Patogeneza zaka enia hiv
Download
1 / 38

Patogeneza zaka?enia HIV - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

Patogeneza zakażenia HIV. Jacek Juszczyk Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Poznaniu. Paradoksy zakażenia HIV. Indukcja i podtrzymywanie odpowiedzi komórkowej anty-HIV Niezdolność powstrzymania replikacji ART nie doprowadza do eradykacji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Patogeneza zaka?enia HIV' - purity


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Patogeneza zaka enia hiv

Patogeneza zakażenia HIV

Jacek Juszczyk

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych

Akademii Medycznej w Poznaniu


Paradoksy zaka enia hiv
Paradoksy zakażenia HIV

 • Indukcja i podtrzymywanie odpowiedzi komórkowej anty-HIV

 • Niezdolność powstrzymania replikacji

 • ART nie doprowadza do eradykacji

 • ART tylko częściowo przywraca funkcjonowanie układu odpornościowego


Dwie fazy zaka enia hiv
Dwie fazy zakażenia HIV

 • Ostra: gwałtowne niszczenie limfocytów CD4 i pojawienie się cytotoksyczności anty-HIV (CD8)

 • Przewlekła: aktywacja odporności z powolną utratą limfocytów CD4


Ostra faza zaka enia
Ostra faza zakażenia

 • Okres ustalania przebiegu zakażenia

 • „Wysoka” odpowiedź CD8:

 • Głębsze stłumienie replikacji

 • Zmninimalizowanie upośledzenia odporności

 • Zmniejszenie „punktu ustawienia” wiremii (odwrotna proporcjonalność do postępu choroby)


Kom rki dendrytyczne
Komórki dendrytyczne

 • Podatność na zakażenie zależna od ekspresji koreceptorów

 • Szczególnie duża ekspresja CCR5 komórek Langerhansa: ułatwione wiązanie z pamięciowymi limfocytami CD4

 • Adhezyna DC-SIGN: koncentracja wirusa na powierzchni


Patogeneza zakazenia hiv

Wg: J. Stebbing ea.: N Engl J Med. 2004;350:1872

 HIV

CD4

niebieski: DNA; czerwony: aktyna


Kom rki dendrytyczne1
Komórki dendrytyczne

 • Mały stopień zakażenia

 • Łączenie HIV z synapsami DC

 • Rekrutacja do pierwotnego miejsca infekcji

 • Wzmacnianie interakcji DC-T

 • Nasilanie replikacji w limfocytach CD4

 • Migracja

 • Przenoszenie HIV do węzłów chłonnych


Limfocyty cd4 cechy w zaka eniu hiv
Limfocyty CD4: cechy w zakażeniu HIV

 • Udział różnych subpopulacji

 • Obwód: tylko 2%

 • Przewlekła aktywacja

 • Destrukcja (HIV, apoptoza, zespólnie)

 • Supresja szpikowa

 • Inhibicja wyrzutu grasiczego

 • Zakażenie latentne


Limfocyty cd4
Limfocyty CD4

 • Główne komórki docelowe (gp120+CCR5 i CXCR4)

 • Zakażenie komórek T błon śluzowych od 3-4 dnia (model: SIV)

 • Spoczynkowe komórki pamięci: 30-60% zakażonych w fazie ostrej


Limfocyty cd41
Limfocyty CD4

 • Rekrutacja aktywowanych limfocytów: wzrost wytwarzania wirusów i rozsiew

 • Największa utrata: przewód pokarmowy

 • Mechanizm śmierci: apoptoza (także niezakażone)

 • Niedobór IL-2 i IFN-γ


Limfocyty cd42
Limfocyty CD4

 • Brak dostatecznie silnej indukcji odpowiedzi limfocytów CD8

 • Przechodzenie do puli spoczynkowej (t½ 44 mies.)

 • Latencja spoczynkowych komórek pamięci (także podczas ART)


Nowe subpopulacje limfocyt w cd4
„Nowe” subpopulacje limfocytów CD4

 • Grasica

 • Obwód (RTEs, recent thymic emigrant)

 • CD45RA+ CD45RO (naïve)

 • + Antygen

 • Komórki pamięci CD45RA- CD45RO+

 • centralnej CCR+, efektorowej CCR-


Inne nowe subpopulacje limfocyt w cd4
Inne „nowe” subpopulacje limfocytów CD4

 • Th CXCR5 (węzły: grudki chłonne, indukcja limfocytów B)

 • Treg CD4+CD25+: obwód 5-10% limfocytów:

 • hamowanie odpowiedzi limfocytów CD4

 • indukcja tolerancji


Fenotypowe zr nicowanie limfocyt w cd4
Fenotypowe zróżnicowanie limfocytów CD4

 • Pamięciowe centralne: IL-2

 • Pamięciowe efektorowe: IFN-

 • Stymulowane antygenem: IL-2 i IFN-

 • Zakażenie bez postępu choroby: zrównoważone proporcje

 • Zakażenie z postępem choroby: efektorowe, IFN-


Art a wzrost liczby limfocyt w cd4
ART a wzrost liczby limfocytów CD4

 • Faza szybka: redystrybucja z węzłów chłonnych

 • wpierw CD45RO+ (pamięci)

 • potem CD45RA+ („naive)

 • Faza wolna

 • Brak powrotu do wartości normalnych


Art a limfocyty cd4 dlaczego brak pe nej odbudowy
ART a limfocyty CD4: dlaczego brak pełnej odbudowy ?

 • Nie wiadomo

 • Sugestie:

 • nadal destrukcja tkankowa

 • zakażenie tymocytów

 • aktywacja komórek CD38+ bardzo wrażliwych na apoptozę

 • brak repopulacji tkanki jelitowej proporcja [proporcje CD4 : CD8 nadal zaburzone]


Limfocyty cd8
Limfocyty CD8

 • Swoiste: od 2-3 tyg.

 • Korelacja ze zmniejszaniem wiremii (mimo zmniejszenia ekspresji MHC-I przez HIV-Nef)

 • Punkt ustawienia wiremii (średnio 104 - 105 )

 • Brak różnic fenotypowych: z zakażeniem niepostępującym i postępującym


Limfocyty cd81
Limfocyty CD8

 • Zaburzenia dojrzewania (różnicowania)

 • Upośledzenie proliferacji (wyższa u zakażonych bez postępu choroby)

 • Niedobór wytwarzania IL-2 w zakażeniu postępujacym (większe u zakażonych bez postępu choroby)

 • Zmniejszenie potencjału cytolitycznego


Powstawanie mutant w
Powstawanie mutantów

 • Replikacja HIV jest wypadkową:

 • niszczenia wirusa

 • powstawania opornych mutantów

 • Mutanty:

 • „ucieczka” przez zmianę epitopów (w każdym miejscu genomu każdego dnia)

 • lepiej przystosowane do przeżycia i letalne


Cytotoksyczno a mutanty
Cytotoksyczność a mutanty

2 typy cytotoksyczności, 2 konsekwencje

 • efektywna przeciw regionom konerwatywnym HIV  mutant (gorzej przystosowany)

 • nieefektywna przeciw regionom niekonerwatywnym HIV  mutant (wysoko replikatywny)


Latencja
Latencja

 • Podstawowy mechanizm przetrwania zakażenia

 • Rezerwuary komórkowe i tkankowe

 • Nie ulega likwidacji podczas ART

 • Może być źródłem „przechowywanych” wariantów HIV lekoopornych


Patogeneza zakazenia hiv

HIV: zintegrowany, nieproduktywny, chroniony

Replikacja

Odrębna ewolucja

Wg Ch.M. Haggarty ea.: Curr Opin HIV AIDS 2006, 1: 62Latencja u optymalnie leczonych arv
Latencja u optymalnie leczonych ARV

 • Wiremia 1-50 kopii/ml

 • Brak ewolucji w kierunku oporności na leki

 • Brak wyłomu wiremii


Makrofagi
Makrofagi

 • Są zakażane produktywnie

 • Mała ekspresja cząstek CD4

 • Duża ekspresja syndekamu (proteoglikan) adsorbującego HIV via gp120

 • Zakażanie komórek mikrogleju (makrofagopochodny)


Kom rki nk
Komórki NK

 • Zakażenie zależne od ekspresji cząstek CD4

 • Ważny rezerwuar zakażenia w węzłach chłonnych, także podczas ART


Immunopatologia hiv w warunkach art
Immunopatologia HIV w warunkach ART

 • Oddziaływanie przez zmniejszenie wiremii

 • Niedostateczna repopulacja komórkami immunokompetentnymi w błonach śluzowych

 • Odbudowanie proliferacji i wytwarzania IL-2 przez limfocyty CD4


Immunopatologia hiv w warunkach art1
Immunopatologia HIV w warunkach ART

 • Indukcja aktywności limfocytów cytotoksycznych

 • Braki wpływu na pulę „rezerwową” zakażonych komórek (w tym pamięci)

 • Gorsza odpowiedź: mało limfocytów CD4 bezpośrednio po zakażeniu


Iris immune reconstruction inflammatory syndrome zesp odbudowy odporno ci
IRIS (immune reconstruction inflammatory syndrome; zespół odbudowy odporności)

 • Występuje także bez  liczby limfocytów CD4 (także inny czynnik rekonstrukcji ?)

 • 10-25% leczonych ART.

 • Warunki:

 • długość okresu zakażenia

 • stopień odbudowy oporności


Patogeneza zakazenia hiv
IRIS

 • Nawet już po pierwszych dniach terapii

 • Pacjenci z CD4 < 50: najczęściej po 8 tygodniach

 • Pacjenci z IRIS

 • lepsza odpowiedź wirusologiczna

 • większy przyrost liczby limfocytów CD4 (obserwacja dwuletnia)


Patogeneza zakazenia hiv
IRIS

 • Kryteria duże

 • Rozpoznanie AIDS wg kryterium < 200 limfocytów CD4

 • ART: zmniejszenie wiremii,  liczby CD4

 • Nietypowe objawy zakażenia oportunistycznego

 • Objawy inne niż poprzednie zakażenia oportunistyczne lub związane z lekami


Patogeneza zakazenia hiv
IRIS

 • Kryteria małe

 • wzrost liczby CD4

 • pojawienie się odpowiedzi na antygeny przypominajace

 • samoistne ustąpienie objawów bez swoistego leczenia


Patogeneza zakazenia hiv
IRIS

 • Atypowość

 • zapalenia miejscowe (także ziarniniaki)

 • objawy od miernych po ciężkie

 • około 20 patogenów


Patogeneza zakazenia hiv
IRIS

 • Zakażenia gruźlicze

 • wznowa (płuca, inne narządy)

 • Limfadenopatia

 • ropnie śledziony

 • zapalenia kości i stawów

 • Najczęściej po około 6 tygodniach ART


Iris poza tbc
IRIS (poza tbc)

 • CMV (vitritis, uveitis, cataracta)

 • Kryptokokoza OUN

 • Przewlekła leukoencefalopatia wieloogniskowa

 • HCV:  ALT, przyspieszenie włóknienia wątrobowego


Perspektywy immunoterapii
Perspektywy immunoterapii

 • Stosowanie IL-2 wydłuża czas półtrwania limfocytów CXD4 nawet do 3 lat versus 8 tygodni

 • Powoduje wzrost liczby limfocytów CD4 (typu naïve i pamięciowych, lecz nie efektorowych oraz limfocytów CD8 typu naïve

 • Także w badaniach: IL-7 i szczepionka terapeutyczna


Podsumowanie
Podsumowanie

 • W zakażeniu HIV dochodzi do przewlekłej aktywacji układu odpornościowego

 • Ostatecznie powstaje stan krańcowej dysregulacji homeostazy immunologicznej

 • Mimo postępów, nie znamy wielu mechanizmów patogenetycznych zakażenia


Podsumowanie1
Podsumowanie

 • ART doprowadza do częściowej odbudowy odporności

 • Nie doprowadza do eradykacji wirusa

 • U części pacjentów ART powoduje wtórne objawy wynikające z rekonstrukcji immunologicznej