Download
hipot ku bankas valsts atbalsta programmas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hipotēku bankas valsts atbalsta programmas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hipotēku bankas valsts atbalsta programmas

Hipotēku bankas valsts atbalsta programmas

208 Views Download Presentation
Download Presentation

Hipotēku bankas valsts atbalsta programmas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hipotēku bankas valsts atbalsta programmas Skrunda 2013.gada 16.decembrī

  2. Hipotēkubanka – kas mēs esam? • Attīstības banka – īpaša institūcija valsts atbalsta sniegšanai uzņēmējdarbībai • Turpinām sniegt atbalstu valstij nozīmīgās jomās un nozarēs • Ievērojama pieredze uzņēmēju finansēšanā – uzsācēji, mikrouzņēmumi, ražotāji, lauksaimnieki u.c. • Papildinām komercbanku piedāvājumu jomās, kuras neatbilst komercbanku kredītpolitikai – biznesa uzsākšana, strauja izaugsme u.c. • Finansējam projektus arī sadarbībā ar komercbankām

  3. Valsts akciju sabiedrība ,,Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum"

  4. Hipotēku bankas ieguldījums Latvijas attīstībā Kopš 2009. gada: Atbalstīti vairāk kā 4800 projekti Ieguldīti 295 miljoni latu Vairāk kā 10200darbavietas Vismaz 1000jauni uzņēmumi Pieprasītākās programmas – mikrokredītu, biznesa uzsācēju, lauksaimniecības Reģionos noturēti iedzīvotāji Nodrošināti nodokļu ieņēmumi

  5. Valsts atbalsta programmas Pieejamas arī turpmāk dažādām auditorijām un mērķiem: • Starta programma • Mikrokredītu programma • MVU izaugsmes programma • Konkurētspējas uzlabošanas programma • Lauksaimniecības apgrozāmo līdzekļu programma • Zemes iegādes kreditēšanas programma 50 miljoni latu vēl pieejamais finansējums līdz 2015. gadam

  6. Kur uzzināt vairāk par to, kā sākt biznesu un smelties iedvesmu? • Palīgmateriāls biznesa uzsācējiem hipo.lv • Kā uzrakstīt biznesa plānu u.c. padomi • Dienas starts – laikrakstā Diena un diena.lv • 7 jaunie uzņēmēji, 9 mēnešu pieredze on-line • Regulāri aicinām savu klientus uz semināriem un konferencēm • Seko mums hipo.lv, facebook.com/hipobankavai draugiem.lv/hipo

  7. Atrodi sev piemērotāko programmu – www.hipo.lv/konsultants

  8. Atbalstām labas idejas un perspektīvus projektus! www.hipo.lv Saldus, Avotu iela 12 (2.stāvs, 205.kabinets) Liepāja, Lielā iela 12