gra anstvo eu i prava gra ana iz povelje temeljnih prava n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Građanstvo EU i prava građana iz Povelje temeljnih prava

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Građanstvo EU i prava građana iz Povelje temeljnih prava - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

Građanstvo EU i prava građana iz Povelje temeljnih prava. Doc. dr. sc. Lana Ofak Katedra za upravno pravo Pravni fakultet u Zagrebu. Pojmovi. EU citizenship Državljanstvo ili građanstvo? EU nije država Međutim građanstvo EU proizlazi iz državljanstva neke od država članica EU.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Građanstvo EU i prava građana iz Povelje temeljnih prava' - quade


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gra anstvo eu i prava gra ana iz povelje temeljnih prava

Građanstvo EU iprava građana iz Povelje temeljnih prava

Doc. dr. sc. Lana Ofak

Katedra za upravno pravo

Pravni fakultet u Zagrebu

pojmovi
Pojmovi
 • EU citizenship
 • Državljanstvo ili građanstvo?
 • EU nije država
 • Međutim građanstvo EU proizlazi iz državljanstva neke od država članica EU
uspostavljanje gra anstva eu
Uspostavljanje građanstva EU
 • Ugovorom o EU iz Maastrichta (1993.) ustanovljava se građanstvo Unije
 • Svaka osoba koja ima državljanstvo neke države članice je građanin Unije
 • Građanstvo Unije dopunjuje ali ne zamjenjuje državljanstvo država članica
 • Građani Unije uživaju prava koja im dodjeljuje Ugovor i podvrgnuti su obvezama koje im Ugovor postavlja
karakteristika europskog gra anstva
Karakteristika europskog građanstva
 • Nedostatak samostalnosti
 • Države članice same određuju tko su njezini državljani, a ne EU!
 • Europsko građanstvo u potpunosti se temelji na nacionalnim zakonima koji propisuju pretpostavke za stjecanje državljanstva
 • Vjerojatnost da neka osoba postane građanin Unije ovisi o tome ispunjava li uvjete za stjecanje državljanstva neke države članice

(u pravilu će to biti ona država članica u kojoj osoba živi)

temeljna prava europskog gra anina
Temeljna prava europskog građanina
 • Pravo ne biti diskriminiran po osnovi državljanstva
 • Pravo slobodnog kretanja i boravka na teritoriju država članica EU
 • Pravo birati i biti biran kao kandidat na izborima za Europski parlament, kao i na lokalnim izborima u državi članici u kojoj imaju prebivalište ili privremeni boravak, pod istim uvjetima kao i državljani te države članice
 • Pravo na diplomatsku i konzularnu zaštitu u državi izvan EU
 • Pravo na slanje predstavki Europskom parlamentu i pritužbi Europskom ombudsmanu
 • Pravo na postavljanje pitanja i dobivanje odgovora od institucija EU na nekom od službenih jezika EU
temeljna prava europskog gra anina1
Temeljna prava europskog građanina
 • Navedena prava ostvaruju se u skladu s uvjetima i ograničenjima određenim Ugovorima i mjerama koje su temeljem njih usvojene
temeljna prava gra ana iz povelje
Temeljna prava građana iz Povelje
 • Povelja temeljnih prava (čl. 39. – 46.) – ponavlja temeljna prava iz Ugovora, ali dodaje i nova
 • Osim toga neka prava se proširuju i na osobe koje imaju prebivalište ili privremeni boravak u nekoj od država članica EU, premda su državljani države koja nije članica EU
 • Neka prava uživaju i pravne osobe koje imaju svoje sjedište u nekoj od država članica
pravo birati i biti biran za zastupnika u europskom parlamentu
Pravo birati i biti biran za zastupnika u Europskom parlamentu

1. Svaki građanin Unije ima pravo birati i biti biran kao kandidat na izborima za Europski parlament u državi članici u kojoj ima prebivalište ili privremeni boravak, pod istim uvjetima kao i državljani te države

2. Zastupnici u Europskom parlamentu biraju se putem izravnog biračkog prava slobodnim i tajnim glasovanjem.

pravo birati i biti biran na lokalnim izborima
Pravo birati i biti biran na lokalnim izborima
 • Svaki građanin Unije ima pravo birati i biti biran kao kandidat na lokalnim izborima u državi članici u kojoj ima prebivalište ili privremeni boravak pod istim uvjetima kao i državljani te države
pravo na dobru upravu
Pravo na dobru upravu

1. Svaka osoba ima pravo da institucije i tijela Unije u njezinim predmetima postupaju nepristrano, pravično i u razumnom roku

2. Ovo pravo uključuje:- pravo svake osobe da bude saslušana prije nego što se poduzme bilo koja mjera koja bi nepovoljno utjecala na nju

- pravo svake osobe na pristup svom spisu, istodobno poštujući legitimne interese povjerljivosti i profesionalnu i poslovnu tajnu

- obveza uprave da obrazloži svoju odluku

3. Svaka osoba ima pravo da Zajednica popravi štetu koju su joj prouzročile njezine institucije ili njezini službenici u obavljanju svojih dužnosti, u skladu s općim načelima zajedničkima pravima država članica

4. Svaka osoba može pisati institucijama Unije na nekom od jezika Ugovora i mora dobiti odgovor na tom istom jeziku

pravo na pristup dokumentima
Pravo na pristup dokumentima
 • Svaki građanin Unije te svaka fizička ili pravna osoba koja prebiva, privremeno boravi ili ima svoje sjedište u državi članici ima pravo na pristup dokumentima institucija, tijela, ureda i agencija Unije, bez obzira na to gdje se nalaze
europski ombudsman
Europski ombudsman
 • Svaki građanin Unije te svaka fizička ili pravna osoba koja prebiva, privremeno boravi ili ima svoje sjedište u državi članici ima pravo prijaviti Europskom ombudsmanu slučajeve nepravilnosti u postupku institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, s izuzetkom Suda EU kad on obavlja svoju sudbenu dužnost
pravo na peticiju
Pravo na peticiju
 • Svaki građanin Unije te svaka fizička ili pravna osoba koja prebiva, privremeno boravi ili ima svoje sjedište u državi članici ima pravo na upućivanje peticije Europskom parlamentu
sloboda kretanja i sloboda boravka
Sloboda kretanja i sloboda boravka
 • Svaki građanin Unije ima pravo na slobodno kretanje i boravak unutar teritorija država članica
 • Sloboda kretanja i boravka može biti dodijeljena, u skladu s Ugovorima, državljanima trećih zemalja koji zakonito borave na teritoriju države članice
diplomatska i konzularna za tita
Diplomatska i konzularna zaštita
 • Svaki građanin Unije na teritoriju treće zemlje u kojoj država članica čiji je on državljanin nema predstavništva, ima pravo na zaštitu diplomatskih ili konzularnih tijela bilo koje države članice pod istim uvjetima kao i državljani te države članice
pravni polo aj europskih gra ana u rh
Pravni položaj europskih građana u RH
 • Zakon o strancima
  • Posebne odredbe o ulasku, boravku i radu državljana država članica EU i članova njihovih obitelji
  • To se odnosi i na državljane država članica Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Lihtenštajn, Norveška) i članova njihovih obitelji
  • Puno povoljniji položaj u odnosu na druge strance
  • Boravak i rad državljana trećih država koji imaju odobren stalni boravak u drugoj državi članici EGP-a i članova njihovih obitelji
 • Zakon o državnim službenicima

- potrebna prethodna suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za državne službenike

pravni polo aj europskih gra ana u rh1
Pravni položaj europskih građana u RH
 • Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament
 • Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Na izborima mogu sudjelovati: državljani druge države članice Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj (odnosno u jedinici u kojoj se provode izbori)
literatura
Literatura
 • Povelja o temeljnim pravima EU
 • Vasiljević, Snježana, Europsko građanstvo, u: Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji: izazovi sudjelovanja, Institut za javne financije,
  • http://www.lda-osijek.hr/web/images/stories/pdf_files/05_europsko_gradjanstvo.pdf
ad