 • SK: Forbered ”200 spørgsmål” som er vigtig for Supply området at få afklaret med hensyn til produktkravet
 • PK: Med baggrund i stage gate aktiviteten ”foreløbig produktkoncept” udarbejdes ”200 spørgsmål”, som produktområdet gerne vil have afklaret.
 • Step 5: Låsning af kravspecifikation
 • Før kravspecifikationen låses 100% bør følgende aktiviteter gennemføres:
 • PL: Indledende PAV
 • SK: Design for manufacturing i samarbejde med produktområdet
 • PK: Produkt koncepter videreudvikles og Konstruktionen sandsynliggøres

Template

10

 • Templaten opdeler kravspecifikationen i 3 dele
 • Produktkrav, defineres som de krav og forventninger, der er til produktet. Produktkrav beskriver hvad produktet skal opfylde af kundekrav & behov. Ofte beskrives det i kundens sprog; ”Produktet skal kunne lave huller i en mur”. Der skelnes mellem must/should/could. Inputtet kan komme fra tre områder:
  • markedet,
  • lovgivning
  • VELUX normer
 • Konstruktionskrav, som er produktkravene omsat til målbare krav, som konstruktionen skal overholde. Tillader kvantificering af kundekrav & behov Indeholder både en Metriks og værdi. Metriks -> Beskriver de mål, som afgør om produktet opfylder kundekravene og –behovene. Værdi -> De aktuelle værdier, som udvikleren bruger til at afgøre, hvornår produktet opfylder kundekravene og -behovene
 • Eftervisning og test, som er en plan for hvorledes hvert enkelt konstruktionskrav skal testes – og tilhørende testudfaldskrav.

Kravspecifikations-processen

6

 • Step 2: 1. Kravspecifikationsevent
 • Formålet med eventen er, at få transformeret projektkontakten samt markeds undersøgelser til en forståelig og accepteret Produktkravliste (udfyldelse af template)
 • Der skal være deltagelse fra alle områder (Markedet, Supply og Produkt). Det er en fordel, hvis der er personer, som har godt teknisk kendskab til produktområdet

Hvad er mål/resultat (output)?

2

 • Kravspecifikation/projektmål er afklaret og låst ved gate 3
 • En effektiv proces
 • Bred commitment og forståelse for kravene
 • Klar forståelse af hvad er er must/should/could krav
 • Brug af kravspecifikations-template

Kravspecifikations-processen

7

 • Step 3: Verificering af produktkrav samt forberedelse til næste kravspecifikations-event
 • PL: Undersøge patenter
 • MK: Foreløbig markedsprodukt validering med SCo’er, Pba. Produktkrav
 • SK: Design for manufacturing, forbered ”200 spørgsmål”, som er relevante for Supply området at få afklaret med hensyn til konstruktionskrav og test
 • PK: Produkt koncepter videreudvikles, frembring liste over relevante tests, forbered ”200 spørgsmål” som er relevante for produktområdet at få afklaret med hensyn til konstruktionskrav og test

Forudsætninger

3

 • En godkendt projektkontrakt
 • Bred involvering og kommunikation mellem projektets aktører
 • Grundig markedsundersøgelse – identificering af accept af markedsønsker
 • Tydelig kommunikation af ønsker
 • Godt Stage Gate kendskab

Template

11

Udover de 3 dele har kravspecifikationen præ-defineret 19 områder, som bør afklares til. Listen skal ikke ses som endegyldig. Hvis der mangler områder kan de tilføjes samt hvis et område, ikke er relevant, kan det undlades at skrive noget. De 19 områder er

Roller og ansvar

4

 • Projektledelsen er ansvarlig for at kravspecifikations-processen bliver gennemført effektiv
 • Core og Support team skal involveres og biddrage med tilvejebringelse af kravspecifikationen – alle er medansvarlige
 • Markedet har det primære ansvar for at produktkravene bliver fundet, dokumenteret, kommunikeret samt sikre at produkt og supplyområdet har haft mulighed for at udfordre kravene.
 • Produktområdet har ansvaret for at produktkravene bliver til konstruktionskrav samt hvordan de skal eftervises
 • Funktion
 • Design
 • Betjening
 • Kvalitet
 • Pris
 • Kompatibilitet/
 • Emballage
 • Bortskaffelse/miljø
 • Lagring (inkl. Emballage
 • Forsendelse/Fragt
 • Udpakning Håndtering
 • Montage
 • Vejledning
 • Service
 • Krav fra distributionskanalerne
 • Patenter/beskyttelser v/SSP
 • Lovgivning/standardisering
 • Faktiske klimapåvirkninger v/TEST

Kravspecifikations-processen

8

 • Step 4: Kravspecifikationsevent
 • Formålet med eventen er at få transformeret produktkravene til en forståelig og accepteret konstruktionskravliste her tilhørende test/eftervisning (udfyldelse af template)
 • Der skal være deltagelse fra alle områder (Markedet, Supply og Produkt). Det er en fordel, hvis der er personer som har godt teknisk kendskab til produktområdet

12

Eksempel på udfyldt template

Produktkrav

Konstruktionskrav

Test/eftervisning

slide2

G1

G2

G3

M

Kick off møde i projekt teamet (interessentanalyse – 5 R’er etc.)

Gate 1 oplæg

Mobiliser projekt

teamet

Krav spec. Event – produktkrav (klar til markedsproduktvalidering)

Krav spec. Event – produktkrav låses – konstruktionskrav og test defineres

KRAVSPEC. TOTAL LÅSES

Krænkelse af konkurenters patenter

Indledende PAV

Review:

EVENT

Foreløbig markedsprodukt

validering med SCo’er

Pba. produktkrav

Projektkontrakt

Marked succeskriterier

Markeds potentiale

costpris + stk. tal

Konkurent analyse

Lovkrav

 • EVENT
 • Foreløbige Produkt koncepter - Muligheder
 • Idé generering
 • Innovation
 • Setbased

Konstruktionerne sandsynliggøres

Liste over relevante tests

Forberede ”200 spørgsmål”

Testplan

Foreløbig produktkoncept

produktkon-cepter vidreudvikles

Design for manufacturing

Produktkon-cepter vurderes fordele/ulem-per – valg

Produkt koncepter vidreudvikles

Design for manufacturing

Forberede ”200 spørgsmål”