mendelistick genetika
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mendelistická genetika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Mendelistická genetika - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Mendelistická genetika. Distribuce genetické informace. Základní pracovní metodou je křížení křížení = vzájemné oplozování organizmů s různými genotypy. Základní pojmy. Gen – úsek DNA se specifickou funkcí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mendelistická genetika' - qabil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
distribuce genetick informace
Distribuce genetické informace

Základní pracovní metodou je křížení

křížení = vzájemné oplozování organizmů s různými genotypy

slide3
Základní pojmy

Gen – úsek DNA se specifickou funkcí.

Strukturní gen – úsek DNA nesoucí genetickou informaci pro polypeptidový řetězec.

Alela – variantagenu (odlišující se od ostatních fenotypovým projevem).

Genotyp– konkrétní sestava alel v jednom genu, nebo více genech, nebo u jedince. Determinuje fenotypové možnosti nositele.

Fenotyp– soubor zevních znaků (morfologické zn.) a vlastností organismu (funkční a psychické zn. ); nebo jeden určitý znak či vlastnost (např.barva očí, srsti, rozměry těla, orgánů, krevní skupina, typ enzymu, bílkoviny atd.).

Za obvyklých podmínek vnějšího prostředí odpovídá určitému genetickému faktoru/faktorům určitý znak/vlastnost organismu (fenotyp).

slide4
Základní pojmy
 • gen může mít u jedince 2 varianty, 2 alely
 • alely téhož genu jsou uloženy na stejných místech homologních chromozómů
 • jedinec získá po jedné alele od obou rodičů
 • stejné alely = homozygotní genotyp
 • různé alely = heterozygotní genotyp
slide5
Základnípojmy

homozygot = jedinec, který má obě alely sledovaného genu stejné, tj.

AA – dominantní homozygot

aa - recesivní homozygot

v potomstvu vzniklém samoplozením nebo křížením dvou stejných homozygotů sledovaný znak neštěpí

čistá linie – soubor homozygotních jedinců vzniklých pohlavním rozmnožováním

slide6
heterozygot – jedinec, který má obě alely sledovaného znaku v páru různé

Aa – tvoří gamety s různými alelami

potomstvo při splývání různých typů gamet ve znaku štěpí = znak se projeví ve dvou formách

slide7
Vztah mezi alelami

dominance – dominantní alela převládá nad ostatními a projeví se vždy ve fenotypu

recesivita –recesivní alela je překryta účinkem dominantní formy, ve fenotypu se projeví pouze v homozygotním stavu

neúplná dominance – obě alely se ve fenotypu projeví současně

kodominance – alely se projeví ve fenotypu nezávisle na sobě (krevní skupiny)

superdominance – heterozygotní konstituce je aktivnější než obě homozygotní

slide8
Základní pojmy

Kvalitativní znaky– jsou kódovány geny velkého účinku – majorgeny.

Znak je kódován jedním či několika málo geny. Kvalitativní znaky – barva květů,

morfologické znaky, barva srsti, tvar ušního boltce, krevně-

skupinový systém (AB0), některé antigeny, atd.

Hybridizace – křížení je obvykle cílené pohlavní rozmnožování dvou vybraných jedinců opačného pohlaví s různými genotypy.

Monohybrid (Aa) je kříženec (heterozygot) vzniklý spojením homozygotních rodičů odlišných v jednom znaku (genu).

Monohybridismus – sledování jednoho kvalitativního znaku.

Dihybrid (Aa, Bb) je kříženec (heterozygot) vzniklý spojením rodičů homozygotů odlišných ve dvou znacích

Dihybridismus – sledování dvou znaků současně.

Tri-polyhybridismus – sledování 3 a více znaků současně.

Cíl hybridizace:

a) analýza znaků potomků vzniklých křížením (HYBRIDŮ) – genetický výzkum

b) vytvoření hybridů s požadovanou kombinací rodičovských znaků – šlechtitelský záměr

zna en
Značení

P – rodičovská generace (z lat. parentes)

F – generace potomků (z lat. filius, filia)

číselný index označující pořadí

F1 – první filiální generace po křížení rodičů

F2 – druhá filiální generace vzniklá křížením hybridů F1

B1 – výsledek křížení hybrida F1 – s některou rodičovskou variantou (B – backcross)

slide12
Mendel sledoval:
 • tvar semen: kulatý x hranatý
 • barva semen: žlutá x zelená
 • barva květu: bílá x červená
 • tvar lusků: klenutý x zaškrcený
 • barva děloh: žlutá x zelená
 • postavení květů: úžlabní x vrcholové
 • délka stonku: dlouhý x krátký
slide14
1866 – Mendel publikoval článek Experimenty v křížení rostlin

1900 – znovuobjevení Mendelovy práce

mendelova pravidla d di nosti
Mendelovapravidla dědičnosti
 • uniformita jedinců F1 generace
 • identita reciprokých křížení
 • čistota vloh a štěpení
 • volná kombinovatelnost vloh
1 pravidlo o uniformit hybrid f 1
1. pravidlo o uniformitě hybridů F1

x

P: BB x bb

gamety: B B b b

potomci F1

Bb Bb Bb Bb

2 pravidlo o identit reciprok ch k enc
2. pravidlo o identitě reciprokých kříženců

P: bb x BB

gamety: b b B B

potomci F1

Bb Bb Bb Bb

3 istota vloh a t pen segregace
3. čistota vloh a štěpení: segregace

geny heterozygota se předávají další generaci v „čisté“ podobě

segregace je důsledkem redukčního dělení gamet

Aa

x Aa

A

a

A

a

genomy samčích gamet

generace hybridů F2

A a

A

a

genotypy jedinců F2

genomy samičích gamet

tj. genotypový štěpný poměr 1 AA : 2Aa : 1aa

fenotypový štěpný poměr 3 dominantní : 1 recesivní

3 istota vloh a t pen segregace1
3. čistota vloh a štěpení: segregace

geny heterozygota se předávají další generaci v „čisté“ podobě

segregace je důsledkem redukčního dělení gamet

Aa

x Aa

A

a

A

a

P (A/A) = P(A) x P(A) = 0.5 x 0.5 = 0.25

P (A/a) = P(A) x P(a) = 0.5 x 0.5 = 0.25

P (a/A) = P(a) x P(A) = 0.5 x 0.5 = 0.25

P (a/a) = P(a) x P(a) = 0.25

tj. genotypový štěpný poměr 1 AA : 2Aa : 1aa

fenotypový štěpný poměr 3 dominantní : 1 recesivní

slide20
Podvojné založení znaku

přenášené pohlavními buňkami !!!

slide21
Zápiskřížení

rodičovská generace: P: AA x aa

genotyp matky genotyp otce

gamety P generace A a

generace hybridů F1: Aa x Aa

genotyp hybridů

gamety F1 generace A a A a

samčí gamety

generace hybridů F2:

A a

A

a

genotypy jedinců F2

samičí gamety

zp tn k en
Zpětné křížení
 • důkaz, že heterozygot monohybrid tvoří 2 druhy gamet v poměru 1 : 1
 • křížení hybrida F1 generace s některým z homozygotních rodičů nebo s jedincem nesoucím rodičovský genotyp
slide23
x

P1: bb BB

F1 : Bb

x

x

B1 BB x Bb

B1 bb x Bb

BB Bb

BB Bb

Bb bb

Bb bb

slide24
Neúplná dominance:

P1WWww

F1Ww

x

1WW 2Ww 1ww

4 pravidlo voln kombinovatelnosti vloh
4. pravidlo volné kombinovatelnosti vloh
 • sledujeme více než 1 gen
 • rozchod alel různých genů nezávisle na sobě při gametogenezi, tj. lokusy na různých chromozómových párech
 • vzniká tolik typů gamet, kolik je možných kombinací, tedy

monohybrid 2 typy gamet 1 : 1

dihybrid 4 typy gamet 1 : 1 : 1 : 1

slide26
G – žlutý W - kulatý

g - zelený w - svraštělý

P : GGWW x ggww nebo GGww x ggWW

gw gw

Gw Gw gW gW

GW

GW

F1 : GgWw

GW Gw gW gw

gamety:

f 2 mendelistick tverec
F2 : Mendelistický čtverec

genotypový štěpný poměr 1: 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1

fenotypový štěpný poměr 9 : 3: 3 : 1

šlechtitelské novinky

úhlopříčka homozygotů

úhlopříčka heterozygotů

zp tn k en1
Zpětné křížení

ggww x GgWw

GGWW x GgWw

genotypový štěpný poměr

1 : 1 : 1 : 1

fenotypový štěpný poměr

1 : 1 : 1 : 1

genotypový štěpný poměr

1 : 1 : 1 : 1

fenotypový štěpný poměr

1 žlutý kulatý

ggWW x GgWw

GGww x GgWw

genotypový štěpný poměr

1 : 1 : 1 : 1

fenotypový štěpný poměr

1 žlutý kulatý : 1 zelený kulatý

genotypový štěpný poměr

1 : 1 : 1 : 1

fenotypový štěpný poměr

1 žlutý kulatý : 1žlutý svraštělý

polyhybridn k en
Polyhybridní křížení

rodiče se odlišují ve více než dvou znacích

počty gamet:

monohybrid 2, dihybrid 4, trihybrid 8, tetrahybrid16, polyhybrid 2n

n = počet znaků, v kterých je heterozygotní

odvození frekvence kombinací – rozvětvovací metoda

trihybridn k en
Trihybridní křížení

P1: AABBCC x aabbcc

gamety ABC abc

F1 AaBbCc

gamety ABC Abc

AbC Abc aBC

aBc abC abc

fenotypy trihybrid v f 2
Fenotypy trihybridů v F2

A nebo a B nebo b C nebo c štěpný poměr

3/4C – (3/4)(3/4)(3/4)ABC = 27/64 ABC

3/4B

1/4c – (3/4)(3/4)(1/4)ABc = 9/64 ABc

¾ A

3/4C – (3/4)(1/4)(3/4)AbC = 9/64 AbC

1/4b

1/4c – (3/4)(1/4)(1/4)Abc = 3/64 ABC

3/4C – (1/4)(3/4)(3/4)aBC = 9/64aBC

3/4B

1/4c – (1/4)(3/4)(1/4)aBc = 3/64aBc

1/4 a

3/4C – (1/4)(1/4)(3/4)abC = 3/64abC

1/4b

1/4c – (1/4)(1/4)(1/4)abc = 1/64abc

slide35
Dědičnost kvalitativních znaků není náhodná, ale pravidelná.

Všechny stěpné poměry v genetice jsou založeny na zákonech velkých čísel. Štěpný poměr je poměr statistický, tj. uplatní se jen při dostatečném počtu potomků,

(sta – tisíce). Je-li počet potomků malý, štěpný poměr se od ideálních teoretických čísel více či méně liší.

2 test
χ2 test

test pro ověření shody skutečných a teoretických štěpných poměrů

d – rozdíl mezi skutečným a očekávaným počtem potomků ve třídách

e – očekávaný počet potomků ve třídách

podm nky platnosti mz
Podmínky platnosti MZ
 • 1 gen = 1 znak
 • geny neleží na pohlavních chromozómech
 • (autozomální dědičnost)
 • každý gen leží na jiném chromozómu
ad