zastosowanie gis w badaniach przest pczo ci n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zastosowanie GIS w badaniach przestępczości

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Zastosowanie GIS w badaniach przestępczości - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Zastosowanie GIS w badaniach przestępczości. Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego UŁ. Stanisław Mordwa. Wymiary analizy przestępstwa. Wg P. i P. Brantinghamów przestępstwo należy rozpatrywać w następujących wymiarach:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zastosowanie GIS w badaniach przestępczości' - quiana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zastosowanie gis w badaniach przest pczo ci

Zastosowanie GIS w badaniach przestępczości

Uniwersytet Łódzki

Wydział Nauk Geograficznych

Katedra Gospodarki Przestrzennej

i Planowania Przestrzennego UŁ

Stanisław Mordwa

wymiary analizy przest pstwa
Wymiary analizy przestępstwa
 • Wg P. i P. Brantinghamów przestępstwo należy rozpatrywać w następujących wymiarach:
 • Prawo (które musi zostać złamane);
 • Ofiara (ktoś lub coś zostaje celem czynu);
 • Sprawca (ktoś dokonuje przestępstwa);
 • Przestrzeń (w której się dokonuje).
geografia przest pczo ci
Geografia przestępczości
 • zajmuje się terytorialnym rozmieszczeniem przestępczości (Hołyst, Kryminologia, 2010, s. 109).
 • koncentruje się na rozumieniu wzajemnych związków między przestępczością, przestrzenią i społeczeństwem poprzez analizę samej przestępczości, przestępców i skutków jakie przestępczość ze sobą niesie (The dictionary of human geography, 2000, s. 120).
 • zajmuje się nie tylko przedstawianiem ale także interpretacją i rozumieniem związków między przestępczością i przestrzenią; oprócz identyfikacji miejsc charakteryzujących się większym nasileniem deliktów, bada także właściwości tych miejsc (Evans, Herbert, 1989, The geography of crime, s. 11).
gis geograficzne analizy przestrzenne teorie kryminologiczne
GIS – geograficzne analizy przestrzenne – teorie kryminologiczne
 • USA - National Institute of Justice - programy:
 • Crime Mapping Research Center ( od 2002 -> Mapping and Analysis for Public Safety MAPS)
 • Crime Mapping and Analysis Program (CMAP)

- Efekt: do 2000 r. wszystkie agencje w USA wykorzystują GIS do analizy przestępczości i działań operacyjnych

- Działają policyjne systemy GIS-owskie w miastach: CompStat (NY, LA, Filadelfia), CitiStat (Baltimore), COMSTAT (Jersey City)

 • Wielka Brytania – Crime Disorder Reduction Partnerships (CDRPs) projekty:

- COSMOS (Birmingham), GMAC (Oldham), DRAGON (Walia)

gis i wieloaspektowa analiza przestrzenna przest pczo ci
GIS i wieloaspektowa analiza przestrzenna przestępczości

GIS to system informatyczny, który pozwala łączyć wiele różnych warstw informacyjnych, posiadających referencje przestrzenne. Poszczególne warstwy (np. użytkowania terenów, demograficzna, obszarów rewitalizowanych, systemów transportowych) mogą być nakładane na informacje dotyczące przestępczości (natężenie przestępczości, tereny wytypowane do zredukowania patologii).

Na podstawie: Chainey, Ratcliffe, 2005, GIS and Crime Mapping, s. 39

przyk adowe zastosowania gis w analizach przest pczo ci
Przykładowe zastosowania GIS w analizach przestępczości
 • Mapy tematyczne
 • Analiza hot spot
 • Autokorelacja przestrzenna
 • Regresja przestrzenna
 • Promap – prospective mapping (kartowanie zdarzeń potencjalnych)
 • Profilowanie geograficzne
mapy tematyczne
Mapy tematyczne

Narzędzia GIS-owe, (takie jak np. przecinanie warstw, filtry przestrzenne), pozwalają na zliczanie/dostosowanie informacji występujących na innych warstwach (liczba ludności, powierzchnia różnych form użytkowania terenu) do warstwy „policyjnej”, co daje możliwości konstruowania różnych wskaźników

Natężenie przestępstw ogółem

hot spot
Hot spot
 • Hot spoty to miejsca w przestrzeni charakteryzujące się wyższym niż przeciętny poziomem zagrożenia przestępczością. Jest to obszar koncentrowania się przestępczości, w odniesieniu do rozmieszczenia przestępczości na całym badanym obszarze. Identyfikacja hot spotów w przestrzeni daje możliwość poszukiwania odpowiedzi na pytanie dlaczego konkretne obszary naznaczane są problemem utrzymującej się wysokiej przestępczości.
 • Do identyfikacji hot spotów wykorzystywana jest metoda estymacji gęstości jądrowej (kernel density).
 • Przeciwstawnym hot spotom terminem są cold spoty, czyli miejsca, które są zupełnie (lub prawie) pozbawione przestępczości
 • Analiza hot spotów sprawdza się na różnych poziomach przestrzennych, poczynając od skali makro – w poszukiwaniu dzielnic wysokiej przestępczości, po skalę mikro – aby wskazać konkretne miejsca (bary, odcinki ulic)

Eck, Chainey i in, 2005, Mapping Crime: Understanding Hot Spots, s.)

hot spot kradzie e rower w
Hot spot – kradzieże rowerów

Przykład zastosowania analizy hot spot można zobaczyć w publikacji Daniela Higginsa (Higgins D., 2003, A Crime Analyst’s Guide to Mapping, ), która jest dostępna w Internecie pod adresem:

http://www.icjia.state.il.us/public/pdf/ResearchReports/A%20Crime%20Analysts%20Guide%20to%20Mapping.pdf

Na stronie 154 znajduje się mapa przedstawiająca lokalizację hot spotów kradzieży rowerowych w mieście Beaufort (Il., USA).

autokorelacja przestrzenna
Autokorelacja przestrzenna …
 • … to testy statystyczne, które pozwalają na wykrycie w przestrzeni obecności skupień zdarzeń kryminalnych lub ich brak. Testy te porównują aktualne rozmieszczenie przestępstw z rozkładem losowym

Przestępstwa ogółem

I = 0,1134

autokorelacja przestrzenna1
Autokorelacja przestrzenna

Zabójstwa

I = 0,3137

Rozboje

I = 0,4052

Bójki i pobicia

I = 0,3494

regresja przestrzenna
Regresja przestrzenna
 • Techniki regresji przestrzennej, rozwinięte przez Luca Anselina (2002) uwzględniają zależności przestrzenne danych. Zostały stworzone w celu określenia efektów przestrzennych cech zależnych (opóźnienie przestrzenne) i niezależnych (błąd przestrzenny). Jeśli testy wykryją obecność opóźnień bądź błędów przestrzennych, model regresji zostanie tak dopasowany, że efekty przestrzenne nie będą zbytnio oddziaływały na siłę wyjaśniającą modelu.
regresja przestrzenna1

Mapa reszt regresji dla kradzieży kieszonkowych

Regresja przestrzenna

Liczba kradzieży kieszonkowych – model uwzględniający przesunięcia przestrzenne

promap prospective mapping
Promap – prospective mapping

Przykład zastosowania metody Promap na podstawie analizy miejsc, w których dokonuje się włamań. Efektem jest wskazanie prawdopodobnych miejsc dokonania tego przestępstwa w przyszłości.

Założenia:

 • Włamania nie są rozmieszczone równomiernie w przestrzeni
 • Istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, że kolejne włamanie dokonane będzie niedaleko pierwszego (najbardziej zagrożona jest okolica w promieniu 400m)
 • Podwyższone ryzyko kolejnego włamania utrzymuje się przez ok. miesiąc

Efekt:

 • Zastosowanie metody Promap pozwoliło zidentyfikować miejsca 78% włamań, które nastąpiły w ciągu następnego tygodnia
promap
Promap

Dokładniejszy opis i mapy można znaleźć w internetowej publikacji Johnsona, Birksa, McLaughlina, Bowersa i Pease’a (2007, Prospective crime mapping inoperational context), która znajduje się na stronach brytyjskiego Home Office:

http://www-staff.lboro.ac.uk/~ssgf/kp/2007_Prospective_Mapping.pdf

Interesująca mapa znajduje się na s. 88

profilowanie geograficzne
Profilowanie geograficzne
 • Jest traktowane czasem jako element profilowania psychologicznego
 • Technika ta pozwala na ustalenie najbardziej prawdopodobnego miejsca przebywania sprawcy czynu.
 • Profil powstaje w oparciu o analizę informacji dotyczących miejsc popełnienia czynów
 • Uwarunkowania:
 • Ma zastosowanie tylko w przypadku przestępców seryjnych (np. zabójstwa, gwałty, włamania)
 • Przypisanie określonego zestawu czynów jednemu sprawcy
 • Celem jest wskazanie obszaru, z którym sprawca jest związany (tzw. obszaru komfortu) – nie musi to być miejsce zamieszkania
profilowanie geograficzne1
Profilowanie geograficzne …
 • … to zbiór technik, które pozwalają na zidentyfikowanie prawdopodobnych miejsc przebywania (pracy lub innych) przestępców seryjnych, co może doprowadzić do ich ujęcia.
 • W profilowaniu geograficznym bierze się pod uwagę szereg lokalizacji przestępstw seryjnych i tworzy się teoretyczną przestrzeń, która identyfikuje każdy możliwy punkt zaczepienia w poszukiwaniu sprawców, np. zabójstw (Canter, 2003, Mapping Murder: The Secrets of Geographic Profiling ) lub włamań (Chainey, Ratcliffe, 2005, GIS and Crime Mapping).
profilowanie geograficzne2
Profilowanie geograficzne
 • Podstawy teoretyczne:
 • Teoria działań rutynowych (Cohen, Felson 1979)
 • Teoria racjonalnego wyboru (Clarke, Felson 1993)
 • Wzorzec przestępczości (Brantingham, Brantingham 1981)
 • Teoria dezorganizacji spłecznej (Shaw, McKay 1942)
 • Hipoteza okręgu (Canter, Larkin 1993)
profilowanie geograficzne3
Profilowanie geograficzne
 • Modele:
 • RIGEL – Kim Rossomo (bazuje na modelach matematycznych, wykorzystuje np. funkcję zaniku odległości)
 • DRAGNET – David Canter (oprócz funkcji matematycznych wykorzystuje także zasady psychologiczne i behawioralne dotyczące sprawcy)
 • CrimeSTAT – Ned Levine (moduł Journey-to-Crime estimation, bazuje na najszerszej gamie zmiennych)
profilowanie geograficzne4
Profilowanie geograficzne

W Internecie znajduje się bardzo ciekawe opracowanie prof. Kima Rossomo – byłego oficera policji, w którym wyjaśnia na przykładach, i przy pomocy map, etapy sporządzania profilu geograficznego sprawcy (np. napaści seksualnych)

Artykuł pod tytułem: An Evaluation of NIJ’s Evaluation Methodology for Geographic Profiling Software – można pobrać ze stron Texas State University:

www.txstate.edu/gii/geographic-profiling/publications/contentParagraph/01/document/Response+to+NIJ+GP+Evaluation+Methodology.doc

Interesujące wyjaśnienia i mapy dotyczące programu CrimeStat i koncepcji prof. Levina są dostępne na stronach angielskojęzycznej Wikipedii pod adresem:

http://en.wikipedia.org/wiki/CrimeStat

ad