Introduction to Programming in C - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introduction to Programming in C PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introduction to Programming in C

play fullscreen
1 / 34
Introduction to Programming in C
110 Views
Download Presentation
zev
Download Presentation

Introduction to Programming in C

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Introduction to Programming in C תרגול 4 14.08.2011 1

 2. מטרת התרגול • מערכים • מחרוזות Introduction to Programming in C - Fall 2010 – Erez Sharvit, Amir Menczel

 3. מערכים • הגדרת מערך עם שלושה תאים: int nums[3]; • פנייה לתא במערך ע"י האינדקס של התא: nums[0]=1; nums[1]=3; nums[2]=nums[1]+nums[0]; C Programming Intoduction - Fall 2011 - Erez Sharvit, Amir Menczel

 4. דוגמא: מערך של מספרים • התוכנית הבאה (עמוד הבא) קולטת סדרה של 20 מספרים שלמים לתוך מערך ומחשבת את הממוצע שלהם Introduction to Programming in C - Fall 2010 – Erez Sharvit, Amir Menczel

 5. #define MAX_LEN 20 • void main() • { • int i, sum =0; • int nums[MAX_LEN]; • // Get numbers • printf(“Enter %d numbers: “, MAX_LEN); • for (i = 0; i < MAX_LEN; i++) • scanf(“%d”, &nums[i]); • // Calc average • for (i = 0; i < MAX_LEN; i++) • sum += nums[i]; • printf(“Sum = %.2f”, (float)sum / MAX_LEN); • } C Programming Intoduction - Fall 2011 - Erez Sharvit, Amir Menczel

 6. דוגמא 2: אורך מחרוזת • התוכנית הבאה קולטת מחרוזת ומדפיסה את אורכה • #define BUFF_SIZE 256 • void main() • { • int len = -1; • char s[BUFF_SIZE]; • printf(“Enter String: ”); • scanf(“%s”, s); • // Calc length • while (s[++len] != ‘\0’); • printf(“Length = %d”, len); • } Introduction to Programming in C - Fall 2010 – Erez Sharvit, Amir Menczel

 7. תרגיל 1: השוואת מחרוזות • כתבו תוכנית אשר קולטת שתי מחרוזות ובודקת אם הן שוות Introduction to Programming in C - Fall 2010 – Erez Sharvit, Amir Menczel

 8. #define BUFF_SIZE 256 • void main() • { • int i; • char s1[BUFF_SIZE], s2[BUFF_SIZE]; • printf/scanf • // Run as long strings match or (at least) one string ends • for (i = 0; s1[i] == s2[i] && s1[i] != ‘\0’; i++); • // Current value indicate whether strings equal • if (s1[i] != s2[i]) • printf(“Not equal”); • else • printf(“Equal”); • } C Programming Intoduction - Fall 2011 - Erez Sharvit, Amir Menczel

 9. תרגיל 2: הפיכת מחרוזת • כתבו תוכנית אשר קולטת מחרוזת והופכת אותה Introduction to Programming in C - Fall 2010 – Erez Sharvit, Amir Menczel

 10. int left, right; • char s[BUFF_SIZE]; • printf/scanf • // Get initial left & right positions • left = 0; • right = -1; • while (s[++right] != ‘\0’) ; • // Reverse string • for (right--; left < right; left++, right--) • { • char temp; • // Swap current left & right elements • temp = s[left]; • s[left] = s[right]; • s[right] = temp; • } C Programming Intoduction - Fall 2011 - Erez Sharvit, Amir Menczel

 11. מיון בועות • כתבו תוכנית אשר קולטת מערך של עד LEN מספרים וממיינת אותו בעזרת מיון בועות. באופן הבא: • Nums קלוט LEN מספרים • i  LEN - 1 • כל עודi > 1, בצע: • j  0 • כל עוד j < i , בצע: • אם Nums[J] > Nums[J+1] אז: החלף Num[j]  Num[j+1] • jj + 1 • ii - 1

 12. int i, j, len = 0, a[LEN], isLastValue = 0; // Get number until -1 is entered printf(“Enter numbers (-1 to finish): “); while ( (len < LEN) && (!isLastValue) ) { scanf(“%d”, &a[len]); if (a[len] == -1) isLastValue = 1; len++; } // Sort array using bubble sort for (i = len - 1; i > 1; i--) for (j = 0; j < i; j++) if (a[j] > a[j + 1]) { int temp = a[j]; a[j] = a[j + 1]; a[j + 1] = temp; } // Print sorted array for (i = 0; i < len; i++) printf(“%d, “, a[i]);

 13. תרגיל 1- מערכים דו-ממדיים • צריך לממש את התוכנית הבאה: • קלט: מערך דו-ממדי המכיל תווים (chars), ומילה המורכבת מתווים אשר אורכה קצר משני ממדי המערך. • הקלט נתון (Hardcoded), אין צורך לקלוט אותו ממשתמש. • פלט: הדפסת כל המופעים של המילה במערך הדו-ממדי, כאשר המילה יכולה להופיע בשורה (horizontally) או בעמודה (vertically) • חלוקת עבודה לשלבים: • נבין כיצד למצוא את כל המופעים בשורות. • נבין כיצד למצוא את כל המופעים בעמודות. • האם יש דמיון למציאה עבור שורות.

 14. פתרון תרגיל 1 #include<stdio.h> #define ROW 5 #define COL 5 #define WORDSIZE 3 void main() { char matr[ROW][COL]= {{'r','v','o','q','w'}, {'a','h','s','x','l'}, {'n','k','s','d','m'}, {'r','a','n','j','r'}, {'d','k','u','c','a'}}; char word[WORDSIZE+1]="ran"; //Leave room for the ‘\0’ character. int i,j,k,l;

 15. פתרון תרגיל 1 - שורות // Search for horizontal words (along the rows): for(i=0; i<ROW; i++) //Scan the rows. for(j=0; j<=COL-WORDSIZE; j++) //Scan the columns. { //Scan the word if it is there. for(k=j, l=0; l<WORDSIZE && matr[i][k]==word[l]; k++, l++);if(l==WORDSIZE) printf("The word was found horizontally!!! Its coordinates are: x1=%d, y1=%d, x2=%d, y2=%d\n", i, k-WORDSIZE,i,k-1); }

 16. פתרון תרגיל 1 - עמודות //Search for vertical words (along the columns): for(i=0; i<COL; i++) //Scan the columns: for(j=0; j<=ROW-WORDSIZE; j++) //Scan the rows: { for(k=j, l=0;l<WORDSIZE && matr[k][i]==word[l]; k++, l++); if(l==WORDSIZE) printf("The word was found vertically!!! Its coordinates are: x1=%d, y1=%d, x2=%d, y2=%d\n", k-WORDSIZE,i,k-1,i); } }

 17. פתרון תרגיל 1 - פלט • The word was found horizontally!!! Its coordinates are: x1=0, y1=0, x2=0, y2=2“ • The word was found vertically!!! Its coordinates are: x1=3, y1=0, x2=3, y2=2

 18. תרגיל 2 הדפסת ערכי מטריצה (מערך דו-מימדי) בצורה מעגלית כתבו תוכנית שנתונה לה מטריצה בגודל מסוים (4 על 3), ועליה להדפיס אותה בצורה מעגלית. לדוגמה, אם נתון המערך הבא: char matrix[4][3]= { {'1','2','3'} , {'4','5','6'} , {'7','8','9'} , {'a','b','c'}}; היא תדפיס: 1 2 3 6 9 c b a 7 4 5 8

 19. פתרון תרגיל 2 #include <stdio.h> #define UP 0 #define RIGHT 1 #define DOWN 2 #define LEFT 3 int main() { int dir; //direction intx,y; //posiotion intu,r,d,l; //limits: up, right, down, left int count; //just counts the cells that printed char arr[4][3]= { {'1','2','3'} , {'4','5','6'} , {'7','8','9'} , {'a','b','c'}}; //at first, direction set to be right dir=RIGHT; //we start at this corner x=0; y=0; //at first, limits are edges of array u=1; r=3-1; d=4-1; l=0;

 20. פתרון תרגיל 2 for(count=0;count<3*4;count++) { printf("%c ", arr[x][y]); switch(dir){ case UP: //move to direction x--; //if we are on the limit: move limit one step to center & change direction if(x==u) { u++; dir=(dir+1)%4; } break;

 21. פתרון תרגיל 2 case RIGHT: //move to direction y++; //if we are on the limit: move limit one step to center & change direction if(y==r) { r--; dir=(dir+1)%4; } break; case DOWN: //move to direction x++; //if we are on the limit: move limit one step to center & change direction if(x==d) { d--; dir=(dir+1)%4; } break;

 22. פתרון תרגיל 2 case LEFT: //move to direction y--; //if we are on the limit: move limit one step to center & change direction if(y==l) { l++; dir=(dir+1)%4; } break; } } return 0; }

 23. ASCII codes • הייצוג של תווים כ- char-ים הוא ע"י תווי ascii. • לדוגמא, ייצוג ascii של ‘a’ הוא 97, ועל כן (int) ‘a’ == 97. • כל האותיות באנגלית מופיעות באופן עוקב ב- ascii. • ערך ‘b’ הוא 98, ערך ‘c’ הוא 99 וכן הלאה. • נוכל לנצל תכונה זו על מנת לבצע השוואות ואריתמטיקה של תווים. • דוגמא: if (c >= ‘a’ && c <= ‘z’) printf(“%c is an alphabetic character\n”, c); • דוגמא שקולה: If (c – ‘a’ >= 0 && c – ‘z’ <= 0) printf(“%c is an alphabetic character\n”, c);

 24. ASCII Table

 25. תרגיל 4 - פולינדרום • פלינדרום הוא מילה שנקראת באופן זהה כאשר קוראים אותה מן הסוף להתחלה. • דוגמאות לפלינדרומים: • “a” • “aba” • “a man, a plan, a canal – panama” (בהתעלם מסימני פיסוק ורווחים) • צריך לממש את התוכנית הבאה: • קלט: מחרוזת מן המשתמש. • פלט: הודעה האם המחרוזת היא פלינדרום או לא.

 26. פתרון תרגיל 4 #include<stdio.h> #include<string.h> void main(){ int i,len=-1; char w1[256]; printf(“Enter String: ”); scanf(“%s”, w1); // Calc length while (w1[++len] != ‘\0’); for (i=0 ; i < len/2 && w1[i] == w1[len-i-1] ; i ++); if (i==len/2)printf("The word is a palindrome! \n"); elseprintf("The word isn't a palindrome! \n"); }

 27. תרגיל 5 – השוואה לקסיקוגרפית • השוואה לקסיקוגרפית (מילונית) היא כזו שמשווה מילים לפי סדר הופעתם במילון. • צריך לממש את התוכנית הבאה: • קלטים:2 מחרוזות מהמשתמש. • פלט: הודעה שמבהירה איזו משתי המחרוזות גדולה יותר לקסיקוגרפית.

 28. פתרון תרגיל 5 #include<stdio.h> #define MAX_WORD_LEN 256 void main(){ int i; char w1[MAX_WORD_LEN], w2[MAX_WORD_LEN]; printf("Please enter first word:"); scanf(“%s”, w1); printf("Please enter second word:"); scanf(“%s”, w2); for (i=0 ; w2[i] && w1[i] == w2[i] ; i++); if (!w1[i] && !w2[i])printf("equal\n"); elseif (w1[i] > w2[i])printf("first bigger\n"); elseprintf("last bigger\n"); }

 29. תרגיל 6 • צריך לממש את התוכנית הבאה: • קלט: מחרוזת שמייצגת משפט. • פלט:אותה מחרוזת, כאשר כל מילה מתחילה באות גדולה. • זכרו- ניתן לנצל את התכונות האריתמטיות של התווים. ההפרש בין כל אות גדולה ואות קטנה בקוד ascii הוא קבוע.

 30. פתרון תרגיל 6 #include<stdio.h> void main(){ int i,len; char w1[256]; printf("Please enter a sentence:\n"); scanf(“%s”, w1); for (i=0; w1[i] ; i++) if (!i || w1[i-1]==' ') if (w1[i] >='a' && w1[i]<='z') w1[i] += 'A' - 'a';//This is actually subtracting 32 from w1[i]. printf("%s\n",w1); }

 31. תרגיל 7 • צריך לממש את התוכנית הבאה: • קלט: מחרוזת שמייצגת משפט המכיל 5 מילים. • פלט: המילה הארוכה ביותר במשפט. • זכרו:גם מחרוזת היא מערך. כמו שיכולנו לעבוד על מערך באמצעות לולאות מקוננות, ניתן לבצע פעולה כזו גם על מחרוזות.

 32. פתרון תרגיל 7 #include<stdio.h> void main(){ int i=0,len,maxWordLoc, maxWordLen=0, curWordLen=0; char w1[256]; printf("Please enter a sentence consisting of 5 words:\n"); scanf(“%s”, w1); do{ if (w1[i] == ' ' || w1[i] =='\0'){ if (curWordLen>maxWordLen){ maxWordLen = curWordLen; maxWordLoc = i; } curWordLen = 0; }else curWordLen++; }while(w1[i++]);

 33. פתרון תרגיל 7 while (maxWordLoc && w1[maxWordLoc-1] !=' ') maxWordLoc--; while (w1[maxWordLoc] && w1[maxWordLoc]!=' ') putchar(w1[maxWordLoc++]); }

 34. #define BUFF_SIZE 256 • void main() • { • int i = -1, x = 0; • char s[BUFF_SIZE]; • printf(“Enter a string: ”); • gets(s); • while (s[++i] != '\0') • if (s[i] >= '0' && s[i] <= '9') • { • x *= 10; • x += s[i] - '0'; • } • i = -1; • while (s[++i] != '\0') • if (s[i] >= '0' && s[i] <= '9') • { • s[i] = x % 10 + '0'; • x /= 10; • } • puts(s); • } תרגיל 8: מעקב