slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JAVNI POZIV PowerPoint Presentation
Download Presentation
JAVNI POZIV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

JAVNI POZIV - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PODUZETNIKA ZA PRIPREMU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ. Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta Zagreb, 06. svibnja 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

JAVNI POZIV


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA PODUZETNIKA ZA PRIPREMU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta

Zagreb, 06. svibnja 2013.

slide2

Pomoć u pripremi projektnih prijedloga koji će se prijavljivati za EU programe bespovratnih potpora (prvi natječaj vrijedan30 mil. EUR će se objaviti u drugoj polovini 2013. )

 • Stvaranje indikativne lista projekata(zalihe projekata, najmanje 10)
 • Potpora kroz IPA projekt SMEPASS (početak srpnja 2013.) besplatne savjetodavne usluge poduzetnicima (≈ 500.000 EUR) za pripremu projekata za daljnje financiranje

Svrha javnog poziva

Kome je javni poziv namijenjen ?

 • poduzetnicima = pravne i fizičke osobe definirane kao subjekti malog gospodarstva sukladno člancima 2. i 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

www.minpo.hr

slide3

Poduzetnici koji su prihvatljivi podnositelji projektne ideje

 • formalni preduvjeti za poduzetnika:
  • ima sjedište na području Republike Hrvatske,
  • pozitivno je poslovaou prethodnoj godini,
  • podmirio je obveze prema državi,
  • podmirio je obveze prema zaposlenicima,
  • nijekoristio IPARD program za iste namjene u svom,projektnom prijedlogu ili drugu vrste državne potpore,
  • registriran je po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 58/2007) u jednom od prihvatljivih sektora - industrija i usluge, turizam).
to sve priprema projektnog prijedloga mo e uklju ivati
Što sve priprema projektnog prijedloga može uključivati?

Najniža ukupna vrijednost prijavljenog projektnog prijedloga

 • 7,5 milijuna kuna
 • Pripremu i pregled studije izvodljivosti, analizu troškova i koristi
 • Pripremu/reviziju/ažuriranje tehničkog dijela projekta
 • Pripremu relevantne natječajne dokumentacije: tehničkih

specifikacija/troškovnika te dokumentacije za sekundarnu nabavu;

 • Izrada prijave (aplikacije) za projekt
slide5

Posebni ciljevi koje prijavljeni investicijski projekt treba ostvariti :

 • Poboljšanje učinkovitosti i produktivnosti MSP kroz investicije vezane za nove tehnologije u proizvodnim procesima i kroz uvođenje rezultata istraživanja i razvoja (R&D) u proizvodnju, što dovodi do povećanja razvojnog potencijala za nove i konkurentne proizvode;
 • Poboljšanje kvalitete turističkih proizvoda podizanjem učinkovitosti malih i srednjih poduzeća u sektoru turizma kroz poboljšanje strukture smještajnih kapaciteta i prateće komplementarne infrastrukture, čime se pridonosi kvaliteti turističke ponude, povećanju popunjenosti kroz cjelogodišnje poslovanje, a time i povećanju zaposlenosti;
 • Stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta.
slide6

Kakva ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu kroz ovaj tip projekta su prihvatljiva?

 • Proširenje postojeće proizvodnje, proširenje proizvodnog programa na nove proizvode ili temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće proizvodnje;
 • Kupnjanovih tehnologija i opreme (npr. proizvodne linije, strojevi, uređaji i sl.), s uvođenjem novih procesa ili metodologija proizvodnje i/ili uvođenjem rezultata istraživanja i razvoja (R&D) u proizvodnju koje će dovesti do poboljšanja u proizvodnji i / ili preradi te samim time i do kvalitetnijih proizvoda i više produktivnosti;
 • Uklanjanje ili sprečavanješteta fizičkom okolišu ili prirodnim resursima nastalih uslijed posljedica proizvodnog procesa, smanjenju opasnosti od takvih šteta ili aktivnosti koje će voditi do učinkovitijeg korištenja prirodnih resursa uključujući mjere uštede energije i korištenja obnovljivih izvora energije;
slide7

Kakva ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu kroz ovaj tip projekta su prihvatljiva?

 • Postizanje energetske učinkovitosti kroz aktivnosti koje omogućavaju smanjenje korištenja količine energije u proizvodnom ciklusu;
 • Izgradnja novih te osuvremenjivanjei unaprjeđenje kvalitete ugostiteljskih smještajnih objekata vrsta hotel i aparthotel kvalitete od tri i više zvjezdica, kao i vrsta hotel baština i pansion (standard i comfort), te i njihovih pripadajućih pomoćnih objekata namijenjenih pružanju usluga kao npr. sastanci, kongresi, konferencije i izložbe (MICE), slobodno vrijeme i rekreacija, sport i zdravlje (medicinske, spa, wellness usluge), u svrhu povećanja posjećenosti i konkurentnosti objekata
 • Ulaganje vezana za postizanje standardaZajednice u zaštiti okoliša;
slide8

Projekt je u skladu s relevantnim strategijama;

 • Projekt je u skladu s Operativnim programom za regionalnu konkurentnost;
 • Stvaranje novih i/ili očuvanje postojećih radnih mjesta;
 • Korisnik raspolaže ljudskim i materijalnim (i financijskim) resursima za provedbu projekta;
 • Sinergiju i održivost projekta;
 • Projekt ima studiju pred-izvodljivosti planirane investicije;
 • Prihvatljiv omjer uloženog i dobivenog za novac u smislu rezultata i koristi od investicije;
 • Dodana vrijednost u odnosu na prijašnje aktivnosti tvrtke.

Specifični kriteriji za odabir projekta

Opći kriteriji za odabir projekta

 • HORIZONTALNA PITANJA
  • Projekt koji se odvija na područjima koja zaostaju u razvoju;
  • Projekt može demonstrirati energetsku učinkovitost i/ili korištenje obnovljivih izvora energije;
  • Projekt je planiran sukladno načelima zaštite prirode i okoliša;
  • Projekt pozitivno utječe na razvoj jednakih mogućnosti.
  • DODATNO ĆE SE BODOVATI (AKO VEĆ POSTOJI):
  • Glavni projekt;
  • Važeća građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta;
  • Troškovnik;
  • Tehničke specifikacije;
  • Studije izvodljivosti i analize troškova i koristi.
slide9

Kriteriji za odabir projekta u slučajevima izgradnje/dogradnje:

 • prednost pri odabiru će imati projekti koji udovoljavaju sljedećim tehničkim uvjetima,odnosno koji su osigurali:
  • Ispravu kojom se dokazuje vlasništvo nad zemljištem/pravo građenja (kod izgradnje/dogradnje);
  • Idejni projekt;
  • Važeću lokacijsku dozvolu.
slide10

NAČIN PRIJAVE i ROK ZA PRIJAVU

 • Poziv za prijavu projektnih prijedloga otvoren do 30. lipnja 2013.
 • Dostava prijava u elektronskom obliku (on-line prijava)
 • Obrasci na web stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta: www.minpo.hr
 • Podnositelj zahtjeva može podnijeti više od jedne prijave!
 • Podnositelj zahtjeva mora za svaki projekt podnijeti zasebnu prijavu!