Lezionet e lekures - PowerPoint PPT Presentation

lezionet e lekures n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lezionet e lekures PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lezionet e lekures

play fullscreen
1 / 37
Lezionet e lekures
295 Views
Download Presentation
quito
Download Presentation

Lezionet e lekures

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lezionet e lekures I Dermatologji

 2. LesionetBeninjeteLekuresoseprimare

 3. Macule Nukpalpohet Ne njevije me lekuren Shpesh me pak se 1cm Qukat,

 4. Freckles- Quka

 5. Nodule Dermatofibroma Karakteristikat E ngriturmbilekure Jane tenjetratshme Kane kufinjterrumbullaket Zakonisht 1-2cm

 6. Nodule

 7. Papule Karakteristikat Te ngritura Masatepalpueshme Me pak se 0.5 cm

 8. Pustula Karakteristikat Te ngritura Te mbushura me lengserozose pus Pshakne

 9. Pustula

 10. Vesicle Karakteristikat Te mbushura me likid Me tevogla se 0.5 cm Psh; diegiet, lia e dhenve , herpes virus

 11. Vesicle Poison Ivi Herpes Virus

 12. Lia e dhenve

 13. Plaque Plaque Karakteristikat Gruppapulash Lezione me temedha se 0.5 cm Psh; psoriasis, keratosis

 14. Plaque Psoriasis

 15. Wheal Karakteristikat Madhesiavarion Eritematike Kufinjteparregullt Permbajnelengje Pshpickimetngainsektet Hives

 16. Wheals Urtikaria Wheals

 17. Wheals

 18. LesionetSekondaretelekures I Dermatologji

 19. Atrophy Karakteristikat • Lekuraeshte e thate, e holle, duketsi e humbur. • Humbjetekolagjenit • Psh ; shihettektemoshuarit

 20. Atrophy

 21. Atrophy

 22. Crust Karakteristikat E thate Pus osegjak ne siperfaqengademtimii vesicle psh/; faza e fundit e lise se dhenve Impetigo

 23. Crust Impetigo

 24. Erosion Karakteristikat Shenjangaplagetemeparshme

 25. Fissure Karakteristikat Carjelineare e lekures Anet e mprehta Perhapet ne derme Psh; te carat ne anet e buzeve Kemba e atletit

 26. Fissura

 27. Scales Karakteristikat Lekure e thate, e vdekurqeshkeputetngalekura Mundtejeteethateose e yndyrshme Psh; Zbokthi Psoriasis

 28. Scar Karakteristikat Indlidhorqerezultonngasherimiinjevendi me pare tedemtuar Varion ne forme,ngjyre, madhesi Psh. Plaget operative , shenjat e akneve

 29. Scars

 30. Ulcerat • Demtimithelleilekures • Perhapet ne derme, epidermedhesubkutan • Varion ne madhesi

 31. Ulcerat

 32. Ulcer

 33. Ulcerat