strukture modeliranja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strukture modeliranja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strukture modeliranja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Strukture modeliranja - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Strukture modeliranja. Modeliranje kompleksnih modelov. Hierahična, drevesna struktura modela. Primer: helikopter. 3. 2. 7. 6. 0. 1. 4. 5. Poligonske mreže. Uporabljamo jih za modeliranje trdnih teles Objekte definiramo s : Seznamom verteksov Seznamom normal Seznamom ploskev. 3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strukture modeliranja' - maleah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
modeliranje kompleksnih modelov
Modeliranje kompleksnih modelov

Hierahična,

drevesna struktura

modela

poligonske mre e

3

2

7

6

0

1

4

5

Poligonske mreže
 • Uporabljamo jih za modeliranje trdnih teles
 • Objekte definiramo s:
  • Seznamom verteksov
  • Seznamom normal
  • Seznamom ploskev
seznam normal

4

3

0

1

2

5

Seznam normal

0: Zadnja ploskev

1: Desna ploskev

2: Prednja ploskev

3: Leva ploskev

4: Zgornja ploskev

5: Spodnja ploskev

seznam ploskev faces
Seznam ploskev (faces)

3

2

7

6

0

1

4

5

0: Zadnja ploskev

1: Desna ploskev

2: Prednja ploskev

3: Leva ploskev

4: Zgornja ploskev

5: Spodnja ploskev

primer datoteke s podatki

Število verteksov, normal,ploskev

Verteksi

Normale

Ploskve

Primer datoteke s podatki
 • 8 6 6
 • 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
 • 1 0 1 1 1 1 0 1 1
 • 0 0 -1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
 • 0 -1 0
 • 4 0 3 2 1
 • 4 1 2 6 5
 • 4 4 5 6 7
 • 4 0 4 7 3
 • 4 2 3 7 6
 • 4 0 1 5 4
prostorske podatkovne strukture
Prostorske podatkovne strukture
 • Uporabimo jih za organizacijo n-dimenzionalnih struktur (v našem primeru 2D in 3D)
 • Za hitro povpraševanje (zakritost, metode upodabljanja (sledenje žarka, sevalna metoda), odkrivanje trkov, navigacija)
 • Pogosto so hierarhične
 • kakšne:
  • Hierarhije obsegajočih volumnov (Bounding Volume Hierarchies (BVH))
  • Binarna drevesa delitve prostora (Binary Space Partitioning Trees (BSP trees))
  • Osmiška drevesa (Octrees)
binarna drevesa delitve prostora bsp
Binarna drevesa delitve prostora(BSP)
 • Glavni namen – sortiranje po globini
 • Imamo delitveno ravnino in po eno drevo BSP na vsaki strani delitvene ravnine(rekurzija!)
 • Prehod od zadaj naprej določamo glede na položaj očesa

Od zadaj naprej: A->P->B

P

BSP A

BSP B

Od zadaj naprej A->P->B

e o drevesih bsp
Še o drevesih BSP
 • Dve možni implementaciji:

Osno poravnan BSP

Poligonsko poravnan BSP

Presečišča?

osno poravnana bsp drevesa

0

1a

1b

B

A

C

2

D

E

Osno poravnana BSP drevesa

Axis-Aligned BSP Trees = AABB

 • Začnimo z AABB
 • Rekurzivna delitev na majhne pravokotnike
 • Možna strategija: cikliramo po oseh(temu pravimo k-d drevesa)

D

E

B

2

1b

1a

A

C

0

Vprašanje: ali objekti sekajo meje?

poligonsko poravnana bsp drevesa

A

B

C

D

E

F

Poligonsko poravnana BSP drevesa
 • Originalna zamisel BSP
 • Kot delilnik vzamemo ravnino, v kateri leži nek poligon
 • Vsakič vzamemo en delilnik – Če kakšen poligon seka ravnino, ga moramo razdeliti
 • To počnemo rekurzivno, dokler niso vsi poligoni v drevesih BSP
 • Prehod od zadaj naprej je natančen
 • Delitvene ravnine moramo skrbno izbirati, da dobimo uravnovešeno BSP drevo

F

B

C

A

D

E

Rezultat deljenja

osmi ka drevesa
Osmiška drevesa
 • Podobna osno poravnanim drevesom (AABB)
 • Vsak vozel ima 8 otrok
 • Starš ima 8 (2x2x2) otrok
 • Prostor delimo, dokler ni število primitivov v vsakem listu manjše od nekega praga
 • Objekte hranimo v listih