katedra porodn asistence n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE. Ústav zdravotnických studií v Mostě Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. TRANSFORMACE ZDRAVOTNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE' - rafael-day


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
katedra porodn asistence

KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE

Ústav zdravotnických studií v Mostě

Univerzita J.E. Purkyně

v Ústí nad Labem

transformace zdravotnick ho vzd l v n
TRANSFORMACE ZDRAVOTNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • Vzhledem k měnící se roli sester a porodních asistentek a stoupajícím nárokům na jejich kompetence dochází ke změnám v systému vzdělávání, při němž sestra/PA získává kvalifikaci (oprávnění k výkonu povolání).
 • Transformace se dotkla i středoškolské úrovně vzdělávání (obor všeobecná sestra nahrazen oborem zdravotnický asistent, který není oprávněn k samostatnému výkonu profese).
 • V současné době je možné získat oprávnění k výkonu povolání sestry/PA na jediné možné úrovni – vysokoškolským studiem (poznámka: pro všeobecné sestry je prozatímní výjimkou v ČR možnost získat kvalifikaci absolvování VOŠZ).

Katedra porodní asistence v Mostě

regulovan profese eu
REGULOVANÉ PROFESE EU
 • Některé náročné profese mohou být vykonávány pouze osobami, které odpovídají přísným kritériím, které jsou vymezené zákonnými a podzákonnými normami
 • Tyto profese se označuji jako REGULOVANÉ
 • Ve zdravotnictví mezi ně patří sestra, porodní asistentka, lékař, stomatolog, lékárník

Katedra porodní asistence v Mostě

regulace spo v
Regulace spočívá:
 • v oprávnění k výkonu povolání (zákon určuje, jak musí být osoba k povolání vzdělána)
 • v celoživotní vzdělávání (jak je udržována během profesního života odbornost)
 • v odborné náplni práce (vymezení kompetencí)

Podmínkou pro výkon povolání sestry a PA je získání registrace. Registrace je systém permanentní kontroly celoživotního odborného růstu. V ČR existuje systém centrální registrace od r.2000.

Kvalifikační příprava a flexibilita na (evropském) trhu práce - umožňuje i tzv.euro-registraci a získání licence k výkonu povolání v rámci EU.

Katedra porodní asistence v Mostě

legislativn pravy zdravotnick ho kolstv
Legislativní úpravy zdravotnického školství
 • hlavními východisky pro sestavování studijních plánů pro vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek na vysokoškolské úrovni jsou tzv. rámcová kompetenční kritéria, stanovená směrnicemi a dokumenty Evropské komise
 • z těchto kritérií vychází i naše legislativa

zákon č. 96/2004 Sb., který upravuje způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických profesí

Katedra porodní asistence v Mostě

kl ov kompetence porodn asistentky
Klíčové kompetence porodní asistentky
 • poskytuje správné informace v oblasti plánovaného rodičovství
 • diagnostikuje těhotenství, sleduje normální těhotenství, provádí nezbytná vyšetření
 • vede kurzy psychoprofylaktické přípravy rodičů k porodu
 • vede spontánní porody
 • vyšetří a ošetří novorozence

Katedra porodní asistence v Mostě

slide7
pečuje o rodičku, sleduje ji v průběhu šestinedělí
 • vede matku ke správným technikám kojení a k efektivní péči o novorozence
 • asistuje lékaři při nepravidelnostech gynekologického původu a psychicky podporuje ženu
 • uplatňuje léčbu předepsanou lékařem

Katedra porodní asistence v Mostě

oblasti p sobnosti porodn asistentky
Oblasti působnosti porodní asistentky
 • Ordinace lékaře – gynekologa a porodníka
 • Privátní ordinace porodní asistentky
 • Kurzy přípravy k rodičovství, mateřství a k porodu
 • Návštěvní služba v domácnosti
 • Porodní domy – přirozený porod a poporodní péče
 • Státní zdravotnická zařízení

– gynekologicko-porodnická oddělení

a specializované ambulance

Katedra porodní asistence v Mostě

katedra porodn asistence1
KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE
 • Katedra porodní asistence (KPA) v Mostě vznikla jako detašované pracoviště Ústavu zdravotnických studií při Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.
 • KPA sídlí v budově Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické J.E. Purkyně v Mostě, v jejíchž prostorách se také uskutečňuje výuka studentek.
 • KPA svou činnost zahájila otevřením prvního ročníku v akademickém roce 2004/2005.
 • Zájem o studium oboru PA má vzrůstající tendenci.

Katedra porodní asistence v Mostě

region ln p slu nost student
Regionální příslušnost studentů:
 • v současné době je celkový počet studentů 99
 • z celkového počtu:
 • 88% z Ústeckého regionu
 • 12% z ostatních regionů v ČR

Katedra PA JE JEDINOU MOŽNOSTÍ ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE PORODNÍ ASISTENTKY V ÚSTECKÉM REGIONU.

Katedra porodní asistence v Mostě

studijn obory na kpa
STUDIJNÍ OBORY na KPA
 • BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
 • B 5341 OŠETŘOVATELSTVÍ

Studijní obory:

 • 53 41 R PORODNÍ ASISTENTKA
 • 53 41 R009 VŠEOBECNÁ SESTRA (probíhá akreditační řízení k akademickému roku 2007/2008)

Katedra porodní asistence v Mostě

c le studijn ho programu pa
Cíle studijního programu PA

Program umožňuje získat vzdělání a profesní kvalifikaci:

 • k výkonu zdravotnickéhopovolání,
 • k poskytování přímé péče o individuální potřeby jednotlivců, rodin a ( s respektem základních principů evropské strategie WHO pro vzdělávání sester a porodníchasistentek)
 • k plnění základních funkcí ve společnosti: autonomní, kooperativní, rozvoj výzkumu a podpora vývoje v oblasti ošetřovatelství, plánování, koordinace a řízení ošetřovatelské péče a služeb
 • k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace (primární, sekundární, terciární).

Katedra porodní asistence v Mostě

harmonogram studia pa
Harmonogram studia PA:
 • Prezenční forma studia
 • Délka studia: 3 roky
 • Celkový počet kontaktních i nekontaktních hodin: 4681
 • Podíl odborné praxe: 2320 hodin
 • Studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou (SZZ zahrnuje obhajobu bakalářské práce, zkoušku z Ošetřovatelství, Ošetřovatelství v gynekologii a Ošetřovatelství v porodnictví)

Katedra porodní asistence v Mostě

fotky z v uky
Fotky z výuky

Katedra porodní asistence v Mostě

odborn praxe
ODBORNÁ PRAXE
 • garant studia:Ústav péče o matku a dítě v Praze-Podolí
 • stěžejní pracoviště v regionu pro odbornou praxi:Nemocnice Most, p.o. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem p.o. Nemocnice Teplice, p.o.
 • 77% studentů absolvuje praxi v Ústeckém regionu
 • 23% studentů v ostatních regionech ČR (zejména v Praze, Karlových Varech)

Katedra porodní asistence v Mostě

aktivity student na kpa
Aktivity studentů na KPA:
 • organizace studentské konference ke Dni porodní asistence
 • organizace kurzů psychoprofylaktické přípravy nastávajících rodičů k porodu
 • tvorba seminárních přednášek z oboru a jejich prezentace
 • prezentace katedry na Týdnu vysokých škol na Mostecku

Katedra porodní asistence v Mostě

zahrani n st e student kpa
Zahraniční stáže studentů KPA
 • v rámci programu Sokrates/Erasmus proběhne v akademickém roce 2006/2007 na Slovensku
 • 4 studentky získaly stipendium pro 6 měsíční zahraniční studijní pobyt v SR v Prešově
 • zahraniční pobyt je započítáván do doby studia v ČR
 • další možné studijní pobyty ve SR - Trnava, Nitra

Katedra porodní asistence v Mostě

mo nost ubytov n pro studenty katedry pa
Možnost ubytování pro studenty katedry PA
 • Studenti mohou využít možnosti ubytování na Domově mládeže Střední školy technické Most – Velebudice (ubytovací komplex)
 • Režim odpovídá kolejnímu ubytování včetně ceny
 • Ubytování na pokojích pro 2-3 studenty s vlastním sociálním zařízením
 • Web: http://www.sstmost.cz

Katedra porodní asistence v Mostě

ubytov n
Ubytování …

Katedra porodní asistence v Mostě

slide25
foto

Těšíme se na vás….

kpa.uzs.ujep@seznam.cz

Katedra porodní asistence v Mostě