slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOLESTEROLPATIENTEN Dokumentering av processen PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOLESTEROLPATIENTEN Dokumentering av processen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
malachi

KOLESTEROLPATIENTEN Dokumentering av processen - PowerPoint PPT Presentation

172 Views
Download Presentation
KOLESTEROLPATIENTEN Dokumentering av processen
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KOLESTEROLPATIENTEN Dokumentering av processen MALAX-KORSNÄS HVC 2006

  2. 1. Målsättning Processen skall leda till säkrare riskbedömning, rätt vård till rätt patient. Vård enligt Käypähoitos principer. Lipidiarvojen tavoitteina ovat seerumin kokonaiskolesterolipitoisuus alle 5.0 mmol/l ja LDL-kolesterolipitoisuus alle 3.0 mmol/l. Suuren vaaran ryhmässa eli valtimotaustisilla diabeetikoilla ja oireettomilla henkilöillä, joilla valtimotaudista johtuva kuolemanvaara on kymmenen seuraavan vuoden aikana vähintään 5 % (60 ikävuoteen mennessä), tavoitteena on saada seerumin kokonaiskolesterolipitoisuus alle 4,5 ja LDL-kolesterolipitoisuus pienemmäksi kuin 2,5 mmol/l. Seerumin kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhdetta voidaan käyttää myös vaaran arvioinnissa. 2. Målgrupp Befolkningen – med devisen alla skall känna till sitt kolesterol. Obs! Högriskpatienter

  3. Innehållförteckning 1. Målsättning 2. Målgrupper 3. Helhetsbild 4. Resurser Personal Övrigt 5. Remiss 6. Provtagning 7. Svarsdelgivning 8. Laglighet 9. Kvalitetsanvisning 10. Ansvarig för uppdatering och referensvärden

  4. 3. Helhetsbild • Gäller: • 1. kunder • 2. personal • mottagningspersonal • rådgivningspersonal • laboratoriepersonal • läkare • 4. Resurser – personal • Personal • - Vårdpersonal • Rådgivningspersonal • Laboratoriepersonal • - Fysikalens personal • Läkare • Övrigt • - Datasystem– Medix • - prov, svar och ordination kopplad till specifik remiss • - tilläggsuppgifter angående kolesterol för högriskpatienter • - Brochyrer: • - kolesterolet i skick (Hjärtförbundet) • - motionsbroschyr

  5. 5. Remissen – kommentaren ifylles alltid av remisställaren om högriskindivid eller ej. - inga riskfaktorer - riskfaktorer - diabetes mellitus, aterosklerotisk sjukdom (hjärta, hjärna), blodtrycks- sjukdom, släktbelastning Infarkt hos I:a gradens manliga släktingar <60 år kvinnliga < 50 år Viktigt - fastande 12 h före provtagning - ingen provtagning om infektion - ingen provtagning om nyligen hjärtinfarkt 6. Provtagning – laboratoriet Personalen kontrollerar: - om fastande - om infektion Kol, Hdl, Trigl, uträknas LDL enligt Friedewalds metod Svaret till läkare som tolkar, kvitterar och kommenterar i utlåtandet - OK om bra - Om avvikande – kost – motion – medicin – uppföljning osv.

  6. 7. Svarsdelgivning Svar från läkarmottagningens personal (kl 13-15) som via kommentaren ger besked om fortsättningen ex. till hälsovårdare för dietråd. Den person som gett hälsorådgivning skall dokumentera i texten hurudan information kunden har fått ex. muntlig, skriftlig. 8. Laglighet - samkommunstyrelsen - ledningsgruppen - ledande läkaren 9. Kvalitetsansvarig Benita Vestergren 10. Ansvarig för uppdatering och referensvärden Lars-Erik Malm

  7. KOLESTEROLPATIENTEN Insättning av remiss Skriv eventuella andra riskfaktorer i kommentaren - RR (blodtryckssjukdom) - DM (diabetes) - AP (Kransartärsjukdom - IC (Hjärniskemi) - Rökning - Släkt (MI hos släkting: man <50 år, kvinna <60 år) - Frågeställning - Ange svarsdelgivning Provtagning - Kontrollera 12 t fasta - Infektion? Vid inledning eller ändring av medicin tas uppföljningsprov om en månad. Om en behandlad patients kolesterolnivå är normal tas kolesterol 1 g/år. Svar Normalt Avvikande OBS! Högriskpatient kolesterol <4,5, LDL <2,5 - Kartlägg patientens totalrisk med hjälp av informationen i kommentaren och t.ex. score (terveysportti) Utlåtande Kontroll med 5 års mellanrum Utlåtande Ta ställning till behandlingsmetod OBS! Kranskärlsjukdom, annan aterosklerotisk artärsjukdom, DMT2 eller DMT1 med mikroalbuminuri, 5 % risk dö i hjärtinfarkt enligt riskfaktorer, familiär a, b eller c typ, totalkolesterol >8, LDL >6 mmol/l, aterosklerosdg hos lgrad manlig släkting <55 år, kvinnlig <65 år. Ta ställning till behov av kontrollprov (1-3 mån efter inledande av diet) Ta ställning till behov av vidare utredning (TSH? Familiär?) Svarsdelgivning - Information enligt utlåtande - Information om möjlighet till hälsofostran vid rådgivningsbyrån - Ge skriftlig information - Informera om möjlighet till motionsrådgivning vid fysikalen på hvc