Download
derving n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Derving PowerPoint Presentation

Derving

190 Views Download Presentation
Download Presentation

Derving

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Derving Niveau 2 Kerntaak 3 Blz. 67

  2. Derving • Verlies van geld of goederen als gevolg van breuk, beschadiging of diefstal. Soorten: - Bekende derving - Criminele derving - Onbekende derving - Niet criminele derving

  3. Bekende /Onbekende • Bekende derving; - Hier kun je maatregelen op nemen - Je kunt er rekening mee houden - Je verwerkt het in de administratie - De voorraad in de administratie en de werkelijke voorraad zijn nu weer gelijk!

  4. Onbekende derving - Hierbij is niet te achterhalen hoe het verlies is ontstaan, ook niet achteraf. - Hoeveel onbekende er is dat weet je pas na inventarisatie. - De administratie moet nu ook weer aangepast worden

  5. (Niet) criminele derving • Niet criminele derving • Door: slordigheid, onnauwkeurigheid, onoplettendheid. Bijvoorbeeld kasverschil (teveel wisselgeld terug gegeven) • Criminele derving • Door: vandalisme, verduistering, diefstal • Door: personeel, klanten en derden!

  6. Derving bij de Kassa • Greep uit de kassa • Klassieke wisseltruc e Voorkomen door: • Begroeten • Voorzichtigheid • Prijzen controleren • Wegen van artikelen en controleren • Geld in de geldklem bij wisselgeld • Geld op echtheid controleren • Wisselgeld terug tellen in de hand klant • Laat je niet afleiden door college / andere klanten (vragen) • Geef klant kassabon mee.