raha rahapolitiikka l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Raha & rahapolitiikka: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Raha & rahapolitiikka:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Raha & rahapolitiikka: - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Raha & rahapolitiikka:. Rahan tehtävät taloudessa: 1) Arvon mitta 2) Arvon säilyttäjä 3) Vaihdon väline Tärkein toteuttaja käytännössä keskuspankki Ennen Suomen Pankki, nyt Euroopan Keskuspankki EKP Myös valtiovarainministeriö osallistuu RaPo:n toteutukseen (esim. viite- ja viivästyskorot)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Raha & rahapolitiikka:' - radwan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
raha rahapolitiikka
Raha & rahapolitiikka:
 • Rahan tehtävät taloudessa:
 • 1) Arvon mitta
 • 2) Arvon säilyttäjä
 • 3) Vaihdon väline
 • Tärkein toteuttaja käytännössä keskuspankki
 • Ennen Suomen Pankki, nyt Euroopan Keskuspankki EKP
 • Myös valtiovarainministeriö osallistuu RaPo:n toteutukseen (esim. viite- ja viivästyskorot)
 • Tehtävät:
 • Korkotason säätely
 • Valuuttavarannon ylläpito
 • Käteisen rahan levitys
 • Lainat liikepankeille
 • Valuuttakurssin tukeminen (kun tarpeen)
mik kaikki on rahaa
Mikä kaikki on ”rahaa”?
 • Taloustieteen määritelmiä:

M1 = Suppea raha

= Setelit + kolikot + käteistalletukset

M2 = Lavea raha

= M1 + määräaikaistalletukset

M3 = M1+ M2 + Pankkien liikkeelle laskemat lyhytaikaiset arvopaperit

HUOM!

- Käteistalletukset sisältävät sähköisen rahan, kuten sirukorttien rahat yms.

- Määräaikaistalletus = Voi nostaa vain sovitun määräajan jälkeen

 • M3:ssa tarkoitetaan ilmeisesti pankkien velkakirjoja
erilaisia rahaj rjestelmi
Erilaisia rahajärjestelmiä:
 • Jalometallikanta - Yleensä kultakanta
 • Keskuspankki varaa itselleen kultaa liikkeellä olevaa käteistä rahaa vastaavan määrän
 • Tarvittaessa rahan voisi siis vaihtaa jalometalliin
 • 1) Rahan arvo vakaa, luottamus rahan arvoon vakaa
 • 2) Valuuttakurssien stabiilius
 • Kultakannasta luovuttiin Suomessa 1931, ja muuallakin toisen maailmansodan jälkeen.
 • Nykyisin kuitenkin n. 60% maailman kullasta on vielä keskuspankkien holveissa.
 • Suomen pankin holveissa oli vuosituhannen taitteessa n. 60 tonnia kultaa!
suomen rahaj rjestelm n lyhyt historia
Suomen rahajärjestelmän lyhyt historia:
 • Ennen kultakantaa (1800-luvun lopulla) markka sidottu hopearuplaan.
 • Markka luotiin ¼ ruplan arvoiseksi, koska ruplan katsottiin olevan liian suuri yksikkö Suomen rahataloudessa
 • Suomen markka oli epävakaa toisen maailmansodan jälkeen => Runsaasti suuriakin devalvaatioita
 • 1991 markka sidottiin ecuun, päästettiin seuraavana vuonna kellumaan. Kelluva markka vuoteen 1996, jolloin liityttiin ERM:iin
2 bretton woodsin j rjestelm
2) Bretton Woodsin järjestelmä
 • 1944 luotu länsimaiden valuuttasysteemi
 • Sota oli köyhdyttänyt kultavarantoja maailmalla. Maailman rahajärjestelmällä (kultakanta) ongelmia
 • Ratkaisu: Dollari sidottiin kultaan, muut valuutat dollariin
 • Käytössä v. 1971 asti, jolloin liikkeellä olevien dollarien määrä oli jo niin suuri, ettei USA:n keskuspankki enää kyennyt takaamaan vaihtoa kultaan
 • Myös lähi-idän maiden öljydollarit v. 1973 jälkeen horjuttivat systeemiä
 • => Ratkaisuna ns. kelluvat valuutat (arvo vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan maailman valuuttamarkkinoilla)
 • Sijoittajien luottamus kansantalouden kehitykseen ratkaisee valuuttakurssikehityksen. Jos jonkin maan talouden uskotaan kehittyvän suotuisasti, valuuttakurssi nousee
 • Keskuspankin tukiostot ja talletuskorko voivat myös nostaa kurssia
3 ems ja valuuttakori
3) EMS ja valuuttakori
 • Euroopassa luotiin 1979 järjestelmä, EMS (European Monetary System)
 • Uusi systeemi tarpeen Euroopan yhdentymisen kiihtyessä ja Bretton Woodsin systeemin romahdettua
 • Toteutus: kunkin EU-maan valuutoille laskettiin painoarvo (perusteena lähinnä kansantalouden koko)
 • Näin saatiin indeksinä toimiva laskennallinen valuutta ecu, johon kukin valuutta sidottiin
 • Jäsenvaluutat saivat vaihdella tietyissä puitteissa (teoriassa +/- 15%)
slide7
EMU
 • EMU, eli European Monetary Union
 • 12 jäsenmaan talous- ja rahajärjestelmä
 • kansallisten keskuspankkien valta Euroopan keskuspankille (EKP)
 • Ns. Emu - kriteerit:
 • 3% katto budjettivajeelle
 • 60% katto julkisen talouden velalle (% BKT:sta)
 • Valuuttojen kurssit lukittiin 1999, ja vuoden 2002 käyttöön Euro.
 • Kansallinen valuutta Euro Vaihtokurssina on vuonna 1999 lukittu taso
 • => 1 Euro = n. 5.94573 mk.
emun edut ja haitat
EMUn edut ja haitat:

+ Valuuttakurssiriskit euroalueella pois

+ Valuutanvaihtokustannukset pois

+ Hinta- ja palkkavertailu helpompaa

+ Aiempaa vakaampi valuutta

+ Korkotaso ollut alhaisempi

 • Päätösvaltaa EKP:lle
 • Suomen painoarvo/vaikutusvalta vähäinen

* Kansallisen valuutan devalvaatiomahdollisuus pois ( + vai - ???)

rahapolitiikka
Rahapolitiikka:
 • Valtiovallan ja/tai keskuspankin harjoittamaa
 • Tärkeimmät instrumentit:
 • Korkotaso
 • Liikkeellä olevan rahan määrä
 • lisäksi valuuttakurssin säätely (jos mahdollista) = Valuuttakurssipolitiikka
korkotason vaikutus
Korkotason vaikutus:
 • Keskuspankki voi nostaa korkotasoa, jolloin:
 • Lainanotto vähenee, säästäminen lisääntyy => Kulutus alenee
 • Kätevä työkalu inflaatioon ja ”ylikuumenneeseen” taloustilanteeseen
 • Koron lasku aiheuttaa päinvastaisen vaikutuksen ja piristää taloutta
 • Korkoon voidaan vaikuttaa ohjauskoron (repokoron) nostolla tai rakenteellisilla markkinaoperaatioilla (arvopaperikaupat)
t rkeimm t korot
Tärkeimmät korot:
 • Euribor : EKP:n viitekorko, joka on keskiarvo n.60 eurooppalaisen pankin korkonoteerauksesta (= millä korolla ne haluavat lainaa)
 • 1-12 kk. sekä 1 viikon noteeraukset (miksi 12 kk on korkeampi kuin esim. 1 kk ???)
 • EKP määrittelee ohjauskorot:
 • Perusrahoitusoperaatioiden korko (kiinteä ja vaihtuva) (kutsutaan myös ns. Repo-koroksi), jolla se lainaa liikepankeille, ja liikepankit voivat ”huutaa” lainoja korolla joka on hieman suurempi kuin huutokauppakorko, riippuen lainojen kysynnästä)
 • Myös maksuvalmiusluoton korko ja talletuskorko
liikepankkien korot
Liikepankkien korot:
 • Jokaisella liikepankilla omat viitekorkonsa, jota ne käyttävät lainojen korkotason pohjana
 • Lainakorko = Viitekorko + korkomarginaali
 • Korkomarginaalin suuruus riippuu lainan määrästä ja luoton riskeistä
slide13
Muut:
 • Valtiovarainministeriö julkaisee puolivuosittain peruskoron, joka on keskiarvo edeltäneen kolmen kuukauden ajalta vallinneesta 12kk Euribor tasosta pyöristettynä 0,25% tarkkuudella
 • Käytetään pohjana viivästyskorolle (peruskorko + 7) %
 • EKP:n maksuvalmiusluotto on liikepankille annettava kallis, 1 vrk luotto niiden hetkellisten, maksuliikenteestä johtuvien rahatarpeiden kattamiseen. Sen korko, eli Eoniakorko lasketaan euromääräisillä rahamarkkinoilla toimivien suurten pankkien ilmoittamien vakuudettomien yön yli -talletusten korkojen painotettuna keskiarvona.
rahan m r instrumenttina
Rahan määrä instrumenttina:
 • Liikkeellä olevan rahan määrä:
 • Liian vähäinen rahan määrä haittaa taloutta. Sijoitettavaa rahaa vähemmän, korot pyrkivät nousemaan
 • Toisaalta nopea rahan määrän kasvu aiheuttaa inflaatiota, ellei tuotannon kasvu pysy samassa vauhdissa mukana