evropsk kolonialismus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evropský kolonialismus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evropský kolonialismus

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

Evropský kolonialismus - PowerPoint PPT Presentation

purity
246 Views
Download Presentation

Evropský kolonialismus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Evropský kolonialismus • v 17. a 18. století nastal rozvoj Nizozemí a Anglie • posilovaly své koloniální výboje a vytlačovali Portugalce a Španěly • do koloniálních výbojů se zapojila i Francie • Evropané pronikali do nevyspělých oblastí Asie, Afriky a Ameriky což vedlo k jejich dalšímu zaostávání • princip spočíval v dovozu evropských výrobků a vývozu surovin z kolonií do Evropy • to přinášelo obrovské zisky a rychlejší rozvoj mateřských států

  2. vznik pevných obchodních vazeb mezi evropskými státy a jejich koloniemi dal základ světovému obchodu • v Severní Americe zakládaly kolonie Anglie, Francie a Nizozemí (kožešiny, plantáže) • založen niz. Nový Amsterdam - později ang. New York

  3. ve Střední a Jižní Americe dál vládli Španělé (těžba drahých kovů) a Portugalci v Brazílii (plantáže) • v Karibském moři byly často lodě napadány korzáry a piráty • s kolonizací Ameriky souvisel i výnosný obchod dovozu a prodeje otroků z Afriky (práce v dolech, na plantážích)

  4. v Asii obchodování organizovaly obchodní společnosti • britská Východoindická společnost (Indie a Čína) • holandská Východoindická společnost (Indonésie, Cejlon, Moluky a Japonsko) • ty měly rozsáhlá práva při jednáních s místními státy, vlastní ozbrojené loďstvo, vojsko i pevnosti • později zakládaly nové osady a dobývaly další území

  5. zdroje: • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Castelloplan.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GezichtOpNieuwAmsterdam.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Taj1.jpg • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Confaince_Kent_fight.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Morgan,Henry.jpg