intern analyse l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INTERN ANALYSE PowerPoint Presentation
Download Presentation
INTERN ANALYSE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

INTERN ANALYSE - PowerPoint PPT Presentation


 • 518 Views
 • Uploaded on

INTERN ANALYSE. VERDIKJEDEANALYSE. Dagens program. Hva er verdiskapning? Hva er en verdikjede? Hvor i bedriften oppstår kostnader og verdi? Hva er drivere? Gjest: Gisle Bjørnstad, Jordan. Elementer i strategisk analyse. Bransje (konkurransekrefter). Aktiviteter (verdiskapning).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INTERN ANALYSE' - Jimmy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
intern analyse

INTERN ANALYSE

VERDIKJEDEANALYSE

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

dagens program
Dagens program
 • Hva er verdiskapning?
 • Hva er en verdikjede?
 • Hvor i bedriften oppstår kostnader og verdi? Hva er drivere?
 • Gjest: Gisle Bjørnstad, Jordan

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

slide3

Elementer i strategisk analyse

Bransje (konkurransekrefter)

Aktiviteter

(verdiskapning)

Ressurser (kompetanser)

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

slide4

INTERNANALYSE

O

S

W

T

VERDI-

KONFIGURASJON

VRIO

Strategiske ressurser

Sentrale aktiviteter - Hvor/hvordan skapes verdi

Hva er sentrale drivere?

KJERNEKOMPETANSE

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

tre m ter skape verdi p
Tre måter å skape verdi på
 • Verdikjede: Lage produkter
  • Kjedet teknologi
 • Verdiverksted: Løse problemer
  • Intensiv teknologi
 • Verdinettverk: Koble kunder
  • Formidlingsteknologi

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

verdikjede
Verdikjede

STØTTE AKTIVITETER

PRIMÆR AKTIVITETER

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

identifisering av aktiviteter
Identifisering av aktiviteter
 • Hva er en aktivitet?
  • Set of production functions (Porter, 1985)
 • I verdikjeden grupperes sammen aktiviteter som er teknologisk/strategisk like
 • Type og antall aktiviteter varierer mellom bedrifter

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

prim raktiviteter
Primæraktiviteter
 • Inngående logistikk
 • Operasjon
 • Utgående logistikk
 • Markedsføring og salg
 • Service

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

sekund raktiviteter
Sekundæraktiviteter
 • Ledelse, organisasjon og styring
 • Menneskelig ressursutvikling
 • Teknologiutvikling
 • Innkjøp

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

analyse av de enkelte aktiviteter
Analyse av de enkelte aktiviteter
 • Fordeling av verdi/kostnader
 • Hva påvirker disse kostnadene/verdiene?/ Hva er en driver?
  • Structural factors that influence cost/value (Porter, 1985)
 • Hvor godt gjør vi denne aktiviteten sammenlignet med andre - Benchmarking
  • - Er Benchmarking alltid fornuftig?

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

kostnads unikhets drivere
Kostnads- unikhets drivere
 • Stordriftsfordeler
 • Synergi
 • Læring
 • Kapasitetsutnyttelse
 • Timing
 • Lokalisering
 • Ledelse og institusjonelle faktorer
 • Policy valg
 • Koblinger

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

analyse av sammenhengen mellom aktiviteter
Analyse av sammenhengen mellom aktiviteter
 • Konsistens
 • Gjensidig støttende/ Optimering
 • -----> Optimum for hver aktivitet trenger ikke være optimum for bedriften

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

grensesnittet mellom egne aktiviteter og andre akt rers aktiviteter
Grensesnittet mellom egne aktiviteter og andre aktørers aktiviteter
 • Vertikale koblinger
  • Mot leverandører/distributører
 • Horisontale koblinger
  • Mot konkurrenter/andre bedrifter
  • En verdikjedeanalyse må også inkludere hele verdiskapningsprosessen

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

hva gj r bedriften spesielt bra
Hva gjør bedriften spesielt bra?
 • Henger tett sammen med ressurser og hvordan disse er organisert i og mellom aktivitetene
 • Ofte sammenheng mellom aktiviteter som er spesielt verdsatte av kunden og et sett av kompetanse/kultur/rutiner/relasjoner som er strategiske (VRIO)
 • Kjernekompetanse: Kollektiv læring i organisasjonen… Denne er ofte integrert i sentrale verdiaktiviteter

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

input til strategivalg
Input til strategivalg
 • Hvilke aktiviteter gjør bedriften spesielt bra? Hvorfor?
 • Hvilke aktiviteter kan overtas av andre?
 • Hvor i verdikjeden kan vi sette inn tiltak for å
  • senke kostnader/øke verdi
  • forbedre interne koblinger
  • forbedre koblinger til eksterne aktører
  • ---> Hvordan kan vi gjøre dette?

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI

oppsummering
Oppsummering
 • Verdikjeden er hensiktsmessig når bedriften er en produksjonsbedrift
 • Skal gi oversikt over aktiviteter og prosesser mellom disse i bedriften og mot eksterne aktører
 • Skal gi rom for å diskutere alternative handlinger i forhold til ulike strategivalg
 • Analyse av enkeltaktiviteter, kobling mellom aktiviteter, kobling mellom kjeder

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI