Download
calcul algebric n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CALCUL algebric PowerPoint Presentation
Download Presentation
CALCUL algebric

CALCUL algebric

198 Views Download Presentation
Download Presentation

CALCUL algebric

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CALCUL algebric

 2. SUMA / DIFERENŢA A DOI TERMENI ASEMENEA Ce este o sumă algebrică? Când doi termeni ai unei sume algebrice sunt asemenea? Ce înseamnă a aduna sau scădea doi termeni asemenea? 5x2 + 3x - 4x2 + 10 - 3x =?

 3. Sumă algebrică = sumă a mai multor monoame Cum definim o sumă algebrică ? Când spunem că doi termeni sunt asemenea ? 5x2 + 3x - 4x2 + 10 - 3x = ?

 4. Doi termeni sunt asemenea dacă au aceeaşi parte literală

 5. A aduna/ scădea doi termeni asemenea ( monoame ) înseamnă a aduna/ scădea coeficienţii obţinând un termen asemenea cu cei doi.

 6. 5x2+ 3x- 4x2 + 10 - 3x = x2+ 10

 7. PRODUSUL A DOUĂ MONOAME Ce înseamnă a înmulţi/împărţi doi termeni asemenea?

 8. Cum se înmulţesc / împart doi termeni asemenea ?

 9. PRODUSUL/CÂTUL DINTRE O SUMĂ ALGEBRICĂ ŞI UN MONOM Cum se efectuează produsul dintre un monom şi o sumă algebrică? Cum se efectuează câtul dintre o sumă algebrică şi un monom?

 10. Câtul dintre o sumă algebrică şi un monom se efectuează împărţind fiecare termen alsumei la monom cu respectarea regulii semnelor de la împărţire şi regulilor de calcul cu puteri, după care se adună noii termeni astfel obţinuţi.

 11. PRODUSUL A DOUĂ SUME ALGEBRICE Cum se efectuează produsul a două sume algebrice? (x-3)(2x+3) =

 12. Produsul a două sume algebrice se efectuează înmulţind fiecare termen al unei sume cu fiecare termen al celei de a doua sume, respectând regula semnelor şi regulile de calcul cu puteri, după care se adună noii termeni astfel obţinuţi. Cum se poate efectua produsul a două sume algebrice ? (x-3)(2x+3) = ?

 13. (x-3)(2x+3) = 2x2 – 6x + 3x – 9 = 2x2 – 3x - 9

 14. PUTEREA UNUI MONOM Ce înseamnă a calcula puterea unui monom?

 15. A calcula puterea unui monom înseamnă a ridica la putere fiecare factor al monomului cu respectarea regulilor de calcul cu puteri.