Postgraduat uddannelse
Download
1 / 19

Postgraduat uddannelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Postgraduat uddannelse. Den Nye Speciallægeuddannelse. Videreuddannelsen – Region Syd Organisation. Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse : rådgivende i forhold til SST Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse: Sammensætter de regionale forløb af de enkelte uddannelser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Postgraduat uddannelse' - quasar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Postgraduat uddannelse

Postgraduat uddannelse

Den Nye Speciallægeuddannelse

Videreuddannelsen – PUF


Videreuddannelsen region syd organisation
Videreuddannelsen – Region SydOrganisation

 • Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse:

  • rådgivende i forhold til SST

 • Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse:

  • Sammensætter de regionale forløb af de enkelte uddannelser

 • Det Amtslige Råd for Lægers Videreuddannelse (AVUR):

  • planlægger turnusforløb og almen medicin i amtet.

 • Pædagogisk Udviklende funktion (PUF):

  • 17 lektorater i Region Syd besat under SDU. Professor Knut Aspegren tilknyttet SDU og PUF i 3 år.

Videreuddannelsen – PUF


Videreuddannelsen region syd puf hvem er vi
Videreuddannelsen – Region SydPUF - Hvem er vi?

 • Der er i region syd ansat i alt 17 postgraduate kliniske lektorer. Lektorerne er opdelt i 3 grupper med tilknyttede specialer.Lektorgruppe 1, kirurgiske specialer:

 • Lars RasmussenJens FedderBente SørensenKirsten BestedJeppe LundJonna Madsen Inger Fog

Videreuddannelsen – PUF


Videreuddannelsen region syd puf hvem er vi1
Videreuddannelsen – Region SydPUF - Hvem er vi?

 • Lektorgruppe 2, medicinske specialer

 • Axel Malchow-Møller Jan Kvetny Allan Rohold Troels Kodal Lene Wermuth Michael Binzer Lars Bastholt

Videreuddannelsen – PUF


Videreuddannelsen region syd puf hvem er vi2
Videreuddannelsen – Region SydPUF - Hvem er vi?

 • Lektorgruppe 3, andre specialer (Almen medicin, Psykiatri, børne-ungdomspsykiatri, pædiatri, oto-rhino-laryngologi & oftalmologi):

 • Niels Kristian Kjær Thomas Hertel Magnus Petersen

Videreuddannelsen – PUF


Videreuddannelsen region syd puf
Videreuddannelsen – Region SydPUF

 • Hvad kan vi bruges til:

  • Vejledning og rådgivning ifm. implementering af uddannelsesreformen

  • Formidling af undervisnings- og læringsmetoder

  • Pædagogisk evaluering i den postgraduate uddannelse

  • Identificere pædagogiske udviklingsområder

  • Rådgivning og bistand ifm. etablering af teoretiske kurser

  • Rådgivning og bistand ifm. uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Videreuddannelsen – PUF


Speciall geuddannelse 2004 i en klinisk afdeling
Speciallægeuddannelse – 2004i en klinisk afdeling

Videreuddannelsen – PUF


Afdelingsledelsens opgaver i vedr uddannelse
Afdelingsledelsens opgaver IVedr. uddannelse

 • Ansvarlig for den overordnede uddannelseskvalitet på afdelingen

 • Følge op på inspektorrapporter sammen med den uddannelsesansvarlige overlæge

 • Udvælgelse af uddannelsesansvarlig overlæge, samt sikre, at der er afsat den fornødne tid til dennes opgavevaretagelse og sikre mulighed for, at den uddannelsesansvarlige overlæge til stadighed er opdateret inden for det uddannelsesmæssige område

 • Opretholde kontakten til de postgraduate kliniske lektorer

Videreuddannelsen – PUF


Afdelingsledelsens opgaver ii vedr uddannelse
Afdelingsledelsens opgaver II vedr. uddannelse

 • Sikre den nødvendige uddannelse af kliniske vejledere

 • Forestå den faglige og administrative håndtering af utilfredsstillende uddannelsesforløb

 • Varetage kontakten til det administrative system og myndigheder i uddannelsesrelaterede spørgsmål, herunder til det regionale videreuddannelsessekretariat

 • Sikre uddannelsen i relation til afdelingens øvrige driftsopgaver

 • Formidle undervisningstilbud internt og eksternt

Videreuddannelsen – PUF


Den uddannelsesansvarlige overl ges opgaver i
Den uddannelsesansvarlige overlæges opgaver I

 • Fordele uddannelsesopgaver

 • Sikre, at uddannelse og arbejdstilrettelæggelse sammentænkes

 • Udarbejde og revidere introduktionsmateriale og uddannelsesprogrammer

 • Sikre at den uddannelsessøgende modtager introduktionsmateriale og uddannelsesprogram

 • Udvælgelse af kliniske vejledere

 • Tildele den uddannelsessøgende en klinisk vejleder

Videreuddannelsen – PUF


Den uddannelsesansvarlige overl ges opgaver ii
Den uddannelsesansvarlige overlæges opgaver II

 • Sikre gennemførelse af formaliserede uddannelsessamtaler

 • Sikre gennemførelse af de individuelle uddannelsesplaner

 • Attestere gennemførte uddannelseselementer

 • Rådgive vedrørende videreuddannelse og karriereplanlægning

 • Inspirere til relevante videnskabelige aktiviteter

 • Udvikle og kvalitetssikre iværksatte uddannelsesfunktioner

 • Sikre og udføre evaluering af afdelingens uddannelse af uddannelsessøgende, og at der følges op disse evalueringer

Videreuddannelsen – PUF


Den kliniske vejleders opgaver
Den kliniske vejleders opgaver

 • Medvirke til at realisere uddannelsesprogrammets indhold

 • Medvirke til udarbejdelse af individuel uddannelsesplan

 • Supervisere og anvise supervision

 • Deltage i formaliserede uddannelsessamtaler (intro-, justerings‑ og slutevaluering)

 • Inspirere til relevante videnskabelige aktiviteter

 • Orientere den uddannelsesansvarlige overlæge om uddannelsens forløb

Videreuddannelsen – PUF


Den uddannelsess gende l ges opgaver
Den uddannelsessøgende læges opgaver

 • Er forpligtet fil at være opsøgende med hensyn til potentielle uddannelsessituationer og uddannelsesaktiviteter

 • Sætte sig ind i målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammet

 • Er forpligtet til at melde ud om manglende kompetence-erhvervelse i forhold til målbeskrivelsen og uddannelses­programmet, samt den ved ansættelsen individuelt aftalte uddannelsesplan

 • Evaluere afdelingens uddannelsesgivende kapacitet

 • Være medansvarlig for egen læring især ved overholdelse af individuelt aftalte uddannelsesplaner og ved opmærksomhed på progressionen i kompetenceerhvervelsen

Videreuddannelsen – PUF


Speciall geuddannelse 2004 organisation i en klinisk afdeling
Speciallægeuddannelse – 2004Organisation i en klinisk afdeling

 • Uddannelsesansvarlig overlæge

 • Uddannelsesansvarlig yngre læge(r)

 • Uddannelsesudvalg i afdelingen

 • Uddannelsesmøder

 • etc

Videreuddannelsen – PUF


Speciall geuddannelse 2004
Speciallægeuddannelse - 2004

 • Målbeskrivelsen for specialet

Videreuddannelsen – PUF


Speciall geuddannelse 2004 l ringsstrategier
Speciallægeuddannelse – 2004Læringsstrategier

 • Bedside undervisning

 • Selvstudium

 • Læringskontrakt

 • Case fremlæggelse

Videreuddannelsen – PUF


Speciall geuddannelse 2004 evalueringsstrategier
Speciallægeuddannelse – 2004Evalueringsstrategier

 • 360 graders evaluering

 • Struktureret observation i klinikken

 • Mini-CEX – struktureret observation i klinikken

 • Struktureret evalueringssamtale

Videreuddannelsen – PUF


Speciall geuddannelse 2004 portef ljen
Speciallægeuddannelse – 2004Porteføljen

 • Uddannelsesprogram

 • Logbog

 • Checkliste

 • Læringskontrakter

 • Kurser

 • Individuelle uddannelsesplan

 • Andet

Videreuddannelsen – PUF


Puf roller
PUF – roller

 • Kursustilbud:

  • Vejledning & Feed back

  • Læringsstrategier

  • Evalueringsmetoder

Videreuddannelsen – PUF