dynamick modelov n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dynamické modelování PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dynamické modelování

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Dynamické modelování - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Dynamické modelování. PVY 2. pololetí 4.cv. Bc. Jiří Šilhán. Dynamické modelování. Systém nejlépe pochopíme, když nejdříve vyšetříme jeho statickou strukturu ( class diagram) Potom vyšetřujeme změny objektů a jejich vztahů v čase = dynamický model

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dynamické modelování


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dynamick modelov n

Dynamické modelování

PVY 2. pololetí

4.cv

Bc. Jiří Šilhán

dynamick modelov n1
Dynamické modelování

Systém nejlépe pochopíme, když nejdříve vyšetříme jeho statickou strukturu (class diagram)

Potom vyšetřujeme změny objektů a jejich vztahů v čase = dynamický model

Hlavní pojmy dynamického modelování: událost, stav a stavový diagram

dynamick modelov n2
Dynamické modelování
 • Událost – je jednosměrný přenos informace z jednoho objektu na druhý. Něco, co nastane v časovém okamžiku. Nemá časové trvání.
 • Stav – soubor hodnot atributů a spojení objektu v daném okamžiku; v průběhu času se objekty vzájemně stimulují, což vede ke změně jejich stavu. Stav udává odezvu objektu na vnější události.
 • Scénář – je posloupnost událostí, které se vyskytnou při jednom (určitém) použití systému.
 • Stavový diagram – scénář jím lze grafiky znázornit.
p klad
Příklad

Class digram (diagram tříd) – statická struktura systému

diagram sledu ud lost sc n
Diagram sledu událostí - scénář
 • Scénář
 • Objednávka
 • Dostupnost řemeslníků
 • Dostupnost aut
 • Odpověď jestli jsou dostupní řemeslníci
 • Odpověď jestli jsou dostupná auta
 • Žádost o potvrzení (ze strany zákazníka)
 • Potvrzení zakázky zákazníkem
 • Rezervace počtu řemeslníků
 • Rezervace aut
 • Pojištění
 • Zpráva o dokončení zakázky
 • Uvolnění řemeslníků pro další zakázku
 • Uvolnění aut pro další zakázku
ud losti
Události

Událost je něco co se stane v časovém okamžiku

Např. uživatel stlačí tlačítko myši

Událost nemá žádné časové trvání !!!

Událost může někdy logicky předcházet nebo následovat jinou událost

ud losti1
Události

Dvě události, které nejsou vzájemně podmíněny se nazývají konkurenční události – jedna druhou neovlivňují

Mezi události patří jak normální tak chybové situace – v závislosti na naší interpretaci

Rozlišujeme několik druhů událostí: signálová událost, změnové události a časové události

sign lov ud losti
Signálové události

Signálové události jsou explicitní jednosměrný přenos informace z jednoho objektu na druhý

Signálová událost je odesílání nebo přijímání signálu

Každá signálová událost má jedinečný výskyt, ale sdružujeme je do tříd událostí a pojmenujeme každou třídu událostí.

zm nov ud losti
Změnové události

Změnovou událost vyvolá splnění booleovského výrazu – událost nastane když se hodnota výrazu změní z FALSE na TRUE

Notací v UML je klíčové slovo when, za kterým následuje booleovský výraz v závorkách

When(pokojovaTeplota<startTopeni)

asov ud losti
Časové události

Časovou událost vyvolá dosažení absolutního času nebo vypršení časového intervalu

Notací v UML je pro absolutní čas klíčové slovo when a potom výraz pro čas v závorkách,

pro interval klíčové slovo after (délka intervalu)

When(datum=24.12.2010)

After(10 sekund)

stavy
Stavy

Stav je abstrakce hodnot atributů a spojení objektu

Skupiny hodnot jsou seskupeny dohromady do stavu podle jeho vlastností, které mají vliv na hrubé chování objektu

Např. banka je buď solventní nebo nesolventní

Při definování stavu ignorujeme vlastnosti nepodstatné pro popis chování objektu

stavy1
Stavy

Objekt může mít konečný počet stavů a během svého života může mezi nimi přecházet

Stav udává odezvu objektu na vstupní událost

Objekt v daném stavu reaguje pouze na určité události a ostatní ignoruje

Události představují okamžiky v čase, stavy představují časové intervaly.

Např. poté co zvedneme sluchátko a než vytočíme první číslici, tel. Linka je ve stavu Volací tón.

stavy2
Stavy

Stav objektu závisí na předchozí posloupnosti událostí. Často jsou ale minulé události skryty následující událostí

p klad stav
Příklad - stav
 • Stav: Budík zvoní
 • Popis: Budík zvoní, aby označil cílový čas
 • Posloupnost událostí, které způsobují stav:
  • zapni buzení
  • Žádný úkon, který obsahuje vypni buzení
  • Skutečný čas = cílový čas (SČ = CČ)
 • Podmínky, které charakterizují stav:
  • Buzení zapnuto a
  • CČ <= SČ <= CČ + 20 sec. a žádné tlačítko nebylo stlačeno po CČ
stavov diagramy
Stavové diagramy

Stavový diagram (SD) ukazuje vztah událostí a stavů.

Když nastane událost, další stav závisí na této události a současném stavu

Změna stavu způsobená událostí je přechod.

Uzly v SD jsou stavy a směrové souvisloti (šipky) jsou přechody označené názvy události.

stavov diagramy1
Stavové diagramy

Stav: ovál s volitelně vepsaným názvem

Přechod: šipka, nápis u šipky je název události (z výchozího cílového stavu).

Výchozí stav: plný kroužek

Koncový stav: „volské oko“