c interf szek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
C# interfészek PowerPoint Presentation
Download Presentation
C# interfészek

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

C# interfészek - PowerPoint PPT Presentation

raleigh
104 Views
Download Presentation

C# interfészek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. C# interfészek Krizsán Zoltán iit 1.0

  2. Definició • Absztrakt függvények gyűjteménye. • Egy osztály nyilvános fv.einek a halmaza. • Egy osztály használatának módja. • Egy viselkedés. • Egy osztály vagy struktúra több interfészt is implementálhat.

  3. Tartalma • absztrakt fv.ek • tulajdonság prototypusok • pl: int Kor{get;} • események • indexerek

  4. Implementáció • Osztály, struktúra implementálhatja class osztály : [Ősosztály,]Interfész[,interfész2,…] { } • Visual studio generál üres fv.-eket és megjelöli azokat. • Ha van ősosztály, akkor első helyen kell szerepelnie!

  5. Használat • as, is, cast operátor • Lehet: • fv. paraméter • fv. visszatérési érték • tömb elem

  6. Fontosabb felüldefiniálandó interfészek • IEnumerable • ICloneable • IComparable

  7. IEnumerable publicinterfaceIEnumerator { boolMoveNext (); // Advance the internal position of the cursor. object Current { get;} // Get the current item (read-only property). void Reset (); // Reset the cursor before the first member. }

  8. ICloneable • osztalyobj = newosztaly(); • obj2 = obj; // csak referencia másolás • Ha másik példány kell, akkor clone() publicinterfaceICloneable { objectClone(); }

  9. IComparable • Array.Sort() használahtó ha az elemek implementálják. • CompareTo eredménye • negatív, ha a kapott obj, előrébb van • pozitív, ha a kapott obj, hátrébb van • 0 ha azonos pozició publicinterfaceIComparable { int CompareTo(object o); }