slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erasmus+ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erasmus+

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Erasmus+ - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

Erasmus+. Haridus Koolitus Noored Sport. Grundtvig Erasmus Leonardo Comenius. Rhv kõrghariduse programm id : Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink , kahepoolsed programmid. Elukestva õppe programm. EL noorte- programm Euroopa Noored. Endised programm id.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Erasmus+' - quincy-boyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Erasmus+

HaridusKoolitus

Noored

Sport

slide2

Grundtvig

Erasmus

Leonardo

Comenius

Rhv kõrghariduse

programmid:

Erasmus Mundus,

Tempus,

Alfa, Edulink,

kahepoolsed

programmid

Elukestva

õppe

programm

EL noorte-

programm

Euroopa Noored

Endisedprogrammid

Uus programm

Erasmus +

2.

Strateegiline koostöö

3.

Poliitikate

kujundamine

1.

Õpi-

ränne

miks erasmus
Miks Erasmus+?
 • Uute sünergiate teke
 • Uued koostöövormid
 • Valdkondadevaheline ja –ülene koostöö
 • Aga...
 • eraldiseisev noortepeatükk oma eelarvega (10% noorte valdkonnale)
 • noortevaldkonnas jääb kasutusse ka brändinimi Euroopa Noored.
mis riigid osalevad
Mis riigid osalevad?
 • Programmiriigid: ELi liikmesriigid, Šveits, Türgi, Liechtenstein, Norra, Island, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia
 • ELi naabruspiirkondade riigid: Kagu-Euroopa riigid, Ida-Euroopa ja Kaukaasia riigid, Vahemere piirkonna riigid
pir nne
Õpiränne
 • Noorte areng: võtmepädevused tööturu võimalused, motiveeritus õpinguteks, koolitusteks, kodanikuaktiivsus
 • Noorsootöötajate areng: professionaalsed pädevused töökvaliteet, võimekus viia ellu uuendusi, töömotivatsioon ja rahulolu
 • Organisatsiooni kõrgem tase: võimekus tegutseda rahvusvaheliselt, professionaalsuse kasv, uuenduslikkus
slide9
EVS
 • 17-30-aastased
 • 2-12 kuud (erand: 2 nädalat kuni 12 kuud)
 • Ühes projektis 1-30 vabatahtlikku
 • Kõik osalevad org. akrediteeritud
 • Kohustuslikud koolitused (on-arrival, mid-term)
 • Eelkohtumine (APV) max 2 päeva, 1-2 osalejat iga grupi kohta
 • EVS ainult 1x elus
evs rahastus
EVS rahastus

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

noortevahetused
Noortevahetused
 • 5-21 päeva
 • Osalejad 13-30-aastased
 • 2 või rohkem partnerit eri riikidest
 • 16-60 osalejat. Igas grupis min 4 osalejat ja täisealine grupi liider
 • Eelkohtumine (APV) max 2 päeva, 1-2 osalejat iga grupi kohta

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

noorsoot tajate pir nne
Noorsootöötajate õpiränne
 • 2 päeva kuni 2 kuud
 • Max 50 osalejat igas projekti tegevuses
 • Vanusepiire pole
 • Formaadid: seminarid, koolitused, kontaktseminarid, õppevisiidid, töövarjuks olemine/vaatlus

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

noorsoot tajate pir nde rahastus
Noorsootöötajate õpirände rahastus

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

suuremahulised evs projektid
Suuremahulised EVS projektid
 • Vähemalt 30 vabatahtlikku vanuses 17-30
 • 14 päeva kuni 2 kuud
 • Euroopa ja ülemaailmsed noorte-, spordi- ja kultuuriüritused
 • Taotlemine tsentraalne (Brüssel)
 • Tähtaeg 3. aprill kell 13.00 (Eesti aeg)

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

projektide kvaliteedi hindamine
Projektide kvaliteedi hindamine
 • Projekti olulisus (30p): kooskõla õpirände üldeesmärkidega, osalejate ja org. vajadused, organisatsiooni võimekuse kasv, vähemate võimalustega noored
 • Projekti kvaliteet (30p): projekti läbimõeldus, koostöö partneritega, õpitu mõtestamine, tegevuste/meetodite asjakohasus, osalejate ettevalmistus
 • Projekti mõju ja tulemuste levitamine (40p): mõju osalejatele ja organisatsioonidele, projekti laiem mõju, levitamise metoodika

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

koost projektid ka2
Koostööprojektid KA2

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

strateegiline koost eesm rgid
Strateegiline koostöö - eesmärgid
 • Toetada koostööd valdkonna sees või valdkondade üleselt (haridus, koolitus, noorsootöö)
 • Toetada noorsootöö rahvusvahelistumist
 • Toetada uuenduslike tegevuste ja meetodite kasutamist, et tõsta noorsootöö kvaliteeti ja arendada institutsioone
 • Siduda õpitu paremini tööturuga, toetada ettevõtlikkust
 • Suurendada sotsiaalset kaasatust

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

strateegiline koost v imalused
Strateegiline koostöö - võimalused
 • Uuenduslike praktikate arendamine ja testimine
 • Heade praktikate jagamine organisatsioonide vahel
 • Võtmepädevuste arendamine ja õpitu tunnustamine
 • Koostöö haridus-, koolitus- ja noorsootöö valdkonna eest vastutajate vahel
 • Rahvusvahelised noortealgatused, toetamaks kodanikuaktiivsust ja ettevõtlikkust

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

strateegiline koost reeglid
Strateegiline koostöö - reeglid
 • Taotlejaks koolid, MTÜ-d ja sihtasutused, ettevõtted, riigiasutused, karjäärikeskused, mitteformaalsed noortegrupid
 • 2 organisatsiooni 2 erinevast riigist
 • 6 kuud kuni 2 aastat
 • Lisavõimalused:
 • - kombineeritud õpiränne (kuni 2 kuud)
 • - noorsootöötajate õpiränne (2-12 kuud)
 • - lühiajalised koolitustegevused (5p-2 kuud)

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

strateegiline koost rahvusvaheline noortealgatus
Strateegiline koostöö - rahvusvaheline noortealgatus
 • Noored ise viivad ellu, aitab projektinõustaja
 • Rahvusvaheline koostöö, aga kohalikul tasandil elluviidavad tegevused
 • Ühiskondlik mõõde
 • Uudsus
 • Tulemiks võib olla näiteks sotsiaalne ettevõte või mittetulundusühing
 • Algatused kultuurivaldkonnas

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

strateegiline koost kvaliteet i
Strateegiline koostöö – kvaliteet I
 • Selge probleemipüstitus
 • Sihtgrupi ja osalevate organisatsioonide vajadustega arvestamine
 • Taotleja jaoks uudne tegevus
 • Rahvusvaheline lisandväärtus on lahti mõtestatud
 • Eesmärk ja valitud tegevused on hästi seostatud

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

strateegiline koost kvaliteet ii
Strateegiline koostöö – kvaliteet II
 • Läbimõeldud metoodika
 • Osalejate õpikogemuse tunnustamine
 • Kõigi partnerite aktiivne kaasatus
 • Projektil on mõju nii otsestele osalejatele kui mitte-osalenutele
 • Projekt on jätkusuutlik
 • Projekti käigus loodav tulem tehakse avalikult kättesaadavaks
 • Eelistatud on esmataotlejad

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

strateegiline koost rahastus i
Strateegiline koostöö – rahastus I

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

strateegiline koost rahastus ii
Strateegiline koostöö – rahastus II

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

strateegiline koost rahastus iii teaching training learning activities
Strateegiline koostöö – rahastus III(teaching-training-learningactivities)

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

poliitikate kujundamine ka3
Poliitikate kujundamine KA3

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

struktureeritud dialoog eesm rgid
Struktureeritud dialoog - eesmärgid
 • Toetada noorte aktiivset osalust
 • Anda noortele võimalus kaasa rääkida neile olulistel teemadel (sh EL noortepoliitika)
 • Võimaldada noorte ja otsustajate vahelist dialoogi

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

struktureeritud dialoog v imalused
Struktureeritud dialoog - võimalused
 • Kohalikud või rahvusvahelised tegevused, mis toetavad noorte aktiivset osalust
 • Tegevused, mis aitavad kaasa Euroopa Liidu eesistujariigi poolt korraldatavate noortekonverentside toimumisele
 • Informatsiooni levitamine, konsultatsioonid ja küsitlused
 • Seminarid, väitlused jms
 • Demokraatlike institutsioonide simulatsioonid

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

struktureeritud dialoog reeglid
Struktureeritud dialoog - reeglid
 • Taotlejaks mittetulundusühingud, Euroopa tasandi noorteorganisatsioonid, kohaliku tasandi riigiasutused
 • Rahvusvaheliste projektide puhul:
 • 2 organisatsiooni 2 erinevast riigist
 • Kohalike projektide puhul:
 • 1 organisatsioon – taotleja
 • 3 kuud kuni 2 aastat
 • min 30 osalejat, vanuses 13-30

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

struktureeritud dialoog kvaliteet i
Struktureeritud dialoog – kvaliteet I
 • Projektis osalevate organisatsioonide arengu ja noorte õpikogemuse läbimõeldus
 • Vähemate võimalustega noorte kaasamine
 • Selge seos projekti eesmärgi ja valitud tegevuste vahel

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

struktureeritud dialoog kvaliteet ii
Struktureeritud dialoog – kvaliteet II
 • Mitteformaalsete õppemeetodite kasutamine ja noorte aktiivne osalus projekti vältel
 • Projekti tulemuste analüüs ja levitamine
 • Projekti pikaajaline mõju osalejatele ja ka neile, kes otseselt projektis kaasa ei löönud

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

struktureeritud dialoog rahastus
Struktureeritud dialoog – rahastus

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

veel olulist
Veel olulist?
 • Mittekasumlikkus – tasaarveldus projekti lõppedes
 • Kaasrahastus – arvesse võetud summade määramisel
 • Ainult elektroonsed taotlus- ja aruandevormid
 • Taotlejate portaal (ParticipantPortal)
 • Personal IdentificationCode (PIC)

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007

taotlemine
Taotlemine
 • 2014 aastal 3 taotlustähtaega
 • 17. märts KA1 kell 13.00
 • 30. aprill KA1, KA2, KA3 kell 13.00
 • 1. oktoober KA1, KA2, KA3 kell 13.00
 • Hetkel leiab komisjoni lehelt taotlusvormide näidised:
 • KA1 taotlusvormKA2 taotlusvorm
 • KA3 taotlusvorm
ait h
Aitäh!

Peeter Meeter (in footer) 12.03.2007