introduction to programming in c n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introduction to Programming in C PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introduction to Programming in C

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Introduction to Programming in C - PowerPoint PPT Presentation

quincy
114 Views
Download Presentation

Introduction to Programming in C

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Introduction to Programming in C תרגול 1 31.10.2011 Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Alexander Churkin, Aviva Dayan

 2. יצירת קשר • אתר הקורס :http://www.cs.bgu.ac.il/~ipc121 • שעות קבלה של המתרגלים: • אביבה: יום ב' 10-12, בניין 37 חדר -113 • אלקס: • כתובות דואר אלקטרוני : • אביבה: avivaday@post.bgu.ac.il • אלקס: Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 3. ציון הקורס מורכב מ: 30% : עבודות תכנות (חובה). 70% :מבחן מסכם. Introduction to C - Fall 2010 - Amir Menczel

 4. סביבת פיתוח במהלך הקורס נשתמש בסביבת העבודה Visual Studio המותקנת במעבדות. נתמקד רק בסביבת הפיתוח של Visual C++. Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 5. מרכיביו של סביבת פיתוח עורך(Editor) משמש להכנת קבצי מקור של תכניות C . מהדר(Compiler) מתרגם את קבצי המקור שאתם כותבים בשפת C לשפת המכונה. כתוצאה מההידור נוצר קובץ .obj מקשר(Linker) מחבר את תכנית המקור (או כמה קבצי מקור) עם פונקציות מהספריות הסטנדרטיות לקובץ אחד. לקובץ הנוצר יש סיומת .exe והוא תכנית לביצוע. תהליך ההידור ולאחריו קישור נקרא "בניה" ("Build") מנפה(Debugger)כלי עזר לגילוי מיקומן של טעויות לוגיות בתכנית. Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 6. סביבת פיתוח - הורדה • ניתן להוריד גרסא חינמית Visual Studio 2010Express לעבודה מהבית.קישור: http://www.microsoft.com/express • בכל מקרה, הגרסה המותקנת במחשבי האוניברסיטה היא הקובעת. חייבים לבדוק את התוכנה באוניברסיטה לפני ההגשה, כדי למנוע תקלות Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 7. הגרסה באוניברסיטה היא הגרסה הקובעת. אם זה לא עובד פה, מבחינתנו זה לא עובד. Introduction to C - Fall 2010 - Amir Menczel

 8. פתיחת סביבת הפיתוח Start -> All Programs -> Microsoft Visual Studio 2010 -> Microsoft Visual Studio 2010 Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 9. File  New  Project סביבת פיתוח – תוכנית ראשונה • לאחר הפעלת הסביבה, ניצור פרוייקט חדש • פרויקט הוא למעשה אוסף של קבצים ותיקיות שבאמצעותן מאפשרת לנו VS להריץ תוכניותC . • פרויקטים רבים יכולים לשבת בתוך אותו פתרון (solution) Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 10. סביבת פיתוח – תוכנית ראשונה (המשך) Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 11. סביבת פיתוח – תוכנית ראשונה (המשך) Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 12. סביבת פיתוח – תוכנית ראשונה (המשך) יש לסמן את הבחירה הזו Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 13. ואם לא סימנתם Empty project בחלון הקודם? צריך לשנות הגדרה דרך View->Property Pages Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 14. הוספת קובץ Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 15. סביבת פיתוח – תוכנית ראשונה (המשך) העתיקו את השורות הבאות לחלון העריכה: #include<stdio.h> void main(){ printf("Hello there!\n"); { Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 16. כתיבת תכנית – ככה זה נראה שמירת הקובץ לפרוייקט תתבצע על ידי:FileSavefirst.c Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 17. סביבת פיתוח – תוכנית ראשונה (המשך) פעולת הידור (קומפילציה) מתבצעת ע"י:BuildCompile Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 18. פעולת קישור מתבצעת ע"י: BuildBuild Solution Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 19. סביבת פיתוח – תוכנית ראשונה (המשך) הרצת תוכנית מתבצעת ע"י: Debug  Start without debugging Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 20. קודם (אולי) שאלה קצרה... Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin

 21. וסוף כל סוף, תוצאה! Introduction to Programming in C - Fall 2011 – Aviva Dayan, Alexander Churkin