slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tartalom a „menü” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tartalom a „menü”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Tartalom a „menü” - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

A használhatósági vizsgálatok elméleti és módszertani kérdései Pálvölgyi Mihály Minerva, Budapest, 2005. okt. 26. Tartalom a „menü”. A használhatóság fogalma Stratégia, célrendszer Vizsgálattörténet Célcsoportok Módszerek, eljárások Fejlesztési fókusz Javasolt források.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tartalom a „menü”' - rafi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A használhatósági vizsgálatok elméleti és módszertani kérdéseiPálvölgyi MihályMinerva, Budapest, 2005. okt. 26.

tartalom a men
Tartalom a „menü”
 • A használhatóság fogalma
 • Stratégia, célrendszer
 • Vizsgálattörténet
 • Célcsoportok
 • Módszerek, eljárások
 • Fejlesztési fókusz
 • Javasolt források
1 a haszn lhat s g fogalma
1. A használhatóság fogalma

1.1 A fogalom változásai

1.2 Ergonómiai megközelítés

1.3 Termékközpontú megközelítés

1.4 Differenciált megközelítés

1.5 További források a meghatározások-

hoz

.

1 1 a fogalom v ltoz sai
1.1. A fogalom változásai
 • A „használhatóság” összetett fogalom
 • Korai felfogása szerint: a használat könnyűségét, megtanulhatóságát jelentette
 • Napjainkban összetett fogalomként értelmezik, melynek egyaránt erősek az objektív és szubjektív elemei.
 • A használhatóság fő jellemzői: a használat könnyűsége, a rendszer megtanulhatósága + hatékonyság, eredményesség rugalmasság (alkalmazkodás adott feladatok köréhez, variációkhoz) .
1 2 a haszn lhat s g ergon miai megk zel t se
1.2. A használhatóság ergonómiai megközelítése
 • IS0 9241-11, 1998 - a használhatóság irányelvei képernyős terminálok számára
 • Használhatóság „annak a mértéke, ahogy meghatározott felhasználók meghatározott termék adott összefüggésű használata révén meghatározott célokat hatékonyan, eredményesen és megelégedetten elérnek”
1 3 a fogalom term kk zpont megk zelit se
1.3. A fogalom termékközpontú megközelitése

IS/IEC 9126 - a szoftver termék értékelése- minőségi jellemzőik és használati irányelveik 1991.

Minőség a használatban: a szoftverterméknek az a képessége, hogy lehetővé teszi meghatározott felhasználók számára meghatározott célok hatékony, eredményes, biztonságos és elégedettséget nyújtó elérését, meghatározott felhasználói körülmények között.

1 4 a haszn lhat s g differenci lt megk zel t se webes szolg ltat sokn l
1.4. A használhatóság differenciált megközelítése webes szolgáltatásoknál

- Tartalmi használhatóság

- Grafikai használhatóság

- Technológiai használhatóság

- Navigációs használhatóság

- Interaktivitási használhatóság

- Akadálymentesítés (fogyatékkal élők számára)

forrás: www.hasznalhatosag.lap.hu rovatai

1 5 tov bbi fogalmi meghat roz sok
1.5. További fogalmi meghatározások
 • További fogalommeghatározások találhatók a
 • Usability fogalma c. rovatban
 • a használhatóság.lapban:
 • www.használhatosag.lap.hu
3 vizsg latt rt net
3. Vizsgálattörténet

3.1 A használhatósági vizsgálatok fő korszakai

3.2 A vizsgálati fókusz egy angol tanszék példáján

3 1 a haszn lhat s gi vizsg latok f korszakai
3.1. A használhatósági vizsgálatok fő korszakai
 • Kezdeti vizsgálatok 50-es évek
 • Nagygépek 60-70-es évek
 • Online hálózatok 70-80-as évek
 • Személyi számítógépek 80-90-es évek
 • Internetes-webes környezet 90-es évek óta
3 2 a vizsg lati f kusz egy angol tansz k p ld j n
3.2. A vizsgálati fókusz egy angol tanszék példáján
 • University of Sheffield Department of Information Studies példája (BEAULIEU, Micheline, TMT, 2004. 8.sz. 352-355)
 • (1) A könyvtárak használóira vonatkozó kutatások 1970-es évek közepéig
 • (2) Információhasználói csoportok empirikus vizsgálata 1976-1988
 • (3) Az elméleti keretek (használhatósági modellek) kifejlesztése 1989-1999
 • (4) A használókra és rendszerekre irányuló kutatások módszertani és tematikus integrálása 2000-
3 2 3 a kutat sok harmadik szakasza
3.2.3. A kutatások harmadik szakasza

Az elméleti keretek kifejlesztése 1989-1999 információs igények, információke-resési viselkedés empirikus vizsgálata online környezetekben, problémamegoldás modellezése

3 2 4 a kutat sok negyedik szakasza
3.2.4. A kutatások negyedik szakasza
 • A használókra és rendszerekre irányuló kutatások módszertani és tematikus integrálása (használók bevonása fejlett kísérleti információkereső rendszerek, szolgáltatások tervezésébe, kiértékelésébe) 2000-
3 3 magyarorsz gi kutat sok ir nyai
3.3. Magyarországi kutatások irányai
 • Könyvtárhasználat általában és
 • könyvtártípusok szerint
 • (2) Könyvtári eszközök használata
 • (3) Célcsoportok szerinti használat
 • (4) Az információhasználat kutatása
 • (5) Adatbázisok, online katalógusok,
 • internetes, webes szolgáltatások
 • használata, használhatósága
 • (6) Nemzetközi együttműködés a
 • Calimera programban
4 haszn l i c lcsoportok
4. Használói célcsoportok

4.1. A célcsoport fogalma, jelentősége

4.2. A használók megértése

4.3. A használói magatartás jellemzői

4 1 a c lcsoport fogalma jelent s ge
4.1. A célcsoport fogalma, jelentősége
 • Célcsoport
 • - a webszolgáltatást nagy valószínűséggel használó csoport - pl. foglalkozás, életkor, internethasználati készség stb. szerint
 • Az egyes célcsoportok véleményének megismerése megfelelő vizsgálati módszerek tervezését, kidolgozását, alkalmazását igényli
4 2 a haszn l k meg rt se
4.2. A használók megértése
 • A használhatósági kutatás kulcsa a
 • használók megértése:
 • Milyen célcsoportok vannak?
 • Mik a használói igények?
 • Kik a webhely használói?
 • Miért használják a webhelyet?
 • Mit keresnek azon?
4 3 a haszn l i magatart s jellemz i
4.3. A használói magatartás jellemzői
 • A kérdéssel külön rovat foglalkozik:
 • A felhasználók viselkedésének jellemzői
 • címen az alábbi startlapon:
 • www.hasznalhatosag.lap.hu
5 1 a szentendrei haszn lhat s gi teszt s f rum
5.1. A szentendrei használhatósági teszt és fórum

A kulturális intézmények

webhelyeinek és webszolgáltatásainak

használhatósági tesztelése

2004. december 3-4.

Szentendre, Pest Megyei Könyvtár

CALIMERA projektbeszámoló

http://www.ki.oszk.hu/calimera/docs/calimera_hasznalhatosagi_jelentes.rtf

5 6 javaslatok aj nl sok
5.6. Javaslatok, ajánlások

5.6.1 Az elemzett szolgáltatásoknak

megfelelő metodikák

5.6.2 Sokrétű metodikai eszköztár

5.6.3 Konkrét fejlesztési javaslatok

5 6 1 az elemzett szolg ltat soknak megfelel metodik k
5.6.1 Az elemzett szolgáltatásoknak megfelelő metodikák

Sajátos tervezési szempontok igénye:

(a) városi, megyei, ... felsőoktatási könyvtári, ...szakkönyvtári webhelyek

(b) WebOPAC-ok

(c ) Digitális könyvtárak

(d) Adatbázisok

(e) Webkalauzok

(f) e-tanulást, képességfejlesztést stb. Segítő

internetforrások

5 6 2 sokr t metodikai eszk zt r
5.6.2 Sokrétű metodikai eszköztár

(a) Használhatósági teszt csoportban vagy önállóan, könyvtárban vagy virtuálisan kitöltve

(b) Megfigyelés

(c ) Mentor-módszer /aktivitás/

(d) Interjú /reflexió/

(e) Videofelvétel

(f) stb. és a fentiek kombinációi

5 6 3 konkr t fejleszt si javaslatok 1
5.6.3. Konkrét fejlesztési javaslatok 1.
 • A célrendszerbeni és metodikai különbségek figyelembevétele könyvtári, múzeumi, levéltári webszolgáltatások tesztelésénél
 • A célcsoportok differenciált meghatározása, megközelítése, kezelése
 • A Calimera használhatóság teszt széleskörű alkalmazása, adaptálása a helyi igényekhez
 • A webhelyszolgáltatás: „Nagyköveti funkció a globális kibertérben”
 • Más kulturális intézményekre való kölcsönös hivatkozás a webszolgáltatásokban
5 6 3 konkr t fejleszt si javaslatok 2
5.6.3 Konkrét fejlesztési javaslatok 2.
 • (f) A tesztelés-értékelés során kimutatott problémák (tartalom, navigáció, keresés, felhasználóbarát jelleg stb.) megoldása
 • (g) A használhatóság-elemzési módszertan további fejlesztése, kézikönyv, útmutató létrehozása és fejlesztése magyar nyelven
6 3 calimera kutat si jelent sek magyarul
6.3. Calimera kutatási jelentések magyarul

Példa:

Az infokommunikációs technológián alapuló rendszerek használhatósága. Összeáll. Androne Glosiene, Zinaida Manzukh, Vilnius, 2004. július 21. Tömörítette Pálvölgyi Mihály

6 4 egy b kutat si forr sok
6.4. Egyéb kutatási források
 • Usability Net http://www.usabilitynet.org.home.htm
 • Az 5. kutatási keretprogram, 2003: a használhatósági vizsgálat fázisai és módszerei
6 5 linkgy jtem nyek webkala uzok 1 angol nyelv p ld k
6.5. Linkgyűjtemények, webkala- uzok 1. Angol nyelvű példák

Webdesign.about.com

http://webdesign.about.com/cs/usability/

Webreference.com

http://webreference.com/authoring/design/usability/

Usability Webguide Northwest Alliance for Computational Science &http://www.nacse.org/top/usability/webguide.html

6 5 linkgy jtem nyek webkala uzok 2 magyar nyelv p lda
6.5. Linkgyűjtemények, webkala- uzok 2. Magyar nyelvű példa

A Használhatóság.lap.hu és rovatai

http://www.hasznalhatosag.lap.hu

Usability fogalma / usability-vel foglalkozó oldalak / a felhasználók viselkedésének jellemzői / tartalmi használhatóság / navigációs használhatóság / interaktivitási használhatóság / grafikai használhatóság /technológiai használhatóság / akadálymentesítés (fogyatékkal élők számára / / usibility-vel foglalkozó cégek / usability tesztelése / usability hírlevelek / konferenciák / társlapok / könyvajánló

6 6 szakdolgozatok otdk dolgozatok
6.6 Szakdolgozatok, OTDK-dolgozatok
 • A szombathelyi tanszék példái
 • Jóföldi Hajnalka: Kultúrák hatása a weben való információkeresési szokásokra. Magyar felhasználók magatartása 2003 - http://mek.oszk.hu/01200/01288/
 • Dobre Norbert : Megyei könyvtárak weblapjai - összehasonlító elemzés OTDK 3.hely, Győr, 2005
 • Rábáné Wallner Rita: Angoltanuláshoz használható webhelyek elemzése és értékelése, 2005
 • 2005-ben az elkészült szakdolgozatok közel 30%-a foglalkozott webhelyfejlesztéssel, -értékeléssel!
k sz n m sz ves figyelm ket
Köszönöm szíves figyelmüket!
 • Pálvölgyi Mihály
 • BDF Könyvtár- és Információtudományi Tanszék
 • 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4
 • Email: bruszno@bdtf.hu