1 / 9

Hipotēku bankas valsts atbalsta programmas

Hipotēku bankas valsts atbalsta programmas. Skrunda 2013.gada 16.decembrī. Hipotēku banka – kas mēs esam?. Attīstības banka – īpaša institūcija valsts atbalsta sniegšanai uzņēmējdarbībai Turpinām sniegt atbalstu valstij nozīmīgās jomās un nozarēs

quang
Download Presentation

Hipotēku bankas valsts atbalsta programmas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hipotēku bankas valsts atbalsta programmas Skrunda 2013.gada 16.decembrī

  2. Hipotēkubanka – kas mēs esam? • Attīstības banka – īpaša institūcija valsts atbalsta sniegšanai uzņēmējdarbībai • Turpinām sniegt atbalstu valstij nozīmīgās jomās un nozarēs • Ievērojama pieredze uzņēmēju finansēšanā – uzsācēji, mikrouzņēmumi, ražotāji, lauksaimnieki u.c. • Papildinām komercbanku piedāvājumu jomās, kuras neatbilst komercbanku kredītpolitikai – biznesa uzsākšana, strauja izaugsme u.c. • Finansējam projektus arī sadarbībā ar komercbankām

  3. Valsts akciju sabiedrība ,,Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum"

  4. Hipotēku bankas ieguldījums Latvijas attīstībā Kopš 2009. gada: Atbalstīti vairāk kā 4800 projekti Ieguldīti 295 miljoni latu Vairāk kā 10200darbavietas Vismaz 1000jauni uzņēmumi Pieprasītākās programmas – mikrokredītu, biznesa uzsācēju, lauksaimniecības Reģionos noturēti iedzīvotāji Nodrošināti nodokļu ieņēmumi

  5. Valsts atbalsta programmas Pieejamas arī turpmāk dažādām auditorijām un mērķiem: • Starta programma • Mikrokredītu programma • MVU izaugsmes programma • Konkurētspējas uzlabošanas programma • Lauksaimniecības apgrozāmo līdzekļu programma • Zemes iegādes kreditēšanas programma 50 miljoni latu vēl pieejamais finansējums līdz 2015. gadam

  6. Kur uzzināt vairāk par to, kā sākt biznesu un smelties iedvesmu? • Palīgmateriāls biznesa uzsācējiem hipo.lv • Kā uzrakstīt biznesa plānu u.c. padomi • Dienas starts – laikrakstā Diena un diena.lv • 7 jaunie uzņēmēji, 9 mēnešu pieredze on-line • Regulāri aicinām savu klientus uz semināriem un konferencēm • Seko mums hipo.lv, facebook.com/hipobankavai draugiem.lv/hipo

  7. Atrodi sev piemērotāko programmu – www.hipo.lv/konsultants

  8. Atbalstām labas idejas un perspektīvus projektus! www.hipo.lv Saldus, Avotu iela 12 (2.stāvs, 205.kabinets) Liepāja, Lielā iela 12

More Related