brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek PowerPoint Presentation
Download Presentation
BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek. De Wever Christophe. BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek' - rafael-craft


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek1

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • Ondanks alle veiligheidsmaatregelen en voorzorgen die in de kantoren en lokalen worden getroffen bestaat er een risico voor een ongeval, hoe gering ook.
 • Dit plan bevat een reeks maatregelen en procedures die getroffen en gevolgd moeten worden om ter plaatse efficiënt het hoofd te kunnen bieden aan bepaalde gebeurtenissen zoals een ernstig ongeval, brand, bommelding of oproer.
 • Een dergelijk plan is nooit volledig, noch volmaakt. Bepaalde hoofdstukken dienen geregeld te worden bijgewerkt. Deze bijwerking dient door de preventieadviseur samen met de betrokken diensthoofden te worden geanalyseerd.

Inhoud van het plan

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek2

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • het drukken van een brandmelder in het gebouw
 • een activatie van een rookmelder.
 • De controle op de waarschuwing dient door de baliemedewerker ofpermanentie te worden uitgevoerd.
 • Het is deze dienst die volgens de omvang van de brand of de ernst van het incident beslist over het gebruik van de sirenen voor algemene evacuatie.
 • Elk begin van brand opgemerkt door het personeel moet gemeld worden aan de dienstverantwoordelijke, baliemedewerker of permanentie die de onmiddellijk de brandweer verwittigd en eventueel tot evacuatie beveelt.

Middelen te gebruiken door het personeel en bezoekers om te waarschuwen

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek3

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

Aanhoudende toon met sirenen

=ALGEMEEN ALARM

 evacuatie van het personeel

 oproep Brandweer, oproep 112

 het gebouw wordt ontruimd:

het personeel begeeft zich naar het vooraf afgesproken verzamelplaats(aan Werfkapel).

Indien eerste verzamelplaats niet kan gebruikt worden, is de tweede verzamelplaats aan de Oude Vismarkt.

Middelen om het personeel en de bezoekers

te waarschuwen

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek4

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • Bel het nummer: - balie bib: 2865- balie cc De Werf: 2811 of 2819 of 2833 (permanentie) - buiten kantooruren: bel 112
  • Geef uw naam op, de plaats, het soort en de omvang van de brand.
  • Geef op of er gewonden zijn.
 • Indien u daartoe in de mogelijkheid verkeert:
  • Waarschuw uw dienstverantwoordelijke en de dichtstbijzijnde leden van de eerste-interventieploeg.
  • Sluit vensters en deuren om de brand in de mate van het mogelijke te beperken.
  • Ontruim het gebouw.
 • Normaal zal het brandalarmsysteem in werking worden gesteld en wordt de ganse procedure opgestart.

Indien u rook of vuur vaststelt

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek5

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • Evacuatie:
 • Stop alle activiteiten, zet de machines af en sluit vensters en deuren.
 • Blijf kalm.
 • Volg de richtlijnen van diegene die verantwoordelijk is voor de evacuatie. (een aantal fluovestjes en oplaadbare zaklampen zijn ter beschikking)
 • Verlaat uw werklokaal en let erop de deur achter u dicht te trekken.
 • Controleer uw aangeduide zones.
 • Maak geen gebruik van de liften.
 • Maak geen ommetje langs de vestiaires.
 • Neem uw bezoekers mee.
 • Begeef u naar het verzamelpunt

Bij evacuatie van het gebouw

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek6

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • Op het verzamelpunt :
 • Verleen vrije doorgang aan de wagens van de hulpdiensten.
 • Deel alle nuttige informatie mee aan de balie, permanentie en verantwoordelijken van de diverse diensten
 • Volg richtlijnen op.
 • Begeef u in geen geval zonder toelating opnieuw naar uw werkplek.

Bij evacuatie van het gebouw

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek7

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • In alle gevallen:
 • De leiding van een evacuatie wordt waargenomen door de hoogste hiërarchische chef op dat moment, die onmiddellijk in kennis gesteld wordt van het gebeuren.
 • Zorg ervoor dat de toegangen naar het gebouw vrij blijven.
 • Wees attent op ongebruikelijk voorwerpen.

Richtlijnen voor het baliepersoneel en permanentie

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek8

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • In geval van brand:
 • Leg de bezoekers uit dat zich een noodtoestand voordoet en laat niemand meer toe tot het gebouw.
 • De hulpdiensten worden verwittigd voordat het evacuatiealarm wordt gegeven.
 • Blijf op post, behalve indien er gevaar dreigt.
 • Stuur deze hulp snel naar de plaats waar zij wordt verwacht.

Richtlijnen voor het baliepersoneel en permanentie

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek9

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • Bij ontvangst van een bommelding:
 • Voorafgaande richtlijnen:
  • Blijf kalm en hoffelijk.
  • Luister aandachtig.
  • Onderbreek uw gesprekspartner niet.
  • Houd hem zo lang mogelijk aan de lijn

Richtlijnen voor het baliepersoneel en permanentie

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek10

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • Stel de volgende vragen:
  • Precieze aard en beschrijving van het gevaar waarmee men wordt bedreigd (bom, ontvoering, ...)
  • Wanneer zal de bedreiging ten uitvoer worden gebracht (tijdstip van de explosie, tijdstip van de ontvoering, ...)
  • Plaats waar dit zal gebeuren (plaats waar de bom zich bevindt enz.)
  • Redenen voor deze bedreiging.
 • Waarschuw onmiddellijk de hulpdiensten brandweer (112) of politie (112).
 • Ingeval wordt beslist om het gebouw te ontruimen, dient er algemeen alarm worden gegeven.

Richtlijnen voor het baliepersoneel en permanentie

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek11

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • In geval van aanval en of oproer:
 • Waarschuw het kabinet stadssecretaris053 73 20 55
 • Waarschuw de Politie 112 of 053 73 27 27

Richtlijnen voor het baliepersoneel en permanentie

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek12

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • Ingeval een S.O.S.-oproep wordt ontvangen :
 • Neem deze oproep in alle gevallen onmiddellijk aan.
 • Vraag naar en noteer:
  • de naam van de oproeper en zijn toestelnummer;
  • de aard van het probleem (ongeval, brand, ...);
  • het gebouw en de verdieping;
  • deel aan de oproeper mee dat u de passende maatregelen zult treffen.

Richtlijnen voor het baliepersoneel en permanentie

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek13

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • Uw ontruimingsopdrachten zijn :
 • Ga na of de normale evacuatieweg vrij is en laat via die weg het personeel en publiek evacueren uit de zone waarvoor u verantwoordelijk bent.
 • zoniet:
 • leidt u het personeel naar een andere uitweg die vrij is gebleven (b.v. een andere noodtrap, brandladder, ...).
 • De ontruiming van het gebouw moet snel gebeuren: het personeel mag geen ommetje maken langs de vestiaires, ...

Richtlijnen voor de personeelsleden die instaan voor de ontruiming van het gebouw en bezoekers

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek14

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • Uw ontruimingsopdrachten zijn :
 • Het personeel moet zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid t.o.v. het publiek, dat niet met het gebouw vertrouwd is.
 • Het is dus van belang dat het personeel het publiek mee naar buiten begeleidt.
 • De houding t.o.v. het publiek moet vastberaden en gebiedend zijn.
 • U moet steeds kalm blijven en kordaat, voor uzelf en de anderen.

Richtlijnen voor de personeelsleden die instaan voor de ontruiming van het gebouw en bezoekers

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek15

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • Uw ontruimingsopdrachten zijn :
 • De verantwoordelijken van de verschillende diensten of hun vervangers controleren de hen toegewezen lokalen en wc’s teneinde:
 • u ervan te vergewissen dat er zich niemand meer in bevindt,
 • deuren en vensters gesloten zijn
 • Neem geen nodeloze risico's indien de vuurhaard vlakbij is
 • Herinner het personeel en publiek eraan waar zich het verzamelpunt bevindt (Werfkapel Molenstraat).

Richtlijnen voor de personeelsleden die instaan voor de ontruiming van het gebouw en bezoekers

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek16

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • Uw ontruimingsopdrachten zijn :
 • Wat te doen bij niet te ontlopen rook?
 • geen paniekbegeef je laag over de vloer onder het rookgordijn, naar de uitganghoe (liefst een natte) zakdoek voor de mondals de afstand tot de uitgang niet groot is, hou dan de adem in (of adem weinig) en stap flink door.

Richtlijnen voor de personeelsleden die instaan voor de ontruiming van het gebouw en bezoekers

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek17

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • Uw ontruimingsopdrachten zijn :
 • Na deze controle brengt u de algemeen verantwoordelijke op de hoogte van de toestand en begeeft u zich eveneens naar het verzamelpunt.
 • Controleer op de verzamelplaats de aanwezigheden.
 • Begeef u nooit opnieuw naar de plaats van het werk voordat het evacuatiealarm is opgegeven en u de toestemming van de algemeen verantwoordelijke krijgt of zijn afgevaardigde.

Richtlijnen voor de personeelsleden die instaan voor de ontruiming van het gebouw en bezoekers

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek18

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • 1. WAARSCHUWEN BEGIN VAN BRAND OF BRANDGEVAAR

Verwittig : Balie 053 73 28 11

Permanentie 053 73 28 33

Permanentie gsm 0478 88 85 56

Melding begin van brand of brandgevaar buiten de openingsuren of indien niet aanwezig

BEL DE BRANDWEER NR (0)112

Waar ben ik?

Cultuurcentrum De Werf – Bibliotheek

Molenstraat 51, 9300 Aalst

Wat te doen bij brand?

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek19

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • 2. ALARM EN EVACUATIE
 • Druk de alarmknop Sirene in werking
 • Bij het horen van het signaal  evacueer via de aangeduide vluchtwegen
 • Richting uitgang
 • Plaats uitgang
 • Richting nooduitgang
 • Plaats nooduitgang

Wat te doen bij brand?

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek20

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

 • 3. BLUSSEN
 • Onderneem, indien mogelijk, één bluspoging

Snelblusser

Haspel

4. RAMEN EN DEUREN sluiten bij verlaten van het lokaal

 • 5. VERZAMELPLAATS : Werfkapel (richting dender)

Wat te doen bij brand?

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek21

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

Naderen en blussen

Interventie in de praktijk

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek22

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

Brandhaspel

Interventie in de praktijk

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek23

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

Poederblusser

Interventie in de praktijk

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek24

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

CO² Blusser

Interventie in de praktijk

brandpreventie intern noodplan cultuurcentrum de werf bibliotheek25

BRANDPREVENTIEINTERN NOODPLANCultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

Bedankt voor een veilige samenwerking