Europos s jungos finansin parama verslo asociacijoms
Download
1 / 12

Europos Sąjungos finansinė parama verslo asociacijoms - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Europos Sąjungos finansinė parama verslo asociacijoms. Klaudijus Maniokas, VšĮ ESTEP direktorius. Vilnius, 2004/ 10 /2 1. Turinys. Verslo asociacija – kaip pareiškėjas INFOBALT inicijuojamas projektas EStep teikiamos paslaugos. Verslo asociacija – kaip pareiškėjas (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Europos Sąjungos finansinė parama verslo asociacijoms' - rafael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Europos s jungos finansin parama verslo asociacijoms

Europos Sąjungos finansinė parama verslo asociacijoms

Klaudijus Maniokas, VšĮ ESTEP direktorius

Vilnius, 2004/10/21


Turinys
Turinys

 • Verslo asociacija – kaip pareiškėjas

 • INFOBALT inicijuojamas projektas

 • EStep teikiamos paslaugos


Verslo asociacija – kaip pareiškėjas (1)

 • ITT įmonės ES SF naudą gali patirti kaip asociacijos (INFOBALT) narės – per bendrus asociacijos projektus sustiprinti savo konkurencingumą.

 • Verslo asociacijų projektai yra remtini pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD 3.2 priemonės “Verslo aplinkos gerinimas” veiklų grupes. Šiai priemonei 2004-2006 m. numatyta skirti 152,6 mln. Lt.

 • Paraiškos priimamos pagal tęstinę paraiškų priėmimo procedūrą iki 2006 m. rugsėjo 1 d.


Verslo asociacija – kaip pareiškėjas(2)

 • Paraiškos teikimo pagal BPD 3.2. priemonę pranašumai (lyginant su BPD 3.1. priemone):

 • didesnis paramos intensyvumas (iki 75 proc. tinkamų išlaidų);

 • mažiau apribojimų tinkamoms išlaidoms (tinkamomis laikomos išlaidos projekto personalui, leidybai);

 • tinkamomis kompensuoti laikomos su projektu susijusios išlaidos, patirtos nuo 2004 m. sausio 1 d.


Verslo asociacija kaip parei k jas 3
Verslo asociacija – kaip pareiškėjas (3)

 • Verslo asociacijų projektai yra remtini pagal 4 veiklų grupes:

 • SVV paramos sistema (paslaugų verslui plėtra, tyrimai, informacinės, viešinimo ir rinkodaros kampanijos, verslo infrastruktūros plėtojimas, techninių dokumentų rengimas). Mažiausias leistinas paramos dydis – 30 000 Lt, didžiausias – 2 000 000 Lt.

 • Asocijuotos verslo struktūros, įskaitant klasterizacijos veiklą (informacinių sistemų ir duomenų bazių plėtra, privačiojo ir viešojo sektorių bendradarbiavimo skatinimas, verslo parodų organizavimas, konkurencingumo stebėsena, įvairios studijos ir tyrimai). Mažiausias leistinas paramos dydis – 20 000 Lt, didžiausias – 1 000 000 Lt.

 • Aplinkosauginių priemonių versle skatinimas (antrinių žaliavų perdirbimo plėtra, sąnaudų mažinimas, atitinkamų programų rengimas ir įgyvendinimas, techninių dokumentų rengimas). Mažiausias leistinas paramos dydis – 50 000 Lt, didžiausias – 500 000 Lt.

 • Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio gerinimas (Lietuvoje sukurtų produktų bei teikiamų paslaugų įvaizdžio kūrimas ir gerinimas, užsienio investicijų, skatinančių internacionalizavimą, pritraukimas, techninių dokumentų rengimas). Mažiausias leistinas paramos dydis – 50 000 Lt, didžiausias – 1 500 000 Lt.


Infobalt inicijuojamas projektas 1
INFOBALT inicijuojamas projektas (1)

 • Asociacija “Infobalt” planuoja teikti paraišką ES struktūrinių fondų finansinei paramai gauti “Outsource2Lithuania” projekto antrajam etapui įgyvendinti.

 • Paraiška bus teikiama pagal BPD 3.2 priemonės “Lietuvos produktų ir paslaugų įvaizdžio gerinimas” veiklų grupę, nes projektu siekiama sukurti teigiamą Lietuvoje kuriamų ITT produktų bei teikiamų paslaugų įvaizdį tikslinėse eksporto rinkose.

 • Paraišką rengia VšĮ “Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai”.


Infobalt inicijuojamas projektas 2
INFOBALT inicijuojamas projektas (2)

 • Projekto uždaviniai:

 • Nustatyti Lietuvos ITT produktų eksporto tikslines rinkas;

 • Parengti Lietuvos ITT produktų įvaizdžio gerinimo strategiją ir veiksmų planą;

 • Skleisti informaciją apie Lietuvoje pagaminamus ITT produktus ir teikiamas paslaugas tikslinėse eksporto rinkose.

 • Projekto trukmė – 2 metai (planuojama pradžia: 2005 m. sausis).

 • Projekto preliminari vertė – apie 1,2 mln. Lt (planuojama ES parama: 900 000 Lt).


Infobalt inicijuojamas projektas 3
INFOBALT inicijuojamas projektas (3)

 • Planuojamos projekto veiklos:

 • Parengti Lietuvos ITT produktų ir paslaugų eksporto galimybių studiją;

 • Parengti Lietuvos ITT produktų įvaizdžio kūrimo strategiją;

 • Parengti Lietuvos ITT produktų eksporto skatinimo veiksmų planą;

 • Įgyvendinti Lietuvos ITT produktų eksporto skatinimo veiksmų planą:

  - surengti 15 seminarų ITT įmonėms,

  - surengti 2 kasmetines “Informacinės visuomenės” konferencijas,

  - parengti 2 kasmetinius “Lietuvos IT sprendimų” maketus ir išleisti juos 5000 tiražu lietuvių ir anglų kalbomis.


Infobalt inicijuojamas projektas 4
INFOBALT inicijuojamas projektas (4)

 • Planuojamos projekto pasekmės:

 • Lietuvos ITT įmonių eksporto išplėtimas į tikslines rinkas;

 • Lietuvos ITT sektoriaus įmonių rinkodaros priemonių užsienyje sustiprėjimas;

 • Lietuvos ITT produktų konkurencingumo sustiprėjimas ES rinkoje;

 • Lietuvos ITT sektoriaus produktų gamybos ir pardavimų padidėjimas nuo 7.5 iki 12 proc. Lietuvos BVP 2010 m.


Apie estep
Apie EStep

 • EStep yra viešoji įstaiga, susikūrusi VšĮ “Socialinės informacijos centro” (SIC) pagrindu.

 • Nuo 2003 m. VšĮ SIC siekia aktyviai prisidėti prie Europos projektų įgyvendinimo Lietuvoje, įskaitant ES struktūrinių fondų panaudojimą.

 • EStep steigėjai:

  • advokatų kontora Bernotas ir Dominas Glimstedt

  • investicinės bankininkystės įmonė Prime Investment

  • rinkos tyrimų bendrovė TNS-Gallup


Estep veiklos sritys
EStep veiklos sritys:

 • informacijos apie Lietuvos narystės Europos Sąjungoje galimybes ir pasekmes bei Europos Sąjungos reguliavimo režimo pasikeitimus teikimas;

 • konsultavimas klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos struktūrine parama;

 • paraiškų, galimybių studijų ir verslo planų, susijusių su Europos Sąjungos struktūrine parama bei Europos Sąjungos reguliavimo režimu, rengimas;

 • ES remiamų projektų išankstinis (ex-ante), tarpinis ir galutinis (ex-post) vertinimas.


Vie oji staiga europos socialiniai teisiniai ir ekonominiai projektai
Viešoji įstaiga Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai

Jogailos g. 4, 01116 Vilnius

Tel: +370 5 2690 700

Fax: +370 5 2690 701

www.estep.lt

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ DĖMĖSĮ!


ad