Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fil-Bidu PowerPoint Presentation

Fil-Bidu

222 Views Download Presentation
Download Presentation

Fil-Bidu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Fil-Bidu Il-Ħolqien tad-Dinja

  2. Fil-Bidu Fil-bidu kien hemm taħwid u baħħ U Alla kien jittajjar fuq wiċċ l-abbissi

  3. L-Ewwel Jum Fl-ewwel jum Alla ħalaq id-dawl u d-dlam U d-Dawl sar U ra li kollox kien tajjeb

  4. It-Tieni Jum • Alla ħalaq is-sema u ħalaq il-baħar u firidhom. U ra li kollox kien tajjeb

  5. Ħalaq imnara kbira li trieġi l-jum It-Tielet Jum u mnara żgħira li trieġi l-lejl U ra li kollox kien tajjeb

  6. Ir-Raba’ Jum Alla ħalaq is-siġar u l-pjanti skond iż-żerriegħa tagħhom U ra li kollox kien tajjeb

  7. Il-Ħames Jum U Alla ħalaq it-tjur ta’ l-ajru U ra li kollox kien tajjeb u l-ħut tal-baħar.

  8. Is-Sitt Jum Alla ħalaq l-annimali skond ġenshom. U ra li kollox kien tajjeb

  9. Is-Sitt Jum U Alla qal: “Ħa nagħmlu l-bniedem fuq is-sura u x-xbiha tagħna.” U fuq is-sura tiegħu, Alla ħalqu u għamilhom raġel u mara. U ra li kollox kien tajjeb ĦAFNA

  10. Is-Seba’ Jum Fis-seba’ jum Alla straħ u bierku dan il-jum.