Cechy dobrego sprzedawcy
Download
1 / 17

CECHY DOBREGO SPRZEDAWCY - PowerPoint PPT Presentation


 • 656 Views
 • Updated On :

CECHY DOBREGO SPRZEDAWCY. Głównymi cechami zawodu sprzedawcy są:. Duża różnorodność prac w sklepie Ciągła ruchliwość wynikająca z zakresu wykonywanych prac Konieczność wykonywania kilku czynności równocześnie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CECHY DOBREGO SPRZEDAWCY' - quilla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

G wnymi cechami zawodu sprzedawcy s l.jpg
Głównymi cechami zawodu sprzedawcy są:

 • Duża różnorodność prac w sklepie

 • Ciągła ruchliwość wynikająca z zakresu wykonywanych prac

 • Konieczność wykonywania kilku czynności równocześnie

 • Stały kontakt z różnymi ludźmi, na oczach których i pod kontrolą których wykonuje powierzone mu czynności


W r d og u umiej tno ci i sprawno ci kt rymi musi wykaza si sprzedawca wa ne miejsce zajmuj l.jpg
Wśród ogółu umiejętności i sprawności, którymi musi wykazać się sprzedawca ważne miejsce zajmują:

 • Czynności manualne: rozpakowanie, układanie, pakowanie, konserwacja towarów

 • Czynności obliczeniowo-rachunkowe: obliczanie należności, obsługa kalkulatora, kasy, szybkie liczenie pamięciowe, wydawanie reszty, wypełnianie dokumentów powiązanych z przeprowadzonymi operacjami,

 • Czynności dekoracyjne, wymagające uzdolnień

  i umiejętności wystawienniczych towarów,

  np. ekspozycje towarów w sali sprzedażowej, w oknie wystawowym, itp.

 • Czynności informacyjne, wymagające umiejętności dydaktycznych, np. informacja o sposobie użycia towaru


Do cech psychicznych kt re pomagaj w sklepie nale y zaliczy l.jpg
Do cech psychicznych, które pomagają w sklepie, należy zaliczyć:

 • Spostrzegawczość i umiejętność obserwacji

 • Podzielność uwagi

 • Łatwość zapamiętania i odtwarzania w pamięci znanych wiadomości

 • Umiejętność kojarzenia

 • Szybkość myślenia i podejmowania decyzji oraz łatwość wysuwania argumentów

 • Panowanie nad własnymi stanami uczuciowymi

 • Silna wola


Slide5 l.jpg

SZTUKA SPRZADAWANIA JEST TO UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKONYWANIA O WŁAŚCIWOŚCIACH I UŻYTECZNOŚCI OFEROWANYCH TOWARÓW ORAZ STWORZENIA TAKICH WARUNKÓW ZAKUPU, KTÓRE DAJĄ NABYWCOM NAJWIĘCEJ ZADOWOLENIA.


Slide6 l.jpg

W czasie rozmowy sprzedażowej sprzedawca, zachęcając do kupna, powinien oddziaływać na wzrok (odpowiednio prezentując towar) i słuch nabywcy (przekazując interesujące nabywcę informacje). .


Slide7 l.jpg

Powinien wykazać się także podzielnością uwagi, aby w trakcie realizacji zamówienia równocześnie reagować na wszystkie uwagi, odruchy i zachowania nabywcy.


Slide8 l.jpg

W czasie prezentowania towaru sprzedawca winien przedstawić wszystkie jego zalety

i zachęcić do kupna, posługując się rzetelną argumentacją.


Prowadzenie rozmowy wymaga od sprzedawcy og lnego przygotowania do wykonywania zawodu z zakresu l.jpg
Prowadzenie rozmowy wymaga od sprzedawcy ogólnego przygotowania do wykonywania zawodu, z zakresu:

 • towaroznawstwa,

 • reklamy i techniki sprzedaży,

 • wysokiego poziomu kultury osobistej,

 • umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem.Bardzo wa ne s l.jpg
Bardzo ważne są: doświadczeniem o jej słuszności.

 • Rozpoznanie potrzeb klienta

 • Wiedza sprzedawcy na temat towaru

 • Nadanie informacji charakteru reklamowego

 • Rzetelność informacji


Sprzedawca musi zna cechy towar w l.jpg
Sprzedawca musi znać cechy towarów: doświadczeniem o jej słuszności.

 • Ich smak, wartość odżywczą, trwałość, opinie nabywców o nich, miejsce ich produkcji

 • Musi umieć wykazać praktyczność towaru, uzasadnić jego cenę, łatwość eksploatacji, a równocześnie operować argumentami emocjonalnymi

  (np. podkreślenie urody, wyszczuplenie sylwetki klienta)


Poziom kultury obs ugi nabywc w powinien stale si podnosi decyduj o tym takie elementy jak l.jpg
Poziom kultury obsługi nabywców powinien stale się podnosić. Decydują o tym takie elementy, jak:

 • Warunki, w jakich odbywa się handel i w jakich pracują sprzedawcy

 • Kultura pracowników

 • Wzajemne stosunki pomiędzy pracownikami

 • Stosunek sprzedawców do nabywców


Na kultur osobist sprzedawcy sk adaj si l.jpg
Na kulturę osobistą sprzedawcy składają się: podnosić. Decydują o tym takie elementy, jak:

 • Postawa

 • Ruchy

 • Sposób wyrażania się

 • Stosunek do klienta

 • Sposób obchodzenia się z towarem

 • Prezentowanie i demonstrowanie towaru


Slide15 l.jpg

Każdego klienta traktujemy podnosić. Decydują o tym takie elementy, jak:w sposób indywidualny. Takie podejście do potrzeb klienta świadczy o trosce o niego, o kulturze obsługi i często przesądza o wyborze sklepu przez klienta.


Sprzedawca powinien poprzez sta obserwacj nabywc w rozpoznawa l.jpg
Sprzedawca powinien poprzez stałą obserwację nabywców rozpoznawać:

 • Ich potrzeby i stopień pilności tych potrzeb

 • Czynniki, które wywierają wpływ na dokonane wyboru i zakupu towaru, np. wysokość dochodów, przyzwyczajenia

 • Rodzaje klientów


Slide17 l.jpg

Jednym z obowiązków sprzedawcy jest pomoc konsumentowi w zdecydowaniu, która z jego potrzeb jest najbardziej pilna i powinna być zaspokojona w pierwszej kolejności oraz jaki towar może tę potrzebę zaspokoić.